Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifiointi

Ajankohtaista

Forssan ammatti-instituutti vastaanotti sertifikaatin

OKKA-säätiö luovutti 14.12.2017 kestävän kehityksen sertifikaatin Forssan ammatti-instituutin tekniikan ja liikenteen alalle. Kysymyksessä oli jo kolmas FAI:n yksikölle myönnetty sertifikaatti. Aiemmin tunnustuksen ovat saaneet vuonna 2015 liiketalouden ja kaupan ala sekä tieto- ja viestintätekniikan ala, ja vuonna 2016 matkailu-, ravitsemis- ja talousala.

Auditoinnissa oppilaitos sai kiitosta kestävän kehityksen työn hyvästä organisoinnista ja resursoinnista sekä vahvasta johdon tuesta. Toimintaa pyörittää aktiivinen kestävän kehityksen työryhmä. Suunnittelua tehdään määrätietoisesti ottamalla huomioon alueen elinkeinoelämän tarpeet ja muutokset.

Tekniikan ja liikenteen alan opetuksessa toteutetaan hyvää sisäistä yhteistyötä eri tutkintojen välillä. Oppimisympäristöjen kehittämiseen on panostettu, mistä esimerkkeinä ovat laatujohtamisen Lean 6S toimintamallin käyttöönotto ja kiertotalousajattelun tuominen työympäristöihin. Yrittäjyyden ja asiakastöiden kautta opiskelijoissa synnytetään omistajuutta ja vastuullisuutta työtä ja opintoja kohtaan. Alalla on panostettu myös Taitaja-valmennukseen.

Forssan ammatti-instituutin sertifikaatti on luovutettu. Kuvassa vasemmalta opettaja Ritva Lumme, rehtori Maaria Silvius sekä koulutuspäälliköt Vesa Rantala, Teijo Mikkola, Kirsi Vainio ja Heli Haataja. Oikealla sertifikaatin luovuttanut säätiönjohtaja Tuulikki Similä. (Kuva: Anu Leinonen)

Presidentti Tarja Halonen juhlapuhujana OKKA-säätiön 20-vuotisjuhlassa

Opetus-, kasvatus- ja koulutusalojen säätiö – OKKA-säätiö vietti 20-vuotisjuhlaansa 24.8. Akavatalolla. Säätiö perustettiin vuonna 1997 kahden aiemman säätiön, Opetusalan koulutussäätiön ja Ammattikasvatussäätiön yhteenliittymänä. Säätiön taustatahoina toimivat nykyisin Opetusalan Ammattijärjestö OAJ, valtakunnalliset ammatilliset opettajayhdistykset ja Lastentarhanopettajaliitto.

OKKA-säätiön tilaisuuteen juhlapuhujana osallistunut presidentti Tarja Halonen kertoi kestävän tulevaisuuden haasteista ja YK:n Agenda2030:n globaalien kestävän kehityksen tavoitteiden totutuksesta.

Halosen mukaan olemme kaikki kestävän tulevaisuuden rakentajia. Agenda2030:n neljäs tavoite koskee koulutusta. Globaalilla tasolla suurin haaste on kaikkien lasten ja nuorten mahdollisuus koulunkäyntiin. Myös naisten tasa-arvoa koulutuksessa on parannettava. Vaikka Suomi on koulutuksen kärkimaita, on meilläkin parannettavaa esimerkiksi elinikäisessä oppimisessa.

Kestävän tulevaisuuden suhteen presidentti Halonen on optimisti. Paljon myönteistä kehitystä on jo tapahtunut. Halosen mielestä muutoksen tekijöitä kasvatetaan parhaiten vaalimalla oppimisen iloa, antamalla tilaa erilaisuudelle ja tukemalla kaikkien oppimisen mahdollisuuksia. Presidentti Halonen huomioi puheessaan myös OKKA-säätiön tärkeän panoksen kestävän kehityksen edistämisessä.

Presidentti Tarja Halonen vastaanotti suunnittelupäällikkö Erkka Lainiselta OKKA-säätiön kiitokset vierailusta säätiön juhlassa (Kuva: Jarkko Mikkonen).

Lue koko juttu OKKA-säätiön 20-vuotisjuhlasta

Uusia sertifiointeja 23.8.2017

OKKA-säätiö on myöntänyt Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifikaatin seuraaville oppilaitoksille:

 • Ammattiopisto Tavastia, Hämeenlinna (nuorten ammatillinen peruskoulutus ja ammatillinen aikuiskoulutus)
 • Savon ammatti- ja aikuisopisto, yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala (ammatillinen aikuiskoulutus)

Kaikki sertifioidut oppilaitokset

Kestävän kehityksen sertifikaatin hakeminen

OKKA-säätiöllä taiwanilaisia vieraita

OKKA-säätiö isännöi elokuun alussa taiwanilaista 14 hengen vierailijaryhmää, joka oli tullut tutustumaan suomalaiseen kestävän kehityksen kasvatukseen. Ryhmän jäsenet kuuluivat Taiwanin Vihreä lippu -koulujen toimintaa edistävään Society of Taiwan Eco-Schools -yhdistykseen. Ryhmässä oli mukana yliopistojen edustajia, opettajia ja oppilaita. Paikalla oli myös Suomen Taiwanin edustuston virkailija.

Tilaisuuden aikana OKKA-säätiön Tuulikki Similä ja Erkka Laininen kertoivat vieraille säätiön toiminnasta ja Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifioinnista sekä YK:n Agenda 2030 tavoitteiden ja kestävän kehityksen kasvatuksen edistämisestä Suomessa. Järjestökoordinaattori Iitu Kiminki FEE Suomesta esitteli vieraille Suomen Vihreä lippu -toimintaa. Opetusneuvos Paula Mattila Opetushallituksesta valotti kestävän kehityksen sisältymistä Suomen uusiin opetussuunnitelmien perusteisiin.

Eco Campus -ohjelma (Vihreä lippu) on toiminut Taiwanissa vuodesta 2012 alkaen. Tänä vuonna ohjelmaan on rekisteröitynyt jo 227 koulua. Society of Taiwan Eco Schools on tehnyt yhteistyötä Yhdysvaltojen, Iso-Britannian ja Japanin Vihreä lippu -toimijoiden kanssa. Vieraiden esitykset Taiwanin koulujen kestävän kehityksen toiminnasta olivat vaikuttavia. Molemmat osapuolet uskovat, että yhteistyömahdollisuuksia Suomen ja Taiwanin välillä löytyy jatkossa kestävän kehityksen kasvatuksen edistämisessä.

Uusia sertifiointeja 22.5.2017

OKKA-säätiö on myöntänyt Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifikaatin Kainuun ammattiopiston Tekniikan ja liikenteen alalle. Sertifiointi kattaa nuorten ammatillisen peruskoulutuksen ja ammatillisen aikuiskoulutuksen.

Kaikki sertifioidut oppilaitokset

Kestävän kehityksen sertifikaatin hakeminen

Kalliolan kansalaisopisto sai sertifikaatin

OKKA-säätiö luovutti Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifikaatin Kalliolan kansalaisopistolle 8.5.2017 Kalliolan Setlementtitalolla järjestetyssä tilaisuudessa. Opisto on toinen sertifikaatin saanut setlementtiopisto viime vuonna sertifioidun Äänekosken kansalaisopiston jälkeen.

Opiston vahvuudeksi auditoinnissa nousi tiivis kytkentä Kalliolan setlementtiin. Se luo toiminnalle yhdenvertaisuutta, oikeudenmukaisuutta, moninaisuutta sekä ihmisen ja yhteisön kasvua korostavan arvoperustan, joka on erinomainen lähtökohta kestävän kehityksen edistämiselle. Opisto on myös löytänyt hyvin roolinsa setlementin ja koko setlementtitalon kestävän kehityksen työn moottorina.

Vahva sosiaalisen ja kulttuurisen kestävyyden arvopohja näkyy läpäisevänä opiston toiminnassa henkilöstöhallinnosta kurssisuunnitteluun ja kurssien sisältöihin, ala-aulan kahvilasta ryhmätöitä edistäviin luokkiin ja oleskelutilojen opiskelijoille varattuihin seurusteluryhmiin ja keittiöön. Kalliolan vahvuutena on se, että kestävän kehityksen ajattelu on laajentunut myös ekologisen kestävyyden puolelle, mikä näkyy esimerkiksi kierrätyksenä ja energian säästämisenä.

Koulutusten suunnittelussa opiston vahvuuksia ovat tuntiopettajien osallistaminen kurssien suunnitteluun sekä toimiva palautejärjestelmä. Opiston monikulttuurinen ja kansainvälinen toiminta on ollut esimerkillisen osallistavaa ja vuorovaikutteista. Opisto on edistänyt koko toimintansa ajan kaupunkilaisten terveyttä, ja työssä näkyy omistautuminen yhteisöstä huolehtimiseen aivan erityisellä lämmöllä.

Kestävän kehityksen sertifikaatin Kalliolan kansalaisopistolle luovutti suunnittelupäällikkö Erkka Laininen OKKA-säätiöstä (vas). Sertifikaatin vastaanottivat (vasemmalta oikealle) koulutuspäällikkö Terttu Mylläri, opistosihteeri Karoliina Leisti, opistosihteeri Pirjo Lohi sekä rehtori Ilona Maaperä. (Kuva: Kirsi Lohtander)

Uusia sertifiointeja 14.3.2017

OKKA-säätiö on myöntänyt Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifikaatin seuraaville oppilaitoksille:

 • Kalliolan kansalaisopisto, Helsinki
 • Oulun Palvelualan Opisto, ammatillinen aikuiskoulutus (oppilaitos on sertifioitu jo aiemmin nuorten ammatillisen peruskoulutuksen osalta)

Kaikki sertifioidut oppilaitokset

Kestävän kehityksen sertifikaatin hakeminen

Uusia sertifiointeja 31.1.2017

OKKA-säätiö on myöntänyt Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifikaatin Kainuun ammattiopisto YritysAmis Luontoala Seppälän ammatilliselle aikuiskoulutukselle. Yksikkö on sertifioitu jo aiemmin nuorten ammatillisen peruskoulutuksen osalta.

Kaikki sertifioidut oppilaitokset

Kestävän kehityksen sertifikaatin hakeminen

Uusia sertifiointeja 14.12.2016

OKKA-säätiö on myöntänyt Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifikaatin Forssan ammatti-instituutin matkailu-, ravitsemis- ja talousalalle. Sertifiointi käsittää nuorten ammatillisen peruskoulutuksen ja ammatillisen aikuiskoulutuksen.

OKKA-säätiö on tähän mennessä myöntänyt sertifikaatin yhteensä 92:lle koululle tai oppilaitosyksikölle.

Kaikki sertifioidut oppilaitokset

Kestävän kehityksen sertifikaatin hakeminen

OKKA-säätiön sertifiointitoiminnalle OKM:n pysyvä rahoitus

Opetus- ja kulttuuriministeriö alkaa rahoittaa pysyvästi säätiön kestävän kehityksen sertifikaattitoimintaa. Sen rahoitusta on aikaisemmin haettu vuosittain erityisavustuksena. Nyt aikaa vievä hakuprosessi näyttää helpottavan, koska rahoitus on muuttumassa pysyväksi. Ensi vuonna säätiö saa ministeriöltä 60 000 euron rahoituksen, joka on pysyvä myös tulevina vuosina.

Ministeriön pysyvä rahoitus on merkittävä tunnustus OKKA-säätiön työlle. Kestävän kehityksen sertifioinnin avulla säätiö edistää kouluissa ja oppilaitoksissa kestävän kehityksen toimintaa ja luo sille edellytyksiä.

Kestävän kehityksen puolesta toimiminen on kaikkien yhteinen asia. Siinä on kulttuurinen, sosiaalinen, ekologinen ja taloudellinen ulottuvuus. Sertifikaattia voivat hakea koulut, oppilaitokset ja vapaan sivistystyön toimijat.

Lue uutinen OAJ:n sivulta

Uusia sertifiointeja 25.8.2016

OKKA-säätiö on myöntänyt Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifikaatin Kainuun ammattiopiston Palvelut ja hyvinvointi -alalle. Sertifiointi käsittää nuorten ammatillisen peruskoulutuksen ja ammatillisen aikuiskoulutuksen.

OKKA-säätiö on tähän mennessä myöntänyt sertifikaatin yhteensä 91:lle koululle tai oppilaitosyksikölle.

Kaikki sertifioidut oppilaitokset

Kestävän kehityksen sertifikaatin hakeminen

Uusia sertifiointeja 26.5.2016

OKKA-säätiö on myöntänyt Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifikaatin seuraaville oppilaitoksille:

 • Äänekosken kansalaisopisto
 • Vantaan ammattiopisto Varia, sosiaali- ja terveysalan opetusala, Talvikkitie
 • Pohjois-Karjalan ammattiopisto Outokumpu

OKKA-säätiö on tähän mennessä myöntänyt sertifikaatin yhteensä 90:lle koululle tai oppilaitosyksikölle.

Kaikki sertifioidut oppilaitokset

Kestävän kehityksen sertifikaatin hakeminen

Jyväskylän kansalaisopisto sai sertifikaattinsa

OKKA-säätiö luovutti Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifikaatin Jyväskylän kansalaisopistolle perjantaina 22.4. järjestetyssä tilaisuudessa. Sertifikaatin on tähän mennessä saanut kaikkiaan 87 koulua tai oppilaitosta, joista 16 edustaa vapaata sivistystyötä.

