Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifiointi

Peruskoulut ja lukiot


Klikkaamalla teemoja ylläolevassa laatikossa pääset teemakohtaisiin esimerkkeihin!

Esimerkkejä teemojen toteutuksesta

Teemojen toteutuksen ja kestävän kehityksen ohjelman rakentamisen tueksi on laadittu kestävän kehityksen kriteereihin perustuvat esimerkkitaulukot, joissa on kaikkiin teemalaatikon teemoihin liittyviä esimerkkejä teeman toteutuksesta oppilaitoksen arjessa ja opetuksessa, teemaan liittyvien toimintatapojen vakiinnuttamisesta sekä mahdollisista yhteistyötahoista.

Taulukko toimii myös arvioinnin tukena määriteltäessä koulun pisteytystä kriteerien 11-13 osalta. Näyttönä kriteerin mukaisesta toiminnasta voi olla jokin taulukossa mainittu esimerkki tai muu, laajuudeltaan ja vaikuttavuudeltaan esimerkkeihin rinnastettava aihe tai toimenpide. HUOM! Lista ei ole kaikenkattava ja sitä täydennetään uusilla auditoinneissa havaituilla hyvillä esimerkeillä. (Kriteerien sisällöstä tarkemmin sivulla Kriteerit.)

Taulukoissa kuvataan seuraavia teemojen toteutukseen liittyviä esimerkkejä:

KRITEERI

ESIMERKIT TOTEUTUKSESTA

Kriteeri 11

  • Teeman toteutus opetuksessa ja arjessa
  • Henkilöstön ja oppilaiden osallistuminen teeman toteutukseen

Kriteeri 12

  • Vakiinnutettavat toimintatavat ja vakiinnuttamisen keinot
  • Tekniset ratkaisut

Kriteeri 13

  • Sidosryhmät

Palstan ylälaidassa näet teemavalikon, josta pääset tarkastelemaan eri teemojen esimerkkejä. Voit myös ladata jokaiselta teemasivulta teemakohtaisen aineiston pdf-muodossa, joka on helppo tulostaa.

Lataa kaikkien teemojen esimerkkitaulukot pdf-tiedostona

Osallistu esimerkkipankin kehittämiseen!

Teemasivujen kehittämiseksi toivomme kouluilta uusia ehdotuksia esimerkeiksi teemojen toteutuksesta kriteereissä 11, 12 ja 13. Esimerkkipankkiin voidaan hyväksyä ehdotuksia, jotka vastaavat laajuudeltaan ja vaikuttavuudeltaan sivuilla kuvattuja esimerkkejä. Lisäksi toivomme käyttäjiltä vinkkejä uusista hyvistä eri teemoihin liittyvistä linkeistä sekä kommentteja linkeistä, jotka eivät enää toimi.

Kommentteja voi lähettää osoitteeseen