Kestävä kehitys osana laadunhallintaa

Kestävän kehityksen laadunhallinnan työkalut

Kestävä kehitys koulutuksen järjestäjän prosesseissa

Alla olevasta listasta pääset tarkastelemaan esimerkkejä kestävän kehityksen sisällyttämisestä koulutuksen järjestäjän prosesseihin. Prosessikuvausten avulla koulutuksen järjestäjä voi kehittää omia toimintaprosessejaan. Prosessikuvauksia on linkitetty myös web-järjestelmän työkaluihin (laadunhallinnan CQAF- ja EFQM-työkalut sekä työssäoppimisen kestävän kehityksen työkalu).

Kestävän kehityksen indikaattoripankki

Kestävän kehityksen indikaattoripankki tarjoaa koulutuksen järjestäjälle (ja oppilaitosyksiköille) esimerkkejä kestävän kehityksen mittareista ja indikaattoreista. Niitä voi hyödyntää oman mittariston kehittämisessä. Indikaattoripankissa on otettu huomioon monipuolisesti kestävän kehityksen eri osa-alueisiin liittyvät mittarit.

Indikaattoripankkiin rakennetaan demoversio palvelusta, johon koulutuksen järjestäjä voi tallentaa omat tietonsa valituista indikaattoreista. Tarkoituksena on, että palvelu voisi tulevaisuudessa mahdollistaa koulutuksen järjestäjien/oppilaitosten omien tulosten vertailun muiden suoritustasoon. Palvelun kehittämisestä kerätään ideoita kestävän kehityksen sertifikaatin saaneilta ja muilta oppilaitoksilta.

Kestävän kehityksen indikaattoripankkiin