Jyväskylän kansalaisopiston auditoijana toiminut Marika Hoviniemi antoi palautteessaan tunnustusta opiston johdon ja henkilöstön vahvasta sitoutumisesta kestävän kehityksen periaatteisiin. Opiston erityisiin vahvuuksiin kuuluvat lukuisat kumppanuudet ja hankkeet sekä toimiva yhteistyö sidosryhmien kanssa. Koulutuksessa on panostettu erityisesti monikulttuurisuustaitojen edistämiseen ja kotouttamiskoulutukseen. Samalla opisto pitää hienosti kiinni juuristaan ja vahvoista alue- ja maakuntaperinteistä.

Kestävän kehityksen sertifikaatin Jyväskylän kansalaisopistolle luovutti säätiönjohtaja Tuulikki Similä-Lehtinen OKKA-säätiöstä (vas). Sertifikaatin vastaanottivat rehtori Sini Louhivuori sekä Jyväskylän kaupungin edustaja ympärisöasiantuntija Mervi Saukko (oik).

Uusia sertifiointeja 15.3.2016

OKKA-säätiö on myöntänyt Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifikaatin seuraaville oppilaitoksille:

 • Vakka-Suomen kansalaisopisto
 • Kainuun ammattiopisto, kulttuuriala, aikuiskoulutus

Kainuun ammattiopiston kultuurialalle on jo aiemmin myönnetty nuorten ammatillista peruskoulutusta koskeva sertifikaatti.

OKKA-säätiö on tähän mennessä myöntänyt sertifikaatin yhteensä 87:lle koululle tai oppilaitosyksikölle.

Kaikki sertifioidut oppilaitokset

Kestävän kehityksen sertifikaatin hakeminen

Sertifikaatin uusimisaudiotintien yhdistäminen

Suurilla ammatillisilla oppilaitoksilla on useita sertifioituja yksiköitä, toimipisteitä tai koulutusaloja. Lisäksi joissain tapauksissa yksiköstä tai koulutusalalta on sertifioitu erikseen nuorten ammatillinen peruskoulutus ja ammatillinen aikuiskoulutus.

Sertifioinnin sääntöjen mukaan sertifikaatti on uusittava kolmen vuoden välein. Uusiminen tapahtuu ulkoisen auditoinnin perusteella. Koska suurin osa oppilaitoksen yksiköiden sertifioinneista on tapahtunut eri aikaan, on oppilaitoksille muodostunut sertifikaattien ylläpidon osalta tilanne, jossa yksiköiden tai koulutusalojen sertifikaattien uusimisauditointeja tulee jatkuvasti epäsäännöllisin väliajoin.

Sertifioinnin tavoitteena on, että kestävän kehityksen itsearvioinnit voidaan kytkeä mahdollisimman joustavasti oppilaitoksen muuhun toiminnan arviointiin, ja myös sertifikaatin uusimisauditoinnit voidaan koko oppilaitoksen osalta toteuttaa mahdollisimman tehokkaasti. Tästä syystä OKKA-säätiö on tehnyt sertifioinnin sääntöihin muutoksen, joka mahdollistaa uusimisauditointien yhdistämisen oppilaitoksen ehdottaman ja OKKA-säätiön hyväksymän auditointiohjelman pohjalta.

Uusimisauditointien yhdistämisen lähtökohtana on, että auditointien avulla voidaan edelleen varmistaa riittävän kattavasti kestävän kehityksen kriteerien mukaisen toiminnan tason säilyminen ja jatkuvan parantamisen toteutuminen. Auditointiohjelman on täytettävä uusimisauditointien yhdistämisestä annetussa ohjeessa mainitut reunaehdot. Ohjelmaa päivitetään tarpeen mukaan.

Auditointien ohjeistuksen tarve on lähtenyt ammatillisten oppilaitosten tarpeista, mutta ohjeistusta voidaan soveltaa myös muiden oppilaitosmuotojen uusimisauditointeihin.

Sertifioinnin säännöt: Sertifikaatin uusimisauditointien yhdistäminen

Ohje uusimisauditointien yhdistämisestä

Uusia sertifiointeja 9.12.2015

OKKA-säätiö on myöntänyt Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifikaatin seuraaville oppilaitoksille:

 • Keuruun kansalaisopisto
 • Jyväskylän kansalaisopisto

OKKA-säätiö on tähän mennessä myöntänyt sertifikaatin yhteensä 86:lle koululle tai oppilaitosyksikölle.

Kaikki sertifioidut oppilaitokset

Kestävän kehityksen sertifikaatin hakeminen

Aurinkorannikon koulu sai sertifikaattinsa

Aurinkorannikon suomalainen koulu Espanjan Fuengirolassa viettää kestävän kehityksen juhlaviikkoa. OKKA-säätiö luovutti koululle kestävän kehityksen sertifikaatin ensimmäisenä Suomen rajojen ulkopuolella toimivana oppilaitoksena. Koulu toteutti samalla toimenpidesitoumuksensa Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumukseen.

Koulu sai auditoinnissa kiitosta erityisesti vahvasti kulttuurisen kestävän kehityksen näkökulmaan nojaavasta toiminnastaan. Aurinkorannikon koulussa myös viihdytään, oppilaat tuntevat toisensa ja ovat ystäviä keskenään. Elämänhallintataidot, sopeutumiskyvyt ja itsetunnon vahvistaminen ovat koulun arjessa sosiaalisen kestävyyden peruspilareita.

Oppilaat ovat mukana toiminnan suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa aktiivisina toimijoina. Opettajien osaaminen on korkeatasoista ja he ovat motivoituneita. Koulun johto resursoi kestävän kehityksen toimintaa. Vanhemmat tukevat monin tavoin koulun kasvatustyötä.

Sertifikaatin luovutus Aurinkorannikon koululle 11.11.2015. Kuvassa vasemmalta lukien: OKKA-säätiön johtaja Tuulikki Similä-Lehtinen, Aurinkorannikon koulun kannatusyhdistyksen puheenjohtaja Hilkka Asteljoki, koulun keke-vastaavat Tapani Levanto ja Pia Kallunki sekä rehtori Maarit Paaso. (Kuva Laura Pippuri).

Aurinkorannikon suomalainen koulu

Kriterier och certifiering för den svenska fria bildningen

OKKA-stiftelsens kriterier för hållbar utveckling erbjuder ett verktyg med vilket folkhögskolor, medborgarinstitut, studiecentraler, sommaruniversitet och idrottsinstitut kan inkludera hållbar utveckling i sitt ledarskap, förvekligandet av utbildningarna och verksamhetskulturen. Kriterierna möjliggör även att certifiera arbetet för hållbar utveckling.

Under åren 2014-2015 genomförde Bildningsalliansen r.f., Suomen ympäristöopisto Sykli och OKKA-stiftelsen ett projekt i vilket bearbetades det svenska materialet för certifiering samt organiserades informations -och stödtjänster för den svenska fria bildningen. Projektet finansierades av Undervisnings- och kulturministeriet.

Kriterierna samt ett digert stödmaterial är tillgänlig på denna sida.

Brochyren "Kriterier och certifiering för hållbar utveckling i läroanstalter - Fria bildningen" (2,0 Mb)

Web-järjestelmä käyttöön ammatillisen koulutuksen keke-sertifioinnissa

OKKA-säätiö uudistaa ammatillisten oppilaitosten kestävän kehityksen sertifioinnin 1.10.2015 alkaen. Sertifiointia varten tehtävät itsearvioinnit sekä auditoijan toiminnot toteutetaan tämän jälkeen keväällä avatussa Kestävän kehityksen web-arviointijärjestelmässä (ks. alla).

Uudistuksessa myös sertifioinnissa käytettävät ammatillisten oppilaitosten kestävän kehityksen kriteerit muuttuvat hieman. Web-järjestelmän rakentamisen yhteydessä kriteereihin tehtiin muutoksia, joiden tavoitteena on yksinkertaistaa ja selkeyttää kriteerien rakennetta.

Kokonaisuutena kriteerien vaatimustaso ja sisällöt eivät oleellisesti muutu, mutta sertifikaatin minipisterajat muuttuvat uusia kriteereitä vastaaviksi. Muutokset perustuvat sertifiointitoiminnassa esille nousseisiin kehittämistarpeisiin.

Katso lisätietoa muutoksista

Uudet kriteerit 1.10.2015 alkaen

OKKA-säätiön hallitus on vahvistanut uudet kriteerit käytettäväksi ammatillisten oppilaitosten kestävän kehityksen sertifioinnissa 1.10.2015 alkaen. Ammatillinen oppilaitos voi tämänkin jälkeen hakea sertifikaattia myös tällä hetkellä voimassa olevien kriteerien pohjalta ja www.koulujaymparisto.fi-sivujen itsearvioinnin word-kysymyslistoja käyttäen, mikäli itsearviointi on ehditty käynnistää ennen 1.10.2015.

Jos oppilaitos on käynnistämässä itsearviointia syyskuun 2015 aikana, kannattaa se tehdä heti web-arviointijärjestelmässä. Uudet kriteerit ja niiden pohjalta laaditut itsearvioinnin kysymyslistat ovat 1.10. asti näkyvissä ainoastaan web-järjestelmässä. www.koulujaymparisto.fi -sivuilta löytyvät nykyiset voimassa olevat kriteerit ja arviointityökalut 30.9.2015 saakka.

Ohjeita ammatillisten oppilaitosten itsearvioinnista web-järjestelmässä

Muutoksen vaikutus sertifikaatin uusimisauditointiin: Sertifikaatin uusimisauditointiin liittyvää itsearviointilomaketta ei ole toistaiseksi viety web-järjestelmään. Itsearviointi tapahtuu siten edelleen www.koulujaymparisto.fi -sivustolta saatavalla word-lomakkeella (katso ohjeet sertifikaatin uusimiseen).

Sen sijaan uusimisauditoinnin yhteydessä arvioitavien uusien nuorten perustutkintojen itsearviointi toteutetaan 1.10.2015 jälkeen web-järjestelmässä uusien kriteerien mukaisesti.


Kestävän kehityksen web-arviointijärjestelmä

OKKA-säätiö avasi huhtikuussa 2015 ammatillisten oppilaitosten käyttöön suunnitellun Kestävän kehityksen web-arviointijärjestelmän, joka rakennettiin OKM:n rahoituksella yhteistyössä PKKY:n, Samiedun, Sakkyn ja Osuuskunta Eco-Onen kanssa. Järjestelmä mahdollistaa kestävän kehityksen sertifikaatin hakemista varten tehtävän itsearvioinnin sekä auditoinnin toteutuksen web-ympäristössä.

Järjestelmä tarjoaa myös kattavan tieto- ja työkalupaketin, joka tukee kestävän kehityksen kytkemistä koulutuksen järjestäjien ja oppilaitosten opetukseen, työssäoppimiseen ja laadunhallintaan.

Tutustu ohjeisiin ja järjestelmän palveluihin

Järjestelmän kirjautumissivulle

Ohjausta web-järjestelmän käyttöön saa OKKA-säätiöstä

Uusia sertifiointeja 24.8.2015

OKKA-säätiö on myöntänyt Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifikaatin seuraaville oppilaitoksille:

 • Forssan ammatti-instituutti, Liiketalous ja kaupan ala (nuorten ammatillinen peruskoulutus)
 • Pohjois-Karjalan opisto ja ammattiopisto Niittylahti (nuorten ammatillinen peruskoulutus ja aikuiskoulutus)
 • Savon ammatti- ja aikuisopisto, Presidentinkatu 3, Kolmisopentie 7, Pohjolankatu 1, Sahakatu 2, Kuopio (nuorten ammatillinen peruskoulutus)

OKKA-säätiö on tähän mennessä myöntänyt sertifikaatin yhteensä 84:lle koululle tai oppilaitosyksikölle.

Kaikki sertifioidut oppilaitokset

Kestävän kehityksen sertifikaatin hakeminen

Uusia sertifiointeja 26.5.2015

OKKA-säätiö on myöntänyt Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifikaatin seuraaville oppilaitoksille:

 • Savon ammatti- ja aikuisopisto, Sammakkolammentie ja Osmajoentie 75, matkailu- ja ravitsemisala (aikuiskoulutus)
 • Koulutuskeskus Sedu, Ilmajoki, Ilmajoentie
 • Etelä-Karjalan kansalaisopisto
 • Alkio-opisto
 • Aurinkorannikon suomalainen koulu, Fuengirola, Espanja

Espanjan Fuengirolassa toimiva Aurinkorannikon suomalainen koulu on ensimmäinen ulkomailla toimiva sertifioitu oppilaitos. OKKA-säätiö on tähän mennessä myöntänyt sertifikaatin yhteensä 81:lle koululle tai oppilaitokselle.

Kaikki sertifioidut oppilaitokset

Kestävän kehityksen sertifikaatin hakeminen

Vastuullisuus tarvitsee tekijänsä - aamupäivä oppilaitoksille 2.6. ympäristöministeriössä

CrNet Oy ja OKKA-säätiö järjestävät 2.6. ympäristöministeriön uusissa tiloissa (Aleksanterinkatu 7) toisen asteen oppilaitosten sekä ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen opetushenkilöstölle suunnatun "Vastuullinen toiminta tarvitsee tekijänsä" -seminaarin.

