Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifiointi

Keke sertifioinnin materiaalit

Tältä sivulta löydät kootusti sertifioinnin materiaalit. Tarkempia ohjeita lomakkeiden ja aineistojen käyttöön löydät sivun vasemman laidan navigaation "Polku sertifiointiin" -sivuilta. Tallenna lomakkeet omalle koneellesi ennen kuin alat täyttää niitä.

Ohjeet itsearviointilomakkeiden käyttöön

PERUSKOULUT JA LUKIOT

Kriteerit

Pika-arviointi

Itsearvioinnin kysymyslistat

Sertifikaatin uusimisauditointi

Kriteerien käytön tukimateriaali

Ammatilliset oppilaitokset

Kriteerit

Pika-arviointi

Itsearvioinnin kysymyslistat

Ammatillisten oppilaitosten kestävän kehityksen kriteerit ovat uudistuneet 1.10.2015 alkaen. Samalla itsearviointityökalut ja auditointitoiminnot siirtyvät kokonaan keväällä 2015 avattuun Kestävän kehityksen web-arviointijärjestelmään. Sertifikaatin uusimisauditointiin liittyvä itsearviointi tapahtuu kuitenkin edelleen www.koulujaymparisto.fi -sivustolta saatavalla word-lomakkeella (alla).

Ammatillinen oppilaitos voi tämänkin jälkeen hakea sertifikaattia myös tällä hetkellä voimassa olevien kriteerien pohjalta itsearvioinnin word-kysymyslistoja käyttäen, mikäli itsearviointi on ehditty käynnistää ennen 1.10.2015. Tältä sivulta ei kuitenkaan ole enää saatavissa vanhoihin kriteereihin perustuvia kysymyslistoja.

Lue lisää muutoksista

Ohjeita ammatillisten oppilaitosten itsearvioinnista web-järjestelmässä

Kestävän kehityksen web-arviointijärjestelmän kirjautumissivulle


Koulutusalakohtaiset tukiaineistot (mind map diat):

Sertifikaatin uusimisauditointi

Kriteerien käytön tukimateriaali

Vapaa sivistystyö

Kriteerit

Pika-arviointi

Itsearvioinnin kysymyslistat

Sertifikaatin uusimisauditointi

Kriteerien käytön tukimateriaali

Fria bildningen

Kriterier

Snabbutvärdering

Verktyg för självutvärderingen

Stödmaterial

Övriga formulär

Formulär för revisorns rapportering samt ansökan om certifikat finns för tillfället enbart på finska. Se nedanför "Yleiset lomakkeet".

YLEISET LOMAKKEET

Auditointiraporttipohja

Auditoijan vahvistus (sertifikaatin uusimisauditointi)

SERTIFIOINNIN LOGO

Sertifioidut koulut ja oppilaitokset saavat käyttää Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifioinnin logoa omassa viestinnässään. Kaikkeen muuhun logon käyttöön on pyydettävä erillinen lupa OKKA-säätiöltä.

Logo ilman tekstiä

Logo "Kestävän kehityksen sertifioitu oppilaitos" -tekstillä

Logo "Sustainability certified educational establishment" -tekstillä