Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifiointi

Koulutukset

Kestävän kehityksen auditoijien
perus- ja täydennyskoulutus

Suomen ympäristöopisto Sykli, OKKA-säätiö ja Eco-One järjestävät keväällä 2014 Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifioinnin auditoijien peruskoulutuksen. Auditoijien peruskoulutus sisältää kolme lähiopetuspäivää, jotka järjestetään 13.2., 18.3. ja 6.5.2014 Malmilla Helsingissä. Lisäksi auditoijakoulutukseen kuuluu toisen ja kolmannen lähipäivän välissä tehtävä harjoitusauditointi ja pätevyyskoe.

Koulutuksen kautta voi pätevöityä auditoijaksi kestävän kehityksen sertifioinnissa osaamisalueena joko 1) peruskoulut, lukiot ja vapaan sivistystyön oppilaitokset tai 2) ammatillisen peruskoulutuksen ja aikuiskoulutuksen oppilaitokset.

Auditoijien täydennyskoulutus: Koulutuksen toisena päivänä (18.3.) entuudestaan keke-auditoijan pätevyyden omaavilla on mahdollisuus laajentaa pätevyyttään joko vapaan sivistystyön tai ammatillisen aikuiskoulutuksen arviointiin. Pätevä auditoija voi osallistua vain täydennyskoulutuspäivään, mikä riittää pätevyyden laajentamiseen.

Koulutus järjestetään Syklin ”Kestävän kehityksen sertifiointi ja oppilaitoksen kehittäminen” -koulutuksen yhteydessä.

Koulutuksen tarkempi ohjelma ja ilmoittaumisohjeet

Sitovat ilmoittaumiset koulutukseen tulee tehdä 20.12.2013 mennessä. Vuoden 2014 puolella on mahdollista ilmoittautua vain, jos paikkoja on vielä jäljellä!

Auditoijien perus- ja täydennyskoulutusta koskeviin kysymyksiin vastaavat

Erkka Laininen:

Risto Tenhunen: , puh. 0400 946 612

HUOM! Emme ota ilmoittautumisia vastaan, vaan ne täytyy tehdä
Syklin www-sivujen kautta!

Toivomme, että levittätte tietoa koulutuksesta omissa organisaatioissanne. Osallistukaa itse täydennyskoulutukseen tai houkutelkaa joku kolleganne pätevöitymään peruskoulutuksen kautta auditoijaksi! Huomatkaa, että koulutukseen osallistuminen ei edellytä harjoitusauditoinnin ja auditoijan pätevyyskokeen suorittamista, vaan mukaan voi lähteä oman keke- ja arviointiosaamisen tai oman oppilaitoksen kehittämisten lähtökohdasta.

Tervetuloa koulutukseen!

Erkka Laininen, Risto Tenhunen, Heli-Maija Nevala

Koulutusta kestävän kehityksen työn ja kriteerien käytön tueksi

Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifioinnin suunnittelusta vastanneet OKKA-säätiö, Suomen ympäristöopisto Sykli ja Osuuskunta Eco-One tarjoavat neuvontaa, koulutusta ja oppilaitoskohtaista konsultointia. Tavoitteena voi olla esimerkiksi kestävän kehityksen sisällyttäminen opetukseen, kestävän kehityksen ohjelman tai toimintajärjestelmän rakentaminen, itsearviointi, tai kestävän kehityksen kriteerien vaatimustason täyttäminen sekä sertifikaatin hakeminen. Lisäksi järjestetään koulutuksia, joissa voi pätevöityä auditoijaksi Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifioinnissa.

Osa koulutuksista on opetushallinnon rahoittamaa maksutonta koulutusta. Lisäksi koulutusta ja konsultointia voidaan toteuttaa hankerahoituksella tai oppilaitoksen tai koulutuksen järjestäjän kustantamana. OKKA-säätiö tarjoaa pienimuotoista kestävän kehityksen kriteereihin ja sertifiointiin liittyvää neuvontaa ja oppilaitoskohtaista koulutusta myös matkakulukorvausperiaatteella. 

Lisätietoja koulutuksista Suomen ympäristöopisto Syklin nettisivuilta

Lisätietoja koulutus- ja konsultointituesta saat myös ottamalla suoraan yhteyttä seuraaviin henkilöihin:

OKKA-säätiö, Erkka Laininen:
, puh. 050 3729 195

Suomen ympäristöopisto SYKLI, Heli-Maija Nevala:
, puh. 050 330 0297

Osuuskunta Eco-One, Risto Tenhunen:
, puh. 0400 946 612

« Edellinen sivu