Ohjelma ti 2.6.2015

8.30 - 9.00 Aamukahvi
9.00 - 9.20

Tervetuloa, Suomen kestävän kehityksen toimikunta

9.20 - 9.40

Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus oppilaitoksissa, Erkka Laininen, OKKA-säätiö

9.40 - 10.00

Vastuullisuus nyt - meillä ja maailmalla, Tuula Pohjola, Crnet Oy

10.00 - 10.15 Tauko
10.15 - 11.45

Mitä työnantaja toivoo tulevien osaajien tietävän vastuullisesta (liike)toiminnasta:

 • Turvallisuuspäällikkö Jari Korpisaari, SRV Rakennus OY
 • Ympäristö- ja turvallisuuspäällikkö Toni Pelin, KESLOG OY
11.45 - 12.00

Tilaisuuden yhteenveto ja päätös, Tuula Pohjola ja Erkka Laininen

Ilmoittautuminen tilaisuuteen CrNetin sivujen kautta 26.5. mennessä.

Pohjois-Karjalan ammattiopisto Joensuulle kestävän kehityksen sertifikaatti

OKKA-säätiö luovutti Pohjois-Karjalan ammattiopisto Joensuu palveluille sekä tekniikka ja kulttuurille yhteisen kestävän kehityksen sertifikaatin 6.5. pidetyssä koulutuskuntayhtymän valtuuston kokouksessa.

Auditoinnissa ammattiopisto sai kiitosta kuntayhtymän ja johdon vahvasta sitoutumisesta kestävän kehityksen edistämiseen. Työtä ohjataan strategian ja kestävän kehityksen toimintaohjelman avulla.

Ammattiopisto on huolehtinut ekologisen kestävyyden toteutumisesta panostamalla muun muassa jätteiden lajitteluun ja kierrätykseen, energiansäästöön sekä biojätteen määrän vähentämiseen opiskelijaravintolassa.

Erityistä kiitosta oppilaitos sai opiskelijoiden turvallisuuden ja hyvinvoinnin edistämiseksi tehdyistä toimenpiteistä. Opiskelijat osallistuvat riskikartoituksiin ja turvallisuuskävelyihin. Työtiloissa noudatetaan turvallisuusohjeita ja työelämän puolella käytössä olevia turvallisuusjärjestelmiä. Kiusaamisen ja syrjäytymisen ehkäisyä edistetään muun muassa vertaissovittelun avulla.

Moninkertainen ammatillisen koulutuksen laatupalkintovoittaja Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä on panostanut myös kestävän kehityksen ja laadunhallinnan yhteensovittamiseen. Tämä varmistaa koko oppilaitoksen yhteiset toimintatavat myös kestävän kehityksen asioissa.

PKKY oli myös mukana kehittämässä Kestävän kehityksen web-arviointijärjestelmää OKKA-säätiön hallinnoimassa ja OKM:n rahoittamassa kehittämishankkeessa.

Pohjois-Karjalan ammattiopisto Lieksalla on ollut kestävän kehityksen sertifikaatti vuodesta 2012. PKKY:n Seuraavan strategiakauden tavoitteena on, että kaikilla kuntayhtymän oppilaitoksilla on ulkoinen tunnus tai sertifikaatti kestävän kehityksen toiminnastaan strategiakauden loppuun mennessä.

Sertifikaatin luovutti OKKA-säätiön puolesta suunnittelupäällikkö Erkka Laininen (kesk.) ja sen vastaanottivat rehtori Harri Pölönen (Pohjois-Karjalan ammattiopisto Joensuu palvelut), ja koulutusjohtaja Anna-Kaisa Räsänen (Pohjois-Karjalan ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri).

Lue PKKY:n tiedote kestävän kehityksen sertifikaatin luovutuksesta

Lue myös: PKKY on myös henkilöstön hyvinvoinnin edelläkävijä

Lue myös: Pohjois-Karjalan maakuntaliitto on ensimmäinen kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumuksen antanut maakuntaliitto ja sanoo Heipat fossiiliselle öljylle!

Visiolle sertifikaatti ensimmäisenä opintokeskuksena

OKKA-säätiö luovutti 29.4. Vihreä Sivistys- ja Opintokeskus Visiolle kestävän kehityksen sertifikaatin ensimmäisenä opintokeskuksena. Visio on valtakunnallinen vapaan sivistystyön oppilaitos, jonka tavoitteena on kansalaisyhteiskunnan ja vihreän aatemaailman tukeminen koulutuksen keinoin. Vision ylläpitäjänä toimii Vihreä Sivistysliitto ry.

Auditoinnissa Visio sai kiitosta erityisesti osallistumisesta ajankohtaiseen keskusteluun sekä rohkeiden, mielipiteitä jakavien kestävän kehityksen kysymysten nostamisesta käsittelyyn koulutuksissa. Visio on myös tukenut koko vapaan sivistystyön kenttää kestävän kehityksen täydennyskouluttajana.

Vision vahvuuksiin kuuluu maahanmuuttajajärjestöjen kanssa tehtävä laaja yhteistyö, joka näkyy koulutuksen suuntaamisessa ja toteutuksessa. Visio tähtää kunnianhimoisesti ihmisten voimaannuttamiseen kestävään tulevaisuuteen vaikuttajiksi omassa elämässään.

Sertifikaatin luovutti OKKA-säätiön puolesta suunnittelupäällikkö Erkka Laininen (vas.) ja sen vastaanottivat suunnittelija Taru Anttonen, Vihreän Sivistysliiton puheenjohtaja Mikko Airto ja pääsihteeri Ville Ylikahri.

Kestävän kehityksen web-arviointijärjestelmä avattu

Ammatillisen koulutuksen järjestäjien ja oppilaitosten käyttöön on rakennettu web-arviointijärjestelmä, joka tukee kestävän kehityksen näkökulman sisällyttämistä työssäoppimiseen, opetukseen ja laadunhallintaan. Järjestelmän avulla voidaan tehdä myös Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifikaatin hakemisen edellyttämä itsearviointi web-ympäristössä.

Järjestelmän kehittämisestä vastasivat vuosina 2013-2015 OKKA-säätiö, Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä, Savon ammatti- ja aikuisopisto, Savonlinnan ammatti- ja aikuisopisto ja Osuuskunta Eco-One. Hanketta rahoitti opetus- ja kulttuuriministeriö. Järjestelmää laajennetaan tulevaisuudessa myös muiden koulutusmuotojen käyttöön.

Tutustu ohjeisiin ja järjestelmän palveluihin

Järjestelmän kirjautumissivulle

Uusia sertifiointeja 3.2.2015

OKKA-säätiö on myöntänyt Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifikaatin seuraaville oppilaitoksille:

 • Vihreä Sivistys- ja Opintokeskus Visio, Helsinki
 • Kotkan lyseon lukio

OKKA-säätiö on tähän mennessä myöntänyt sertifikaatin yhteensä 77:lle koululle tai oppilaitokselle.

Kaikki sertifioidut oppilaitokset

Kestävän kehityksen sertifikaatin hakeminen

Uusia sertifiointeja 10.12.2014

OKKA-säätiö on myöntänyt Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifikaatin seuraaville oppilaitoksille:

 • Omnian ammattiopisto ja aikuisopisto, Espoo
 • Espoon työväenopisto
 • Pohjois-Karjalan ammattiopisto, Joensuu

Lisäksi Ahlmanin ammattiopiston sertifikaatti on laajennettu myös aikuiskoulutuksen kattavaksi.

OKKA-säätiö on tähän mennessä myöntänyt sertifikaatin yhteensä 75:lle koululle tai oppilaitokselle.

Kaikki sertifioidut oppilaitokset

Kestävän kehityksen sertifikaatin hakeminen

Yhteiskuntasitoumus esillä Unescon keke-kasvatuksen maailmankonferensissa

Unescon kestävän kehityksen kasvatuksen maailmankonferenssi järjestettiin 10.-12. marraskuuta Japanin Aichi-Nagoyassa. Opetus- ja kulttuuriministeriön valtiosihteeri Kari Anttilan johtaman Suomen delegaation virallisessa lausunnossa nostettiin esille Suomen parhaina kestävän kehityksen kasvatuksen käytänteinä perusopetuksen opetussuunnitelmauudistus ja Suomen kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumuksen toteutus opetus- ja kasvatussektorilla.

Suomen yhteiskuntasitoumusprosessi on kansainvälisesti ainutlaatuinen ja se on herättänyt runsaasti kiinnostusta muuan muassa YK:ssa järjestön valmistellessa maailmalle uuttaa Post 2015-kehitysagendaa. Opetus- ja kasvatussektori kulkee toimialana sitoumuksen toteutuksen kärjessä, mitä myös Suomen lausunnossa painotettiin.

Esimerkkeinä annetuista sitoumuksista lausunnossa nostettiin esille OAJ:n, OKKA-säätiön ja koulutus- ja kasvatusalan järjestöjen haastekampanja sekä LUMA-keskuksen sitoumus panostuksesta kestävän kehityksen tutkimus- ja kehitystoimintaan ja kestävän kehityksen kasvatuksen toimintamallien rakentamiseen.

Japanin konferenssissa vedettin yhteen myös päättyvän Unescon kestävän kehityksen koulutuksen vuosikymmenen tuloksia sekä julkistettiin uusi kestävän kehityksen koulutuksen maailmanlaajuinen toimintaohjelma (Global Action Programme on Education for Sustainable Development).

Lisää aiheesta

Kestävän kehityksen haastekampanja

OKKA-säätiö, OAJ, Suomen Ympäristökasvatuksen Seura, Lastentarhanopettajaliitto, Suomen Kansanopistoyhdistys, Kansalaisopistojen liitto ja Vapaa Sivistystyö ry kannustavat opetus- ja kasvatussektorin toimijoita sitoumusten antamiseen. Yhteiskuntasitoumus on kansallisesti ja kansainvälisesti mekittävä kestävän tulevaisuuden rakentamisen väline.

Näytetään yhdessä, että kestävä tulevaisuus syntyy oppimisen kautta!

OKKA-säätiöltä kolme yhteiskuntasitoumusta

OKKA-säätiö on osallistunut kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumukseen kolmella toimenpidesitoumuksella:

 1. Opetus- ja kasvatussektorin kestävän kehityksen haastekampanja
 2. Kestävän kehityksen teko -kilpailu ja hyvien toimintamallien levittäminen
 3. Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifioinnin laajentaminen ruotsinkieliselle vapaan sivistystyön sektorille

Sitoumusten tarkemmat sisällöt voit lukea ympäristöministeriön ylläpitämästä sitoumustietokannasta. Samalla voit tutustua myös muiden toimijoiden antamiin sitoumuksiin.

OKKA-säätiö kannustaa kaikkia opetus- ja kasvatusalan toimijoita antamaan oman sitoumuksensa!

Uusia sertifiointeja 28.10.2014

OKKA-säätiö on myöntänyt Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifikaatin seuraaville oppilaitoksille:

 • Kaukametsän opisto
 • Raaseporin kansalaisopisto

OKKA-säätiö on tähän mennessä myöntänyt sertifikaatin yhteensä 72:lle koululle tai oppilaitokselle.

Kaikki sertifioidut oppilaitokset

Kestävän kehityksen sertifikaatin hakeminen

Keke-haastekampanja etenee - nyt kaikki mukaan!

Kansalliseen kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumukseen on tähän mennessä annettu 70 toimenpidesitoumusta. Niistä 22 on opetus- ja kasvatussektorin toimijoiden tekemiä. Uutta on se, että yksityiset ihmisetkin ovat rohkaistuneet sitoumusten antamiseen.

OAJ, OKKA-säätiö, Suomen Ympäristökasvatuksen Seura, Lastentarhanopettajaliitto, Suomen Kansanopistoyhdistys, Kansalaisopistojen liitto ja Vapaa Sivistystyö ry ovat haastaneet kaikki Suomen päiväkodit, koulut ja oppilaitokset antamaan oman kestävän kehityksen toimenpidesitoumuksensa ympäristöministeriön ylläpitämään Sitoumus 2050 -palveluun.

Lähtekää rohkeasti antamaan toimenpidesitoumuksia! Pienetkin teot ovat sitoumuksen arvoisia. Päiväkodeilla, kouluilla ja oppilaitoksilla on jo valmiiksi omissa keke-ohjelmissa ja suunnitelmissa tavoitteita, jotka kelpaavat mainiosti keke-sitoumukseksesi.

Nyt meillä on mahtava tilaisuus näyttää, kuinka hyvää kestävän kehityksen työtä opetus- ja kasvatussektorilla tehdään!

Apua sitoumuksen laadinnan tueksi:

Diat kertovat pähkinänkuoressa, mistä yhteiskuntasitoumuksessa on kysymys. Mukana on myös tietoa päiväkotien, koulujen ja oppilaitosten haastekampanjasta sekä vinkkejä ja linkkejä oman toimenpidesitoumuksen laatimisen tueksi.

Dioja voit hyödyntää esitelessäsi asiaa omassa oppilaitoksessasi. Pakettia voivat käyttää myös järjestöt ja muut tahot, jotka antavat päiväkodeille, kouluille ja oppilaitoksille tukea toimenpidesitoumusten laatimiseen.

