Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifiointi

Kestävän kehityksen työn pika-arviointi

Monet koulut ja oppilaitokset ovat kaivanneet yksinkertaistettua työkalua, jonka avulla koulu voisi nopeasti arvioida kestävän kehityksen kriteerien täyttymistä. Kestävän kehityksen sertifioinnin nettisuivlle on laadittu web-pohjainen työkalu, jonka avulla pika-arviointi voidaan toteuttaa esimerkiksi oppilaitoksen keke-ryhmässä keskustellen. Pika-arviointi on nopea ratkaisu kehittämiskohteiden tunnistamiseen ja voi edeltää varsinaista kattavampaa itsearviointia.

Pika-arvioinnin lomakkeessa arvioidaan 26:n (peruskoulut ja lukiot) tai 28:n (ammatilliset oppilaitokset) kestävän kehityksen kriteereihin liittyvän kohdan toteutumista. Arviointi ei tapahdu aivan suoraan kriteereittäin, sillä pika-arvioinnin väittämät on pyritty tekemään mahdollisimman helposti arvioitaviksi. Väittämien toteutumista arvioidaan asteikolla

Ei lainkaan (0 p)
Osittain (1 p)
Melko hyvin (2 p)
Erinomaisesti (3 p)

Lomakkeeseen voi kirjata väittämien kohdalle myös kommentteja ja kehittämisehdotuksia. Kun kaikkiin kysymyksiin on vastattu, oppilaitos saa tiedon omasta pistemäärästään sekä suuntaa-antavan arvion oppilaitoksen suoritustasosta. Oppilaitos voi tarkastella omia pisteitään myös kriteerien osa-alueittain (suunnittelu, teemojen toteutus, opetuksen toteutus sekä seuranta, arviointi ja kehittäminen). Sivulla on esitetty myös em. osa-alueisiin liittyviä pohdintakysymyksiä, jotka voivat toimia arvioinnin jälkeen kehittämiskeskustelun pohjana.

Lataa pikatesti word-lomakkeena

Peruskoulut ja lukiot
Ammatilliset oppilaitokset