Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifiointi

Sertifioinnin organisaatio

Sertifiointitoimikunta 2010-2012

Puheenjohtaja

Kari Hannula, OKKA-säätiö

Jäsenet

Lauri Kurvonen, Opetusalan Ammattijärjestö OAJ
Susanna Tauriainen, Opetushallitus
Eeva Hämeenoja, Suomen ympäristöopisto Sykli (varapuheenjohtaja)
Pirke Suoheimo, Suomen ympäristökeskus
Aino Alasentie, Suomen Ympäristökasvatuksen Seura
Anna-Liisa Kiiskinen, Keski-Suomen ELY-keskus
Hannele Cantell, Helsingin yliopiston soveltavan kasvatustieteen laitos
Vesa Valpasvuo, Suomen Kuntaliitto

Sihteeri

Erkka Laininen, OKKA-säätiö