Uusia sertifiointeja 27.8.2014

OKKA-säätiö on myöntänyt Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifikaatin seuraaville oppilaitoksille:

 • Raudaskylän kristillinen opisto
 • Savon ammatti- ja aikuisopisto, Osmajoentie 75, Varkaus
 • Turun kristillinen opisto
 • Helsingin kielilukio

OKKA-säätiö on tähän mennessä myöntänyt sertifikaatin yhteensä 70:lle koululle tai oppilaitokselle.

Kaikki sertifioidut oppilaitokset

Kestävän kehityksen sertifikaatin hakeminen

Kestävän kehityksen teko -kilpailun hakulomake avattu

OKKA-säätiö on julistanut päiväkodeille, kouluille ja toisen asteen sekä vapaan sivistystyön oppilaitoksille suunnatun kilpailun parhaasta kestävää kehitystä edistävästä teosta tai toimintamallista.

Kilpailun web-pohjainen hakulomake on avattu. Hakemukset tulee jättää 30.9.2014 klo 16.00 mennessä.

Tutustu kilpailun ohjeisiin ja hakulomakkeeseen

Uusia sertifiointeja 27.5.2014

OKKA-säätiö on myöntänyt Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifikaatin seuraaville oppilaitoksille:

 • Kainuun ammattiopisto, liiketalouden ala
 • Savon ammatti- ja aikuisopisto, Iisalmen yksikkö
 • Kainuun ammattiopisto, liiketalouden ala

OKKA-säätiö on tähän mennessä myöntänyt sertifikaatin yhteensä 65:lle koululle tai oppilaitokselle.

Kaikki sertifioidut oppilaitokset

Kestävän kehityksen sertifikaatin hakeminen

Ensimmäiset vapaan sivistystyön sertifikaatit luovutettiin 21.3.2014

OKKA-säätiö luovutti Helsingissä ensimmäiset vapaan sivistystyön kestävän kehityksen sertifikaatit Valkeakoski-opistolle, Petäjä-opistolle, Jyväskylän kristilliselle opistolle ja Otavan opistolle. Samalla käynnistettiin kansalliseen kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumukseen liittyvä vapaan sivistystyön oppilaitosten haastekampanja.

Tilaisuudessa juhlapuhujana toiminut ympäristöministeri Ville Niinistö siteerasi kansallisen kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumuksen tekstiä: "Kestävässä kehityksessä on kysymys on ihmiskunnan yhteisestä oppimisen prosessista, jonka päämääränä on kulttuurinen muutos kestävän tulevaisuuden yhteiskuntaan ja maailmaan." Niinistö kannusti kaikkia oppilaitoksia mukaan yhteiskuntasitoumuksen haastekampanjaan ja antamaan oman toimenpidesitoumuksensa.

Sertifioitujen opistojen puolesta puheenvuoron käyttänyt Otavan opiston rehtori Kaisa Lindström palautti kuulijoiden mieliin vapaan sivistystyön kestävän kehityksen työn pitkän historian. Lindström näki kestävän kehityksen kriteerien ympärille syntyneessä hankkeessa ja yhteiskuntasitoumuksessa suuren mahdollisuuden koko vapaan sivistystyön kentälle.

OKKA-säätiön hallituksen puheenjohtaja Ari-Pekka Elomaa antoi tunnustusta sertifioiduille opistoille hienosta työstä ja korosti, että oppilaitosten kestävän kehityksen toiminta on monimuotoista ja vahvuudet voivat olla hyvin erilaisia. Hän myös esitti lämpimät kiitokset Vapaa Sivistystyö ry:lle, Suomen Kansanopistoyhdistykselle, Kansalaisopistojen liitolle, Opintokeskukset ry:lle ja pilottiopistoille erinomaisesta yhteistyöstä vapaan sivistystyön kestävän kehityksen sertifioinnin käynnistämisessä.

Iloiset sertifikaatin saajat ryhmäkuvassa: Petäjä-opisto, Jyväskylän kristillinen opisto, Otavan opisto ja Valkeakoski-opisto. Kuvan oikeassa laidassa OKKA-säätiön hallituksen puheenjohtaja Ari-Pekka Elomaa ja hänen oikealla puolellaan Vapaa Sivistystyö ry:n varapuheenjohtaja Tapio Kujala.

Oppilaitosten kestävän kehityksen haastekampanja

Nyt kaikki antamaan kestävän kehityksen sitoumuksia!

Kansallisen kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumuksen toimeenpano on käynnistynyt. Ympäristöministeriön www.sitoumus2050.fi -sivustolla kaikilla organisaatioilla on mahdollisuus antaa oma julkinen toimenpidesitoumuksensa kestävän kehityksen edistämiseksi.

Opetusalan Ammattijärjestö OAJ, OKKA-säätiö, Suomen Ympäristökasvatuksen Seura, Lastentarhanopettajaliitto, Suomen Kansanopistoyhdistys, Kansalaisopistojen liitto ja Vapaa Sivistystyö ry haastavat kaikki Suomen päiväkodit, koulut ja oppilaitokset antamaan oman kestävän kehityksen toimenpidesitoumuksensa. Tavoitteena voi olla esimerkiksi kestävän kehityksen ohjelman rakentaminen, Vihreä lipun tai kestävän kehityksen sertifikaatin saaminen, tai muu kestävää kehitystä edistävä teko tai toimintamalli.

Katso video: Olli Luukkainen ja Erkka Laininen haastavat päiväkodit, koulut ja oppilaitokset (ympäristöministeriön tuottama video)

Opetussektorin ensimmäinen haasteen vastaanottaja on Savon koulutuskuntayhtymä, joka on antanut kolme toimenpidesitoumusta.

Katso tehdyt sitoumukset tästä

Opetussektorin haastekampanjan tueksi on laadittu ohjeistusta ja esimerkkejä, joiden avulla päiväkoti, koulu tai oppilaitos voi lähteä suunnittelemaan omaa sitoumustaan. Myös haastajina toimivat järjestöt antavat ohjausta ja tukea sitoumusten laadintaan ja niiden edistämiseen.

Ota haaste vastaan!

 • Opetusalan Ammattijärjestö OAJ
 • OKKA-säätiö
 • Suomen Ympäristökasvatuksen Seura
 • Lastentarhanopettajaliitto
 • Suomen Kansanopistoyhdistys
 • Kansalaisopistojen liitto
 • Vapaa Sivistystyö ry

Ammatillisen aikuiskoulutuksen sertifiointi on käynnistynyt

OKKA-säätiö on vahvistanut kestävän kehityksen kriteerit ammatillisen aikuiskoulutuksen arviointiin ja sertifiointiin. Kriteerit kattavat näyttötutkintojen sekä ei-tutkintotavoitteisen ammatillisen lisäkoulutuksen toteutuksen.

Ammatillinen oppilaitos, sen yksikkö tai koulutusala voi hakea tutkintojen ja koulutuksen järjestämisen osalta sertifikaattia

 1. vain ammatilliselle peruskoulutukselle (ammatilliset perustutkinnot),
 2. vain ammatilliselle aikuiskoulutukselle (tutkintotavoitteinen ja ei-tutkintotavoitteinen ammatillinen lisäkoulutus),
 3. molemmille edellä mainituille koulutusmuodoille.

Ammatillisen aikuiskoulutuksen kriteerit on yhdistetty ammatillisten oppilaitosten kriteereihin.

Ammatillisten oppilaitosten itsearvioinnin työkalut

Ohjeet sertifikaatin hakemiseen

Vapaan sivistystyön sertifikaatin pisterajat vahvistettu

Vapaan sivistystyön kestävän kehityksen sertifikaatin myöntämiselle on vahvistettu pisterajat. Samassa yhteydessä tehtiin vapaan sivistystyön kestävän kehityksen kriteereihin muutos, jossa pakollisten sertifiointia varten arvioitavien kestävän kehityksen teemojen määrää vähennettiin viidestä teemasta kolmeen teemaan.

Muutoksen perusteena olivat ensimmäistä auditoinneista saadut kokemukset. Vapaan sivistystyön oppilaitosten toiminta eroaa merkittävästi peruskoulujen, lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten toiminnasta siinä suhteessa, että opistoilla on vakituista henkilökuntaa yleensä hyvin vähän ja toiminta tapahtuu usein suurelta osin vuokratiloissa. Tästä syystä muiden koulumuotojen kriteereissä edellytetty viiden kestävän kehityksen teeman arviointi todettiin opistoille liian laajaksi.

Opisto voi edelleen valita kolmen pakollisen arvioitavan teeman lisäksi 1-2 vapaaehtoista teemaa, joista voi saada lisäpisteitä auditoinnissa.

Vapaan sivistystyön sertifikaatin pisterajat

KRITEERIEN OSA MINIMIPISTEMÄÄRÄ SERTIFIKAATIN SAAMISEKSI MAKSIMI- PISTE- MÄÄRÄ
OSA 1:
SUUNNITTELU

(kriteerit 1-7)
Minimi 14 p 7 x 3 p = maksimi 21 p
OSA 2:
TOTEUTUS


Koulutusten toteutus (kriteeri 8) arvioidaan kolmen opiston valitseman koulutuksen osalta3 x 6 p = maksimi 18 p
Teemojen toteutus (kriteeri 9) arvioidaan 3-5 opiston valitseman teeman *) osalta 5 x 3 p = maksimi 15 p
Kumppanuudet ja hankkeet (kriteeri 10) maksimi 15 p
Koko osa 2 yhteensä Minimi 28 p Maksimi 48 p
OSA 3:
SEURANTA, ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN

(kriteeri 11)
Minimi 8 p Maksimi 12 p

*) Opisto valitsee arvioitavaksi vähintään kolme kestävän kehityksen teemaa kriteerien ohjeistuksen mukaisesti. Tämän lisäksi opisto voi valita 1-2 lisäteemaa, joista saa lisäpisteitä.

Kriteerien osakohtaisten minimipistemäärien täyttymisen lisäksi opisto ei saa saada nollan pisteen arvoista suoritusta mistään kriteeristä eikä mistään valitusta kolmesta koulutuksesta (kriteeri 8) ja pakollisista kolmesta valitusta teemasta (kriteeri 9).

Vapaan sivistystyön kestävän kehityksen sertifioinnin tukiaineistot

Vapaan sivistystyön kestävän kehityksen sertifiointi on käynnistynyt


Kriteerit ovat tuki opistojen kehitystyölle

OKKA-säätiö on vahvistanut kestävän kehityksen kriteerit vapaan sivistystyön oppilaitoksille. Kriteerit tarjoavat työvälineen, jonka avulla kansanopistot, kansalaisopistot, opintokeskukset, kesäyliopistot ja liikunnan koulutuskeskukset voivat sisällyttää kestävän kehityksen näkökulman johtamiseen, koulutusten toteutukseen ja toimintakulttuuriinsa. Kriteerit mahdollistavat myös opiston kestävän kehityksen toiminnan sertifioinnin.

Kriteerit kannustavat koko opistoyhteisöä arvioimaan ja kehittämään yhdessä opiston toimintaa. Kriteereitä voidaan hyödyntää osana opiston laatutyötä, esimerkiksi CAF-malliin perustuvan arvioinnin yhteydessä.

Kestävä kehitys - vapaan sivistystyön mahdollisuus

Vapaan sivistystyön oppilaitoksilla on keskeinen rooli kestävän kehityksen tiedon ja osaamisen edistämisessä. Vapaan sivistystyön tarkoituksena on elinikäisen oppimisen periaatteen pohjalta tukea yksilöiden persoonallisuuden monipuolista kehittymistä ja kykyä toimia yhteisössä sekä edistää kansanvaltaisuuden, tasa-arvon ja moniarvoisuuden toteutumista suomalaisessa yhteiskunnassa. Laki vapaasta sivistystyöstä määrittelee yhdeksi vapaan sivistystyön tarkoitukseksi myös kestävän kehityksen edistämisen.

Vapaan sivistystyön vahvuuksia ja mahdollisuuksia kestävän kehityksen edistämisessä ovat monipuoliset ja joustavat oppimisen tavat, joissa korostuvat muun muassa oppijoiden omat kokemukset ja kiinnostuksen kohteet, toiminnallisuus, erilaisten oppimisympäristöjen hyödyntäminen ja vuorovaikutteinen oppiminen. Vapaa sivistystyö pystyy nopeasti reagoimaan yhteiskunnasta ja ympäristöstä nouseviin tarpeisiin.

Vapaan sivistystyön oppilaitosten vahva verkottuminen paikallisten, alueellisten ja kansainvälisten toimijatahojen kanssa tarjoaa oppilaitoksille ja niiden opiskelijoille mahdollisuuksia osallistua kestävän tulevaisuuden rakentamiseen niin omassa lähiympäristössään kuin maailmanlaajuisesti.

Kriteerien suunnittelu

Vapaan sivistystyön kestävän kehityksen kriteerien suunnittelusta vastasivat vuosina 2012–2013 OKKA-säätiö ja Osuuskunta Eco-One. Työn tukena toimi valtakunnallinen kansanopistojen ja kansalaisopistojen pilottiverkosto, joka testasi ja kommentoi kriteereitä. Kriteerien kehitystyöhön osallistuivat myös Suomen Kansanopistoyhdistys, Kansalaisopistojen liitto ja Opintokeskukset ry. Kriteerien kehittämistyöhön saatiin tukea Keski-Suomen ELY-keskuksen myöntämästä ympäristöministeriön ympäristökasvatuksen hankeavustuksesta.

