Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifiointi

Sertifioinnin organisaatio

Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifioinnin ylläpidosta vastaa
Opetus-, kasvatus- ja koulutusalojen säätiö - OKKA-säätiö. Säätiön tehtävät jakautuvat säätiön hallitukselle, säätiön alaisuudessa toimivalle sertifiointitoimikunnalle sekä säätiössä toimivalle suunnittelupäällikölle.

OKKA-säätiön hallituksen tehtävät

 • Sertifikaattien myöntämisestä, uusimisesta ja raukeamisesta päättäminen
 • Sertifioinnin sääntöjen ja kriteerien muuttaminen
 • Sertifiointitoimikunnan asettaminen
 • Auditoijakouluttajien pätevyyden hyväksyminen ja sen peruuttaminen
 • Auditoijapätevyyden peruuttamisesta päättäminen

Sertifiointitoimikunnan tehtävät

Kestävän kehityksen sertifioinnin sääntöjen mukaan OKKA-säätiö kokoaa sertifiointitoimikunnan, joka koostuu ympäristö- ja koulutusalan erityisasiantuntijoista. Ryhmä toimii OKKA-säätiön alaisuudessa ja se kokoontuu tarpeen mukaan. Sertifiointitoimikunta toimii ohjaavana ja valmistelevana asiantuntijaelimenä. Tarkoituksena on, että toimikunta ohjaa sertifiointijärjestelmän kehittämistyötä, valvoo järjestelmän laatua, käsittelee järjestelmää koskevat muutokset (esimerkiksi kriteerien päivitys, sääntöjen muuttaminen, ym.) ennen niiden esittelyä säätiön hallitukselle.

Sertifiointitoimikunnan tehtäviin kuuluvat

 • sertifioinnin kriteerien päivittämisen ohjaaminen,
 • auditoijien kouluttajien pätevyyden arviointi,
 • auditoijien koulutuksen valvonta ja kehittäminen,
 • auditoijien pätevyyden valvonta,
 • oppilaitosten kestävän kehityksen sertifioinnin yleinen laadunvalvonta ja sertifiointitoiminnan kehittäminen.

Sertifiointitoimikunnan jäsenet 2010 - 2012

Suunnittelupäällikön tehtävät

 • Sertifiointiin liittyvien päätösten valmistelu
 • Järjestelmään liittyvien rekisterien ylläpito
 • Tiedottaminen, neuvonta ja koulutus
 • Sertifiointijärjestelmän kehittäminen

OKKA-säätiön suunnittelupäällikön yhteystiedot:

p. 050 3729 195