Ohjeet ja työkalut

Vapaan sivistystyön kestävän kehityksen kriteereiden käytön tueksi sertifioinnin www-sivulle on laadittu ohjeet ja itsearvioinnin työkalut, joita opistot voivat hyödyntää oman toimintansa kehittämiseen ilman sertifiointitarkoitusta. Sivuilta löytyy ohjeistus myös sertifikaatin hakemiseen.

Vapaan sivistystyön kestävän kehityksen kriteerit ja tukiaineistot

Uusia sertifiointeja 28.5. ja 4.6.2013

OKKA-säätiö on myöntänyt Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifikaatin seuraaville oppilaitoksille:

 • Piispanlähteen koulu, Kaarina
 • Savonlinnan ammatti- ja aikuisopisto, Humania
 • Ammattiopisto Livian maaseutuopisto
 • Kallaveden lukio
 • Kuparivuoren koulu
 • Savon ammatti- ja aikuisopisto, Presidentinkatu 1
 • Kainuun ammattiopisto, matkailuala, Vuokatti
 • Hyria koulutus Oy, matkailu-, ravitsemis- ja talousala, Karankatu

OKKA-säätiö on tähän mennessä myöntänyt sertifikaatin yhteensä 59:lle koululle tai oppilaitokselle. Näistä 47 on uusien kriteerien mukaisia kestävän kehityksen sertifikaatteja.

Kaikki sertifioidut oppilaitokset

Kestävän kehityksen sertifikaatin hakeminen

Uusia sertifiointeja 30.1.2013

OKKA-säätiö on myöntänyt Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifikaatin seuraaville oppilaitoksille:

 • Hämeen ammatti-instituutti, Mustiala
 • Lapin ammattiopisto, Metsäruusun toimipiste
 • Hyria koulutus Oy, Sakonkadun yksikkö, Riihimäki, liiketalous ja tietotekniikka

OKKA-säätiö on tähän mennessä myöntänyt sertifikaatin yhteensä 52:lle koululle tai oppilaitokselle. Näistä 38 on uusien kriteerien mukaisia kestävän kehityksen sertifikaatteja.

Kaikki sertifioidut oppilaitokset

Kestävän kehityksen sertifikaatin hakeminen

Kestävän kehityksen web-arviointi-
järjestelmän rakentaminen käynnistyy

OKKA-säätiö on saanut opetus- ja kulttuuriministeriöltä avustuksen hankkeeseen, jossa rakennetaan ammatillisten oppilaitosten käyttöön Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifioinnin kriteereihin pohjautuva web-arviointijärjestelmä. Järjestelmää voivat hyödyntää myös muut koulut ja oppilaitokset.

Järjestelmän tavoitteena on tukea oppilaitoksia kestävän kehityksen kytkemisessä osaksi toiminnan suunnittelua, arviointia ja kehittämistä tarkoitukseen räätälöityjen käyttäjäystävällisten laadunhallinnan työkalujen avulla. Työkalut ovat helposti yhdistettävissä oppilaitosten laatujärjestelmiin ja laatutyön käytäntöihin.

Järjestelmä kattaa arviointi- ja suunnittelutyökalut johtamisen, opetuksen, oppilaitoksen tukitoimintojen ja toimintakulttuurin arviointiin ja kehittämiseen. Opetuksen työkalut tukevat kestävän kehityksen sisällyttämistä ammatillisten perustutkintojen, ammattitutkintojen ja erikoisammattitutkintojen toteutukseen. Hankkeessa keskitytään omana kokonaisuutenaan kestävän kehityksen taitojen työssäoppimisen kehittämiseen.

Järjestelmän avulla voidaan myös toteuttaa tehokkaasti itsearviointi Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifikaatin hakemista varten. Järjestelmään sisältyvä kestävän kehityksen indikaattoripankki tarjoaa oppilaitoksille välineen oman toiminnan kehityksen seurantaan ja mahdollistaa kansallisen vertailuaineiston kokoamiseen.

Vuosien 2013-2014 aikana toteutettavaa hanketta koordinoi OKKA-säätiö ja sen kumppaneita ovat Savonlinnan ammatti- ja aikuisopisto/
koulutuskuntayhtymä, Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä, Savon ammatti- ja aikuisopisto/koulutuskuntayhtymä sekä Osuuskunta Eco-One.

Lisätietoja hankkeesta:

OKKA-säätiö, suunnittelupäällikkö Erkka Laininen
, puh. 050 3729 195

Uusia sertifiointeja 12.12.2012

OKKA-säätiö on myöntänyt Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifikaatin seuraaville oppilaitoksille:

 • Ravintolakoulu Perho, Helsinki
 • Keski-Pohjanmaan maaseutuopisto, Kannuksen yksikkö
 • Savon ammatti- ja aikuisopisto/Osmajoentie 28, Varkaus

OKKA-säätiö on tähän mennessä myöntänyt sertifikaatin yhteensä 49:lle koululle tai oppilaitokselle. Näistä 35 on uusien kriteerien mukaisia kestävän kehityksen sertifikaatteja.

Kaikki sertifioidut oppilaitokset

Kestävän kehityksen sertifikaatin hakeminen

Kestävän kehityksen työkaluja ammatilliseen aikuiskoulutukseen

Vuosina 2011–2012 toteutetussa, Hyria koulutuksen koordinoimassa ja Opetushallituksen rahoittamassa, Aikuiskoulutuksen kestävän kehityksen sisällöt, menetelmät ja kriteerit (Aikuis-KEKE) -hankkeessa on tuotettu ammatillisen aikuiskoulutuksen tarpeisiin työkaluja, joiden avulla voidaan syventää eri ammattialojen kestävän kehityksen osaamispohjaa.

Hankkeessa tuotettiin koulutusalakohtaista tukimateriaalia kestävän kehityksen sisällyttämiseen näyttötutkintojen toteutukseen ja kriteerit kestävän kehityksen tavoitteiden toteutumisen arviointia varten. Lisäksi kehitettiin opetuksen suunnittelun tueksi kestävän kehityksen pedagoginen malli ammatilliseen aikuiskoulutukseen.

Kevään 2013 aikana OKKA-säätiö laatii Aikuis-KEKE -hankkeen tuotosten pohjalta lopulliset kriteerit ja arviointityökalut, jotka mahdollistavat Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifioinnin laajentamisen ammatilliseen aikuiskoulutukseen.

Aikuis-KEKE -hankkeeseen osallistuivat Hyria koulutuksen lisäksi Koulutuskeskus Tavastia, Savon ammatti- ja aikuisopisto, PSK-Aikuisopisto, Suomen ympäristöopisto SYKLI, OKKA-säätiö, Osuuskunta Eco-One ja AMKE Oy.

Aikuis-KEKE -hankkeessa tuotetut työkalut

Sertifikaatti myönnetty Oulu International Schoolille

OKKA-säätiö on myöntänyt 9.10.2012 Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifikaatin Oulu International Schoolille.

OKKA-säätiö on tähän mennessä myöntänyt sertifikaatin yhteensä 46:lle koululle tai oppilaitokselle. Näistä 32 on uusien kriteerien mukaisia kestävän kehityksen sertifikaatteja.

Kaikki sertifioidut oppilaitokset

Kestävän kehityksen sertifikaatin hakeminen

Hyria koulutuksen marata-ala vastaanotti sertifikaatin

Hyria koulutuksen Riihimäen Sakonkadun matkailu-, ravitsemis- ja talousalan yksikkö vastaanotti 4.10.2012 OKKA-säätiön myöntämän Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifikaatin. Auditoinnissa kiitosta sai vahvasti yksikön arkeen ja opiskelijoiden päivittäiseen työskentelyyn juurtunut kestävän kehityksen toimintakulttuuri.

Lisäksi henkilöstön osaaminen, sitoutuminen ja yhteistyö sekä johdon tuki kestävän kehityksen työlle saivat tunnustusta. Yksikössä on panostettu kiitettävästi myös opiskelijahuoltoon ja kansainväliseen toimintaan. Viime vuonna sertifikaatti on jo myönnetty Hyrian luonnonvara- ja ympäristöalan yksikölle.

OKKA-säätiön suunnittelupäällikkö Erkka Laininen luovuttamassa sertifikaattia Hyria koulutuksen marata-alan koulutuspäällikkö Anna-Helena Holmström-Savolaiselle. Tapahtumaa seuraavat vasemmalta lukien projektipäällikkö Juulia Tuominen, toimitusjohtaja ja johtava rehtori Jarno Tuimala ja apulaisrehtori Tuula Kortelainen (Kuva: Aulis Lindfors).

Uusia sertifiointeja 27.8.2012

OKKA-säätiö on myöntänyt Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifikaatin seuraaville oppilaitoksille:

 • Seurakuntaopisto, Järvenpää
 • Hyria koulutus Oy, matkailu-, ravitsemis- ja talousala

OKKA-säätiö on tähän mennessä myöntänyt sertifikaatin yhteensä 45:lle koululle tai oppilaitokselle. Näistä 31 on uusien kriteerien mukaisia kestävän kehityksen sertifikaatteja.

Kaikki sertifioidut oppilaitokset

Kestävän kehityksen sertifikaatin hakeminen

Sertifikaatti Savonlinnan ammatti- ja aikuisopiston matkailu-, ravitsemis- ja talousalalle

Savonlinnan ammatti- ja aikuisopiston matkailu-, ravitsemis- ja talousala vastaanotti Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifikaatin lukuvuoden aloitustilaisuudessa 6.8.2012. Arvioinnissa yksikkö sai kiitosta erityisesti kestävän kehityksen viemisestä opetukseen, yhteistyöstä opetuksen ja tukipalveluiden välillä sekä monipuolisesta toiminnasta paikallisten sidosryhmien kanssa.

SAMI:ssa on tehty pitkäjänteistä kestävän kehityksen työtä koko oppilaitoksen tasolla. Matkailu-, ravitsemis- ja talousala oli ensimmäinen SAMI:n sertifioitu koulutusala. Oppilaitoksen tavoitteena on jatkaa sertifiointeja lähitulevaisuudessa muillekin koulutusaloille.

OKKA-säätiön suunnittelupäällikkö Erkka Laininen (oik.) luovutti kestävän kehityksen sertifikaatin Savonlinnan ammatti- ja aikuisopiston edustajille: vasemmalta kuntayhtymän johtaja, rehtori Keijo Pesonen, lehtori Paavo Putus, koulutuspäällikkö Jukka Pesonen, koulutuspäällikkö Riikka Ruotsalainen, lehtori Anne-Mari Behm ja lehtori Taina Pakarinen. (Kuva: Risto Tenhunen)

Uusia sertifiointeja 29.5.2012

OKKA-säätiö on myöntänyt Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifikaatin seuraaville oppilaitoksille:

 • Jämsän ammattiopisto, puutarha-, luonto- ja ympäristöala
 • Kainuun ammattiopisto, kulttuuriala
 • Savonlinnan ammatti- ja aikuisopisto, matkailu-, ravitsemis- ja talousala
 • Haapajärven yläaste
 • Kainuun ammattiopisto, Kuusamo

OKKA-säätiö on tähän mennessä myöntänyt sertifikaatin yhteensä 43:lle koululle tai oppilaitokselle. Näistä 29 on uusien kriteerien mukaisia kestävän kehityksen sertifikaatteja.

Kaikki sertifioidut oppilaitokset

Kestävän kehityksen sertifikaatin hakeminen

Sertifikaatti Helsingin tekniikan alan oppilaitokselle

Helsingin tekniikan alan oppilaitos, Heltech, vastaanotti Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifikaatin Haagassa 10.5. järjestetyssä tilaisuudessa. Heltech on toistaiseksi suurin yhdellä kertaa sertifioitu oppilaitos. Heltehcissä opiskelee yli 4000 nuorta ja aikuista. Suomen suurimmassa tekniikan alan ammatillisessa oppilaitoksessa on mahdollisuus opiskella 18 eri alan perustutkintoon.

Heltech on panostanut jo pitkään kestävän kehityksen työhön. Oppilaitoksessa toimii koko Heltechin kestävän kehityksen työryhmä ja oppilaitosyksiköillä on omat kestävän kehityksen tiiminsä. Ulkoisessa auditoinnissa Heltech sai kiitosta muun muassa johdon vahvasta tuesta ja kestävän kehityksen työn organisoinnista, kestävän kehityksen asioiden kytkemisestä opetukseen, ympäristövastuullisista arkikäytännöistä sekä opiskelijahuollon esimerkillisestä toteutuksesta.

Rehtori Antti Virtanen (vas.) vastaanotti kestävän kehityksen sertifikaatin OKKA-säätiön suunnittelupäällikkö Erkka Lainiselta.
(Kuva: Minna Lyhty)

Uudistuksia ammatillisen opetuksen arviointityökaluihin

OKKA-säätiö on uudistanut sertifioinnin ammatillisten oppilaitosten opetuksen arviointia koskevat työkalut. Uudistuksen tarkoituksena on arvioinnin selkeyttäminen ja helpottaminen.

Uusissa työkaluissa kriteerien 15-21 sisältöä on yhdistelty arviointialueiksi. Tätä kautta on pystytty karsimaan kriteerien päällekkäisyyttä. Uutta ovat myös arvioinnin tukiaineistoksi koulutusaloittain laaditut mind map -kuvaukset arviointialueiden keskeisistä keke-sisällöistä. Työkaluja on testattu ja kehitetty oppilaitosten itsearvioinneissa muun muassa "KEKE-serti -hankkeen" yhteydessä.

Uudistus aiheuttaa muutoksia myös kriteerien opetuksen arvioinnin osan pisteytyksessä. Mikäli sertifikaattia hakeva oppilaitos on jo käynnistänyt itsearvioinnin vanhoilla lomakkeilla, arviointia ei tarvitse tehdä uudelleen. Muutokset arviointiperusteissa otetaan huomioon ulkoisen auditoinnin toteutuksessa.

Tutustu uusiin arviointityökaluihin!

Ministeri Gustafsson mukana sertifikaatin luovutuksessa Toivalassa

Savon ammatti- ja aikuisopiston Toivalan metsä- sekä luonto- ja ympäristöalan koulutusyksikkö vastaanotti 13.4. OKKA-säätiöltä kestävän kehityksen sertifikaatin. Toivala sai arvioinnissa erityistä kiitosta kestävän kehityksen käytäntöjen kytkemisestä osaksi jokapäiväistä toimintaa ja opetusta sekä panostuksesta tulevaisuuteen, jota edustavat maalämmöllä lämpenevä uudisrakennus sekä sinne perustettava uusiutuvan energian laboratorio.

Samassa yhteydessä arvioitiin myös opiston Muuruvedellä sijaitseva maatalous- ja puutarha-alan yksikkö, joka sekin läpäisi auditoinnin. Muuruvedelle sertifikaatti luovutetaan 1.6. kevätjuhlan yhteydessä.

Kestävän kehityksen sertifikaattibanneria pitelevät Savon ammatti- ja aikuisopiston kestävän kehityksen koordinaattori Anu Salo (vas.) sekä luonto- ja ympäristöalan lehtori Sirkka Patrikainen. Sertifikaatin vastaanotti rehtori Rauno Kettunen. (Kuva: Eelis Rissanen)

Toivalan yksikössä vierailulla ollut opetusministeri Jukka Gustafsson kunnioitti sertifikaatin luovutustilaisuutta läsnäolollaan. Hän piti tärkeänä, että oppilaitoksilla on mahdollisuus saada laatutunnus kestävän kehityksen työstään. (Kuva: Eelis Rissanen)

Uusia sertifiointeja 27.3.2012

OKKA-säätiö on myöntänyt Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifikaatin seuraaville oppilaitoksille:

 • Sammonlahden koulu, Lappeenranta
 • Savon ammatti- ja aikuisopisto, Toivalan yksikkö
 • Savon ammatti- ja aikuisopisto, Muuruveden yksikkö
 • Helsingin tekniikan alan oppilaitos
 • Ruukin maaseutuopisto

OKKA-säätiö on tähän mennessä myöntänyt sertifikaatin yhteensä 39:lle koululle tai oppilaitokselle. Näistä 24 on uusien kriteerien mukaisia kestävän kehityksen sertifikaatteja.

Kaikki sertifioidut oppilaitokset

Kestävän kehityksen sertifikaatin hakeminen

Kestävä kehitys varhaiskasvatuksessa -seminaarin 9.2.2012 materiaali

OKKA-säätiö ja Lastentarhanopettajaliitto järjestivät 9.2. Helsingissä kutsuseminaarin, jonka teemana oli "Sosiaalisesti kestävä Suomi". Seminaari oli osa Valtakunnallisen varhaiskasvatuspäivän ohjelmaa. Voit ladata seminaarin esityksiä itsellesi alla olevisa linkeistä.

Varhaiskasvatus on kestävää kehitystä  (Puheenjohtaja Anne Liimola, Lastentarhanopettajaliitto)

Suomi globaalin kestävän kehityksen edistäjänä (Kouluttaja Tuija Sarvi, Suomen YK-liitto)

Sosiaalinen kestävyys varhaiskasvatusyhteisön arjessa ja yhteiskunnallisen muutoksen tekijänä (Lehtori Arto O. Salonen, Metropolia ammattikorkeakoulu)

Lasten ja nuorten syrjäytymisen vähentäminen hallitusohjelmassa (Hallitusneuvos Esa Iivonen, Sosiaali- ja terveysministeriö, Sosiaali- ja terveyspalveluosasto)

Varhaiskasvatus yhteisöllisyyden vahvistamisen paikkana (Erikoistutkija Liisa Heinämäki, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL, Palvelujärjestelmän kehittäminen ja ohjaus -yksikkö)

Kiusaaminen ja sen ehkäisy päivähoidossa (KM, Väitöskirjatutkija Laura Kirves, Helsingin yliopisto)

Uusia sertifiointeja 14.12.2011

OKKA-säätiö on myöntänyt Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifikaatin seuraaville oppilaitoksille:

 • Pupuhuhdan koulu, Jyväskylä
 • Pohjoisen Keski-Suomen oppimiskeskuksen luonnonvara-alan yksikkö, Saarijärvi
 • Ahlmanin ammattiopisto, Tampere
 • Pohjois-Karjalan ammattiopisto, Lieksa
 • Etelä-Savon ammattiopisto, Otavan koulutilan toimipiste

OKKA-säätiö on tähän mennessä myöntänyt sertifikaatin yhteensä 37:lle koululle tai oppilaitokselle. Näistä 19 on uusien kriteerien mukaisia kestävän kehityksen sertifikaatteja.

Kaikki sertifioidut oppilaitokset

Kestävän kehityksen sertifikaatin hakeminen

Kestävän kehityksen kriteerit suunnitteilla aikuiskoulutukseen

OKKA-säätiö on laajentamassa kestävän kehityksen kriteerien ja työkalujen soveltuvuutta aikuiskoulutuksen sektorille. Tavoitteena on, että sertifiointi kattaisi jatkossa myös ammatillisen aikuiskoulutuksen ja vapaan sivistystyön oppilaitosten toiminnan.

Aikuis-keke –projekti pohjana kehitystyölle

Hyria koulutuksen vetämässä ja Opetushallituksen rahoittamassa Aikuis-keke –projektissa suunnitellaan malli kestävän kehityksen sisällyttämisestä ammatillisen tutkintotavoitteisen lisäkoulutuksen (ammatti- ja erikoisammattitutkinnot) toteutukseen.

Tavoitteena on lisäksi tukea hankkeessa mukana olevien oppilaitosten valmistavan koulutuksen, työssäoppimisen ja tutkintotilaisuuksien kehittämistä. Hankkeen yhteydessä laaditaan sovellusohje kestävän kehityksen kriteereistä ammatillisen aikuiskoulutuksen tarpeisiin.

Hanke toteutetaan verkostohankkeena, jota koordinoi Hyria koulutus. Muita hankepartnereita ovat Koulutuskeskus Tavastia, Savon ammatti- ja aikuisopisto, PSK-Aikuisopisto, OKKA- säätiö, Osuuskunta Eco-One ja Suomen ympäristöopisto SYKLI. Hanke jatkuu vuoden 2012 loppuun asti.

Lisätietoja hankkeesta:

Aikuis-keke - Aikuiskoulutuksen kestävän kehityksen sisällöt, menetelmät ja kriteerit

Projektipäällikkö, kestävän kehityksen koordinaattori
Juulia Tuominen
puh. 0400 884 973

Vapaan sivistystyön kriteerien pilotointi

Vapaan sivistystyön oppilaitokset ovat käynnistäneet laajasti omaa kestävän kehityksen työtään. Kestävän kehityksen sertifioinnin kriteerien soveltamisesta vapaan sivistystyön tarpeisiin on tullut useita kyselyitä.

Kansalaisopistot toteuttivat vuosina 2010-2011 Petäjä-opiston vetämänä hankkeen, jossa on selvitettiin Oppilaitosten kestävän kehityksen kriteerien soveltumista kansalaisopistojen toimintaan. Hankkeen raportti on saatavissa Petäjä-opiston sivuilta (Julkaisut: Kestävän kehityksen kriteerit kansalaisopistoille).

OKKA-säätiö on selvittämässä mahdollisuutta vapaan sivistystyön oppilaitosten kestävän kehityksen kriteerien laatimiseen tähtäävän pilottihankkeen käynnistämiseen. Hankkeeseen ovat tervetulleita sertifikaatin tavoittelusta kiinnostuneet vapaan sivistystyön eri sektoreiden oppilaitokset. Mikäli oppilaitoksesi haluaa olla mukana piloitoinnissa, ota yhteyttä OKKA-säätiön suunnittelupäällikkö Erkka Lainiseen.

Tukea ammatillisten oppilaitosten sertifiointeihin

Savonlinnan ammatti- ja aikuisopiston koordinoimana ja Opetushallituksen rahoittamana on käynnistynyt viiden koulutuksen järjestäjän yhteishanke, jolla edistetään kestävän kehityksen toimintasuunnitelmien rakentamista ja sertifiointeja.

Hankkeessa tuetaan koulutuksen, konsultoinnin ja vertaisarviointien keinoin muun muassa kestävän kehityksen työn organisointia, toimintaohjelmien rakentamista, kestävän kehityksen kytkemistä osaksi toimintajärjestelmää ja laadunhallintaa sekä opetuksen ja ammattiosaamisen näyttöjen ja arjen kestävän kehityksen käytäntöjen kehittämistä.

Kestävän kehityksen itsearviointiin ja sertifikaatin tavoitteluun tarjotaan hankkeessa oppilaitosyksikkökohtaista tukea. Hankkeen levitettävinä tuotoksina syntyvät kuvaukset kumppaneina olevien koulutuksen järjestäjien kestävän kehityksen toimintamalleista.

Hankkeessa ovat mukana koordinaattorin lisäksi Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä, Koulutuskeskus Salpaus, Hyria koulutus ja Omnian ammattiopisto. Hankkeen asiantuntijatahoina toimivat OKKA-säätiö ja Osuuskunta Eco-One.

Lisätietoja hankkeesta:

KEKE-serti - Kestävän kehityksen toimintasuunnitelmien ja sertifiointien edistäminen ammatillisissa oppilaitoksissa

Projektipäällikkö, hankesuunnittelija
Maire Huopalainen
puh. 044 550 6682

Uusi työkalu kestävän kehityksen ohjelman rakentamiseen

Oulun kaupunki on laatinut koulujen kestävän kehityksen ohjelmien rakentamisen tueksi webtyökalun, joka on Opetushallituksen oppimisympäristöjen kehittämishankkeen ansiosta netissä vapaasti kaikkien koulujen ja oppilaitosten käytettävissä. Työkalu koostuu Oppilaitosten kestävän kehityksen kriteereistä johdetuista tavoitteista ja niitä tukevista käytännöllisistä toimenpiteistä.

Koulu voi valita vuosisuunnittelun yhteydessä Keke-työkalun avulla itselleen sopivan määrän toimenpiteitä. Lukuvuoden lopussa sovitut tehtävät arvioidaan. Monipuolisesti toimenpiteitä toteuttamalla koulu kehittyy kestävän kehityksen oppilaitokseksi ja voi halutessaan hakea ulkoista tunnusta kuten Vihreää lippua tai Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifikaattia.

Keke-työkalu koostuu suunnitteluosiosta ja arviointiosiosta. Työkalua voi käyttää kestävän kehityksen kriteereihin ja toimenpiteisiin tutustumiseen, mutta oman koulun tietojen tallentaminen edellyttää ohjelmaan rekisteröitymistä.

Työkalun avulla hahmottuvat kaikki kestävän kehityksen ulottuvuudet, eikä koulun työ jää pelkästään jätteiden lajitteluun tai tietokoneiden ja valojen sammutteluun. Keke -työkalu on myös hyvä väline koulun johdolle kehittää kestävän kehityksen johtamiseen ja hallintaan liittyviä asioita.

Keke–työkalun toimintaperiaate:

 1. Rekisteröidy, jotta tekemäsi valinnat säilyvät arviointia varten.
 2. Valitse kestävän kehityksen kriteerin mukainen aihe ja sieltä sopivat toimenpiteet (avuksi on tarjolla tukimateriaalia).
 3. Valitulle toimenpiteelle määrätään vastuuhenkilö, toteuttamisen aikataulu ja halutessa myös toteutustapa.
 4. Koonti-kohdassa näet valitsemasi toimenpiteet tavoitteineen.
 5. Tulosta valmis koulun kestävän kehityksen toimintasuunnitelma.

Kestävän kehityksen ohjelmatyökaluun pääset klikkaamalla sertifioinnin nettisivujen oikeassa laidassa olevaa kuvaketta.

Suora linkki keke-ohjelmatyökaluun

13 kestävän kehityksen sertifikaattia myönnetty

OKKA-säätiö on myöntänyt Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifikaatin tähän mennessä 13:lle koululle tai oppilaitokselle. Uutta kestävän kehityksen sertifikaattia on voinut hakea vuodesta 2010 alkaen.

Ympäristösertifioitujen oppilaitosten on päivitettävä sertifikaattinsa kestävän kehityksen sertifikaatiksi seuraavassa uusimisauditoinnissa, joita toteutetaan kolmen vuoden välein. Ympäristö- ja kestävän kehityksen sertifikaatteja on myönnetty yhteensä 34:lle oppilaitokselle.

Kestävän kehityksen sertifikaatin saaneet oppilaitokset 6/2011

 • Toivion koulu, Pirkkala
 • Keuda Järvenpää Palvelualat
 • Kuusamon lukio
 • Oulun Palvelualan Opisto
 • Savon ammatti- ja aikuisopisto, matkailu-, ravitsemis- ja talousalan koulutusyksikkö Savonia, Kuopio
 • Vaajakummun koulu, Vaajakoski
 • Kainuun ammattiopisto, luonnonvara- ja ympäristöala Seppälä
 • Helsingin kuvataidelukio
 • Koulutuskeskus Salpaus, luonnonvara- ja ympäristöala, Asikkala
 • Muuramen lukio
 • Hönttämäen koulu, Oulu
 • Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu
 • Ammatti-instituutti Iisakki, Osaran maaseutuopetusyksikkö

Kaikki sertifioidut oppilaitokset

Kestävän kehityksen sertifikaatin hakeminen

Auditoijan ohjeet ja englanninkielinen sivu julkaistu

Sertifioinnin nettisivuilla on avattu sertifioinnin auditoijille suunnattu tietopankki, jossa on käsitelty auditoinnin perusteita ja auditoijan toimintaa Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifioinnissa. Sivuilta löytyy ohjeita auditoinnin suunnitteluun, toteutukseen ja palautteen antamiseen.

Sivuja voivat hyödyntää auditoijien lisäksi myös sertifioinnista kiinnostuneet oppilaitokset, joiden on hyvä tietää mihin auditointi perustuu ja miten se tapahtuu. Ohjeista on apua myös oppilaitosten sisäisten kestävän kehityksen auditointien toteutukseen eri yksiköiden välillä.

Auditoijan ohjeet löytyvät nettisivujen vasemman laidan navigaatiosta Polku sertifiointiin -> "Ohjeita auditoijille".

Suora linkki auditoijan ohjeisiin

Sertifioinnin sivuilta löytyy nyt myös englanninkielinen esittelysivu, jossa kerrotaan sanoin ja kuvin kestävän kehityksen sertifioinnin ja kriteerien taustasta ja sisällöistä. Sivulta voi ladata myös kriteereiden englanninkieliset käännökset sekä esittelydiat.

Englanninkieliselle sivulle pääsee nettisivujen oikean laidan navigaation linkistä "In English".

Suora linkki englanninkieliselle sivulle

Kestävä kehitys varhaiskasvatuksessa -seminaarin materiaali

OKKA-säätiö ja Lastentarhanopettajaliitto järjestivät 10.2. Akavatalolla kutsuseminaarin "Kestävä kehitys varhaiskasvatuksessa".

Seminaarin materiaalit

Seminaarin avaus (Anne Liimola, puheenjohtaja, Lastentarhanopettajaliitto)

Kestävä kehitys on kasvamista vastuuseen (Erkka Laininen, suunnittelupäällikkö, OKKA-säätiö)

Forest pedagogiikka - Kohti kestävää kehitystä (Mari Parikka-Nihti, lastentarhanopettaja, Hämeenlinnan kaupunki)

Kestävä kehitys Oulun kaupungin päivähoidossa (Raija Saloranta, lastentarhanopettaja, Alakööki, Oulun kaupunki)

Alueelliset verkostot ympäristökasvatuksen tukena (Jaana Itälä-Laine, suunnittelupäällikkö, Valonia, Turku)

Päivähoidon kestävän kehityksen työ Tampereella (Sanna Mari Huikuri, Kestävän kehityksen suunnittelija, Tampereen kaupunki)

Lapsinäkökulmaa Tampereella (Tiia Heinäsuo, Lapsiasiamies, Tampoereen kaupunki)

Keke päiväkodissa -esite

OAJ:n kestävän kehityksen ohjelma

Keke koulussa -opas ilmestynyt

Pääkaupunkiseudun kierrätyskeskuksen koordinoima 4v-hanke on tuottanut oppaan koulujen kestävän kehityksen työn tueksi.
Keke koulussa - Kestävän kehityksen opas kertoo tiiviisti ja käytännönläheisesti peruskoulujen kestävän kehityksen työstä: arkitoimintojen järjestämisestä, oppilaiden osallistumisesta sekä kestävän kehityksen huomioimisesta opetuksessa. Opas tarjoaa erinomaisen työkalun koulun oman kestävän kehityksen ohjelman rakentamiseen ja se avaa ohjeiden ja esimerkkien kautta aiemmin julkaistun Keke koulussa -esitteen sisältöä. Oppaan iloisesta ja innostavasta kuvituksesta on vastannut Seppo Leinonen.

Keke koulussa -oppaan liitteenä on muun muassa kartoituslomakkeita, joiden avulla koulu voi selvittää kestävän kehityksen eri teemojen toteutumista toiminnassaan. Opas on saatavilla pdf-muodossa osoitteesta www.4v.fi/kekekoulussa. Oppaan painettu versio julkistetaan Educa-messuilla perjantaina 28. tammikuuta klo 13.30 Helsingin messukeskuksen tilassa 205. Keke koulussa -oppaasta on tehty myös sisarversio Keke päiväkodissa varhaiskasvatuksen tarpeisiin.

Espoo ensimmäisenä Suomesta YK:n yliopiston kestävän kehityksen verkostoon

ESPOO TIEDOTTAA/ESBO STAD INFORMERAR 13.1.2011

RCE Espoo on hyväksytty ensimmäisenä suomalaisena toimijana YK:n yliopiston maailmanlaajuisen, kestävää kehitystä edistävän verkoston jäseneksi vuoden 2011 alusta lukien. YK:n verkosto koostuu paikallisista RCE (Regional Centre of Expertise) -verkostoista, joiden tavoitteena on toteuttaa YK:n kestävän kehityksen koulutuksen vuosikymmenen (2005 – 2014) tavoitteita ja muuntaa ne paikallisiin ja alueellisiin olosuhteisiin sopiviksi. Hakijoita vuonna 2010 oli 24, joista kahdeksan hyväksyttiin mukaan.

Espoon kestävän kehityksen verkoston (Regional Centre of Expertise Espoo) ovat perustaneet yhteistyössä Espoon kaupungin sivistystoimi, sosiaali- ja terveystoimi sekä tekninen - ja ympäristötoimi, Laurea-ammattikorkeakoulu, Aalto yliopisto, Helsingin yliopisto, Ammatillinen koulutuskuntayhtymä Omnia sekä useat kestävän kehityksen edistämiseen sitoutuneet yksityiset yritykset ja yhdistykset.

Verkosto on perustettu aikaan saamaan kestävää arkea espoolaisille. Verkoston jäseninä on eri alojen ammattilaisia ja asiantuntijoita, jotka työskentelevät kestävän kehityksen edistämisen ja ilmastonmuutoksen torjumisen parissa. Mukana on mm. opettajia, tutkijoita, eri alojen ammattilaisia, yrittäjiä ja toimittajia. He välittävät tietoa kestävästä kehityksestä ja kehittävät omaa toimintaansa kestävän kehityksen koulutuksen tavoitteiden suunnassa kaikilla aloilla ja kaikilla koulutustasoilla.

Verkosto yhdistää formaalin, informaalin ja non-formaalin kasvatuksen kestävän tulevaisuuden rakentamiseksi. Toiminnassa yhdistyy kestävän kehityksen kolme ulottuvuutta: ekologinen, taloudellinen ja sosiokulttuurinen. Käytännössä tämä tarkoittaa mm. yleisen tietoisuuden lisääntymistä kestävästä kehityksestä ja tavoista toimia kestävästi, hyvää elämää, luonnon monimuotoisuuden suojelemista, vastuullisuutta, osallisuutta, hyvinvointia lisäävien palvelujen ja tuotteiden tuottamista kuntalaisilla, kestävää kuluttamista, liikkumista, kierrätystä ja energiatehokasta toimintaa.

RCE Espoo on Suomen ensimmäinen RCE -verkosto. Pohjoismaiden ensimmäinen verkosto, RCE Skåne, on toiminut Ruotsissa vuodesta 2007 alkaen. Tanskan opetusministeriö on käynnistänyt Tanskan kasvatustieteellisessä yliopistossa Tanskan RCE verkoston samaan aikaan kuin RCE Espoo aloittaa toimintansa Suomessa. Yhteensä vuonna 2010 RCE -verkostoja oli maailmassa 74 ja niistä 23 oli Euroopassa.

Lisätietoja:
sivistystoimen johtaja Aulis Pitkälä, Espoon sivistystoimi,
puh. 8165 2200, 0400 444 836
RCE -yhteyshenkilö/opettaja Anna Maaria Nuutinen, Keinumäen koulu,
puh. 050 327 7994, 050 586 5429
RCE -yhteyshenkilö/kehittämispäällikkö Päivi Immonen-Orpana,
Laurea/Otaniemi, puh. 046 856 7569

Lisää RCE -verkostosta voi lukea RCE-verkoston kansainvälisiltä verkkosivuilta.

OKKA-säätiö on mukana Espoon RCE-verkoston toiminnassa.

Uusia sertifikaatteja myönnetty

OKKA-säätiön hallitus on myöntänyt Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifikaatin 15.12.2010 seuraaville oppilaitoksille:

 • Kuusamon lukio
 • Savon ammatti- ja aikuisopisto, matkailu-, ravitsemis- ja talousalan koulutusyksikkö Savonia
 • Oulun Palvelualan Opisto
 • Vaajakummun koulu, Vaajakoski
 • Kainuun ammattiopisto, luonnonvara- ja ympäristöala Seppälä
 • Helsingin kuvataidelukio

Tänä vuonna käyttöönotettu kestävän kehityksen sertifikaatti on nyt myönnetty kahdeksalle oppilaitokselle. Yhteensä Oppilaitosten ympäristö- ja kestävän kehityksen sertifikaatteja on myönnetty 32:lle oppilaitokselle.

Sertifioidut oppilaitokset

Uudistuksia ammatillisen opetuksen arvioinnin työkaluihin

Ammatillisten oppilaitosten opetuksen arviointityökaluihin on tullut muutoksia viime keväänä julkaistuihin versioihin nähden. Kaikkien koulutusalojen opetusta arvioidaan tästä eteenpäin samalla lomakkeella ja alakohtaiset esimerkit on kokonaan siirretty erillisiin tukiaineistoihin. Ammatillisten oppilaitosten opetuksen toteutuksen arviointi toteutetaan siten, että ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat (ATTO-aineet) arvioidaan ensin omalla lomakkeella. Arvioinnin suorittaa edustava ryhmä ATTO-aineiden opettajista. Tämän jälkeen tehdään arviointi tutkinnoittain perustetuissa arviointiryhmissä, joissa on mukana edustava ryhmä tutkinnon ammattiaineiden opettajia. Ryhmä saa käyttöönsä ATTO-aineiden arvioinnin tulokset ja arvioi omalla lomakkeella kriteerien toteutumista koko tutkinnon opetuksessa.

Samalla on tehty pieniä muutoksia myös kriteerien arvioinnin pisteytyksen perusteisiin. Mikäli sertifikaattia hakeva oppilaitos on jo käynnistänyt itsearvioinnin vanhoilla lomakkeilla, arviointia ei kuitenkaan tarvitse tehdä uudelleen. Muutokset arviointiperusteissa otetaan huomioon ulkoisen auditoinnin toteutuksessa.

Merkittävä uudistus on myös se, että kaikkien koulutusalojen opetuksen arvioinnin alakohtaiset tukianeistot ovat nyt valmiit. Arviointilomakkeita ja tukiaineistoa voi hyödyntää arvioinnin lisäksi myös opetuksen kehittämiseen. OKKA-säätiö, Suomen ympäristöopisto SYKLI ja Eco-One järjestävät vuonna 2010 ja 2011 opetusuunnitelmatyöpajoja, joissa kehitetään koulutusaloittain opetuksen sisältöjä ja menenetelmiä

Uusiin työkaluihin ja tarkempiin ohjeisiin pääset tutustumaan Itsearvioinnin kysymyslistat -sivulla.

Keuda Järvenpään palvelualoille ensimmäinen ammatillisten oppilaitosten keke-sertifikaatti

Keski-Uudenmaan ammattiopisto Keudan Järvenpään palvelualojen yksikölle on myönnetty kestävän kehityksen sertifikaatti ensimmäisenä ammatillisena oppilaitoksena. Oppilaitos sijaitsee kulttuurimaisemassa Tuusulanjärven rannalla.

Auditoinnissa arvioitiin kestävän kehityksen eri osa-aluiden toteutumista oppilaitoksen opetuksessa, johtamisessa ja toimintakulttuurissa. Järvenpään yksikön monipuolisen ja vaikuttavan kestävän kehityksen työn perustana ovat oppilaitoksen ja ammattialan perinteet, jotka viimeisten vuosien kestävän kehityksen työn ansiosta ovat jalostuneet suunnitelmallisiksi ja ohjatuiksi käytännöiksi. Esimerkiksi jätteiden lajittelu ja energian säästäminen on tehty osaksi oppilaitoksen arkea. Kehitystyön tärkeänä tukena ovat toimineet kuntayhtymän strategia, suunnitelmat ja ohjeistukset.

Kestävä kehitys on sisällytetty kattavasti osaksi oppilaitoksen opetusta. Opiskelijat suorittavat muun muassa pakollisen kestävän kehityksen opintojakson, joka antaa heille hyvät pohjatiedot kestävästä kehityksestä ja sen merkityksestä omalla ammattialalla. Tietojen soveltamista käytäntöön harjoitellaan jatkuvasti osana ammatillisia opintoja.

Oppilaitoksen vahva yhteisöllinen toimintakulttuuri ja työilmapiiri ovat mahdollistaneet tuloksellisen toiminnan ja laajan sitoutumisen kestävän kehityksen työhön. Toimintakulttuurin vaikutukset ulottuvat myös opiskelijoihin, jotka kokevat oppilaitoksen motivoivana, turvallisena ja viihtyisänä oppimisympäristönä. Kulttuurisen kestävyyden näkökulmasta erityisen vaikuttavaa on oppilaitoksen ainutlaatuisen kulttuuriympäristön vaaliminen ja hyödyntäminen opetuksen tukena.

Sosiaalinen kestävyys näkyy oppilaitoksessa muun muassa paneutumisena erityisopiskelijoiden tukemiseen ja heidän tarpeidensa huomioon ottamiseen. Välittämisen kulttuuri, johon opettajat ovat vahvasti sitoutuneet, ulottuu oppilaitoksen kaikkien opiskelijoiden ohjaukseen ja oppimisen edistämiseen.

Sertifikaatti luovutetaan oppilaitokselle Keuda Järvenpään palvelualojen valmistumisjuhlassa 3.6.2010.

Artikkeli kestävän kehityksen kriteereistä opetusministeriön verkkolehdessä

Opetusministeriön verkkolehden "Teemana maailmanlaajuinen vastuu" -palstalla on julkaistu artikkeli Oppilaitosten vastuullisuuden ja kestävän kehityksen arviointi ja parantaminen, jossa kuvataan Oppilaitosten kestävän kehityksen kriteerien taustaa ja niiden hyödyntämistä toiminnan kehittämisen välineenä.

Teemana maailmanlaajuinen vastuu -palstalla on vuodesta 2007 alkaen julkaistu globaalivastuuta ja kestävän kehityksen eri näkökulmia avaavia asiantuntija-artikkeleita. Teemapalsta liittyy opetusministeriön keväällä 2007 käynnistämään kolmivuotiseen projektiin "Kasvaminen maailmanlaajuiseen vastuuseen". Sen taustalla ovat hallitusohjelman yhdistävät arvot: ihmisen ja luonnon tasapaino, vastuu ja vapaus, välittäminen ja kannustaminen sekä sivistys ja osaaminen. Projektin keskeinen tavoite on lisätä globaalikasvatuksen laatua ja vaikuttavuutta.

Kasvaminen maailmanlaajuiseen vastuuseen -hankkeen julkaisuja:

Tulevaisuus meissä. Kasvaminen maailmanlaajuiseen vastuuseen. Johanna Lampinen, Monica Melén-Paaso (toim.)

Kasvaminen maailmanlaajuiseen vastuuseen. Globaalivastuuprojektin ohjausryhmän loppuraportti.

Lisätietoja hankkeesta:

Opetusministeriö, opetusneuvos Monica Melén-Paaso
, puh. (09) 160 77439

Tukea itsearviointiin ja sertifikaatin hakemiseen

Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifikaatin hakeminen on nyt mahdollista peruskouluille, lukioille ja ammatillisille oppilaitoksille. Sertifioinnin työkaluja kannattaa hyödyntää oman toiminnan kehittämiseen, vaikkei oppilaitos tavoittelisikaan sertifikaattia.

Näiden sivujen ohjeiden, esimerkkien ja linkkien avulla oppilaitos voi rakentaa kestävän kehityksen ohjelman tai arvioida kestävän kehityksen toteutumista johtamisessa, opetuksessa ja toimintakulttuurissa. Opetuksen arvioinnin työkalut ovat erityisen hyödyllisiä opetussuunnitelmien ja kestävän kehityksen opetusmenetelmien kehittämiseen. Kaikki sertifioinnin aineistot ovat maksutta oppilaitosten käytössä.

OKKA-säätiö, Suomen ympäristöopisto SYKLI ja Osuuskunta Eco-One tarjoavat ohjausta, koulutusta ja oppilaitoskohtaista konsultointia kestävän kehityksen ohjelmien rakentamiseen, itsearviointiin ja opetuksen kehittämiseen sekä sertifikaatin tavoitteluun. OKKA-säätiö tarjoaa sertifioinnin työkalujen käyttöön liittyvää neuvontaa maksutta. OKKA-säätiön suunnittelupäällikkö voi myös tulla oppilaitokseen antamaan ohjausta itsearvioinnin käynnistämisessä matkakustannuskorvauksella. Suositeltavaa on, että sertifiointia suunnittelevat oppilaitokset olisivat yhteydessä OKKA-säätiöön ennen itsearvioinnin aloittamista.

Laajempia koulutuksia toteutetaan edellä mainittujen sertifioinnin yhteistyötahojen toimesta pääosin opetushallinnon rahoittamana maksuttomana täydennyskoulutuksena. Mikäli oman paikkakuntasi tai alueen oppilaitoksilla on koulutustarpeita, ota yhteyttä Suomen ympäristöopisto Sykliin. Koulutus voidaan räätälöidä yleissivistävien tai ammatillisten oppilaitosten tarpeisiin.

OKKA-säätiö, suunnittelupäällikkö Erkka Laininen
, puh. 050 3729 195

Suomen ympäristöopisto SYKLI, Pauli Vennervirta:
, puh. 050 387 3938

Osuuskunta Eco-One, Risto Tenhunen:
, puh. 0400 946 612

Toivion koulu ensimmäisenä sertifikaattiin

Toivion koulu Pirkkalasta on saanut ensimmäisenä Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifikaatin. Se luovutettiin koulun edustajille 26.3.

valtakunnallisten peruskoulupäivien yhteydessä. Toiviolla on pitkä perinne ympäristökasvatuksessa. Koululla on Vihreä lippu ja Oppilaitosten ympäristösertifikaatin se sai jo kolme vuotta sitten.

Toiviossa koulutyön perustana on vahva yhteisöllisyys, jonka kautta kouluun on syntynyt oppimista, kasvua ja opettajien työtä tukeva ilmapiiri. Tälle pohjalle on rakennettu kestävän kehityksen toimintakulttuuri, joka nivoutuu opetukseen luokka-asteelta toiselle kulkevan oppimispolun kautta. Lasten kokoiset, pienet ympäristöteot kuten lajittelu sekä energian ja veden säästö ovat Toivion arkea. Kestävän kehityksen sertifikaatin myötä ympäristöasioiden rinnalle ovat nousseet myös sosiaalisen kestävyyden teemat kuten turvallisuus ja kiusaamisen ehkäisy.

- Opettajakunnassa vallitsee hyvä henki. Kierrättämistäkin tärkeämpää on se, että kaikista kannetaan vastuuta. Myös lapsia opetetaan ottamaan vastuuta toisistaan. Tähän kouluun oli hienoa tulla töihin, sanoo tuore rehtori Kimmo Toiviainen ja kiittelee samalla edeltäjäänsä Tapani Vainiota Toivion hengen luomisesta.

Lue Opettajalehden juttu Toivion koulusta

Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifikaattia voivat hakea peruskoulut, lukiot ja ammatillisen peruskoulutuksen oppilaitokset. Tämän vuoden kuluessa sertifiointi laajennetaan myös ammatilliseen aikuiskoulutukseen ja vapaaseen sivistystyöhön. Kriteerien pohjalta laadittu laaja materiaali koulujen ja oppilaitosten kehitystyön tueksi on koottu sertifioinnin nettisivuille osoitteeseen www.koulujaymparisto.fi. Sertifikaatin hakeminen edellyttää oppilaitoksen tekemää itsearviointia sekä ulkoista arviointia, jonka toteuttaa koulutettu auditoija. OKKA-säätiö, Suomen ympäristöopisto SYKLI ja Osuuskunta Eco-One tarjoavat myös kestävän kehityksen kriteerien käyttöön liittyvää neuvontaa, koulutusta ja oppilaitoskohtaista konsultointia.

- Sertifiointi tarjoaa työvälineitä, joiden avulla kaikki kouluyhteisön jäsenet saadaan yhdessä arvioimaan ja kehittämään toimintaa. Niitä voi hyödyntää, vaikkei koulu tavoittelisikaan sertifikaattia. Kriteereissä esitetyt teemat tukevat koulun kestävän kehityksen ohjelman rakentamista ja työkaluja voi käyttää myös opetuksen suunnittelussa, kertoo suunnittelupäällikkö Erkka Laininen OKKA-säätiöstä.

Oppilaitosten ympäristösertifiointi on toiminut vuodesta 2004. OKKA-säätiön myöntämän sertifikaatin on saanut vuoden 2009 loppuun mennessä 28 koulua tai oppilaitosta. Sertifiointi tukee Suomen kestävän kehityksen toimikunnan ja opetusministeriön strategioita, joissa on asetettu tavoitteeksi, että kaikissa Suomen kouluissa ja oppilaitoksissa on oma kestävän kehityksen toimintaohjelma vuoteen 2010 mennessä. Lisäksi tavoitteena on, että 15 prosentilla on kestävän kehityksen työstään ulkoinen tunnus tai sertifikaatti vuoteen 2014 mennessä.

Kestävän kehityksen sertifioinnin suunnittelusta ovat vastanneet OKKA-säätiö, Osuuskunta Eco-One ja Suomen ympäristöopisto SYKLI. Työtä ovat tukeneet Opetushallituksen kestävän kehityksen asiantuntijat, alan tutkijat, pilottioppilaitokset sekä Oppilaitosten ympäristösertifioinnin sertifiointitoimikunta ja auditoijaverkosto. Kriteerien suunnitteluun liittyvää kehitystyötä ovat rahoittaneet vuosina 2007-2010 opetusministeriö, ympäristöministeriö, Opetushallitus, Työsuojelurahasto ja Ålandsbanken.

Lisätietoja:
Erkka Laininen
OKKA-säätiö

p. 050 3729 195

Ympäristösertifiointi uudistunut kestävän kehityksen sertifioinniksi

Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifiointi käynnistyy vuoden 2010 alussa. Samalla ympäristösertifioinnin nettisivusto uudistuu kokonaan. Näiltä sivuilta löydät jatkossa uusiin kestävän kehityksen kriteereihin ja sertifiointiin liittyvät aineistot. Ympäristösertifioinnin sivut säilyvät edelleen linkitettynä uuteen sivustoon.

Oppilaitosten ympäristösertifikaattia voi hakea vuoden 2010 loppuun saakka. Sen jälkeen kestävän kehityksen sertifiointi korvaa kokonaan ympäristösertifioinnin. Oppilaitosten ympäristösertifikaatin omaavan oppilaitoksen on päivitettävä sertifikaattinsa uusien kestävän kehityksen kriteerien mukaiseksi ensimmäisessä vuoden 2010 jälkeen tapahtuvassa sertifikaatin uusimisauditoinnissa.

Uusissa kestävän kehityksen kriteereissä ja sertifioinnissa käsitellään ympäristönäkökohtien lisäksi koulumaailmassa ajankohtaisia sosiaalisen ja kulttuurisen kestävyyden teemoja kuten turvallisuus, hyvinvointi, kiusaamisen ehkäisy, ravinto ja terveys, kulttuuriperintö ja monikulttuurisuus. Kriteereistä on laadittu omat versiot yleissivistäville ja ammatillisille oppilaitoksille. Aikuiskoulutukseen tehdään kriteereistä oma sovellus.

Keke koulussa -esite ilmestynyt

Suomen kestävän kehityksen toimikunnan ja opetusministeriön strategioiden tavoitteena on, että kaikilla kouluilla ja oppilaitoksilla on oma kestävän kehityksen ohjelma vuonna 2010. Kestävän kehityksen kasvatuksen asiantuntijatyöryhmä määritteli viime syksyn aikana, mitä koulun kestävän kehityksen ohjelmalla tarkoitetaan. Työn tuloksena julkaistiin alkuvuodesta 8-sivuinen Seppo Leinosen kuvittama Keke koulussa -esite, joka pitää sisällään myös ohjeita ja esimerkkejä ohjelman rakentamisen tueksi. Opetushallitus postittaa esitteen maaliskuussa kaikkiin Suomen lukioihin peruskouluihin.

Uusi Keke koulussa -esite pdf-muodossa

Koulujen kestävän kehityksen ohjelmatyöhön liittyen tarjoavat ohjausta, materiaaleja ja koulutusta
Opetushallitus, useat järjestöt, luonto- ja ympäristökoulut, oppilaitokset, hankkeet. OKKA-säätiön Oppilaitosten kestävän sertifiointi ja Suomen Ympäristökasvatuksen Seuran Vihreä lippu –ohjelma tarjoavat käytännön työkaluja keke-ohjelman rakentamiseen.

Tietoja Suomen ympäristöopisto Syklin järjestämistä kestävän kehityksen koulutuksista