Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifiointi

Kestävän kehityksen haastekampanja

Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus


Keke_tunnus

Suomen kestävän kehityksen toimikunta on julkistanut kansallisen kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumuksen ”Suomi, jonka haluamme 2050”. Tämän vuoden aikana yhteiskunnan eri toimijat voivat antaa yhteiskuntasitoumuksen tavoitteisiin perustuvia omia toimenpidesitoumuksiaan.

Lisätietoa kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumuksesta: www.ym.fi/sitoumus2050

Kestävän kehityksen haastekampanja


Opetusalan Ammattijärjestö OAJ, OKKA-säätiö, Suomen Ympäristökasvatuksen Seura, Lastentarhanopettajaliitto, Suomen Kansanopistoyhdistys, Kansalaisopistojen liitto ja Vapaa Sivistystyö ry haastavat kaikki Suomen päiväkodit, koulut ja oppilaitokset antamaan oman kestävän kehityksen toimenpidesitoumuksensa.

Katso video: Olli Luukkainen ja Erkka Laininen haastavat päiväkodit, koulut ja oppilaitokset (ympäristöministeriön tuottama video)

Tavoitteena voi olla esimerkiksi kestävän kehityksen ohjelman rakentaminen, Vihreä lipun tai kestävän kehityksen sertifikaatin saaminen, tai muu kestävän kehityksen kasvatusta edistävä teko tai toimintamalli.

Haasteen vastaanottavat organisaatiot rekisteröityvät sitoumuksen verkkopalvelussa, ilmoittavat siellä omat julkiset tavoitteensa, ja sitoutuvat raportoimaan sivulla tavoitteiden toteutumisesta. Nettisivun palvelun kautta on myös mahdollisuus lähettää haaste eteenpäin. Haastajina toimivat järjestöt tukevat päiväkoteja, kouluja ja oppilaitoksia tarjoamalla kestävän kehityksen työtä helpottavaa tietoa, ohjausta ja koulutusta.

Ideoita kestävän kehityksen sitoumukseksi

Päiväkodit
  • Lähtekää rakentamaan kestävän kehityksen ohjelmaa! Vinkkejä ja ohjeita löytyy mm. Pääkaupunkiseudun kierrätyskeskuksen 4-V hankkeen Keke päiväkodissa -materiaalista.
  • Tavoitelkaa päiväkodille Vihreää lippua!
  • Tehkää yhdessä lasten kanssa jokin kestävän kehityksen teko, josta jää pysyvä jälki päiväkodin ympäristöön tai toimintaan sekä lasten ja aikuisten mieliin!
  • Ottakaa käyttöön esimerkiksi jokin uusi ympäristö- tai kestävän kehityksen kasvatuksen toimintamalli!
Koulut ja oppilaitokset
  • Lähtekää rakentamaan kestävän kehityksen ohjelmaa! Vinkkejä ja ohjeita löytyy mm. Pääkaupunkiseudun kierrätyskeskuksen 4-V hankkeen Keke koulussa -materiaalista.
  • Tavoitelkaa oppilaitokselle Vihreää lippua tai Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifikaattia!
  • Tehkää jokin toimenpide tai ottakaa käyttöön toimintamalli, jonka avulla pienennätte pysyvästi esimerkiksi oppilaitoksen materiaalien tai energian kulutusta tai lisäätte opiskelijoiden ja henkilöstön hyvinvointia. Esimerkkejä löytyy muun muassa Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifioinnin teemojen toteutus -pankista.
  • Lisätkää oppilaitoksen koulutustarjontaan kestävän kehityksen teemoihin liittyvä kurssi tai koulutus!

Huom: Jos teillä on jo kestävän kehityksen ohjelma, sitoumukseksi voitte kirjata myös ohjelman tulevia tavoitteita!

Kaikille haasteen vastaanottajille:
  • Haastakaa ympäristöministeriön nettipalvelun kautta jokin toinen oppilaitos, oma koulutuksen järjestäjänne tai kuntanne mukaan yhteiskuntasitoumukseen!

Ohjeita ja esimerkkejä sitoumuksen antamisen tueksi

Tutustu kestävän kehityksen sitoumustietokantaan, josta löydät ohjeita oman sitoumuksen antamiseen.

Päiväkodin, koulun tai oppilaitoksen antaman toimenpidesitoumuksen on liityttävä ainakin yhteen kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumuksen tavoitteeseen. Sen on sisällettävä konkreettiset, mitattavat tavoitteet sekä toimenpiteet ja aikataulu niiden toteuttamiselle. Sitoumuksen on luotava uutta. Hyvä sitoumus synnyttää myös yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa.

Näistä ohjeista löydät esimerkkejä yhteiskuntasitoumuksen eri tavoitekohtiin liittyvistä päiväkodeille, kouluille ja oppilaitoksille sopivista toimenpidesitoumuksista ja niiden toteutumisen mittareista:

Katso tästä, millaisia sitoumuksia muut ovat antaneet!


Yhteiskuntasitoumuksen ja haastekampanjan esittelydiat

Diat kertovat pähkinänkuoressa, mistä yhteiskuntasitoumuksessa on kysymys. Mukana on myös tietoa päiväkotien, koulujen ja oppilaitosten haastekampanjasta sekä vinkkejä ja linkkejä oman toimenpidesitoumuksen laatimisen tueksi.

Dioja voit hyödyntää esitelessäsi asiaa omassa oppilaitoksessasi. Pakettia voivat käyttää myös järjestöt ja muut tahot, jotka antavat päiväkodeille, kouluille ja oppilaitoksille tukea toimenpidesitoumusten laatimiseen.


Lisätietoa ja opastusta oman toimenpidesitoumuksen rakentamiseen

Päiväkodit ja koulut, Vihreä lippu

Vihreä lippu -päällikkö Aino Alasentie
Suomen Ympäristökasvatuksen Seura
aino.alasentie(at)ymparistokasvatus.fi
p. 0400 395 295

Ammatilliset oppilaitokset

Risto Tenhunen
OKKA-säätiö/Osuuskunta Eco-One
risto.tenhunen(at)eco-one.fi
p. 0400 946 612

Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifiointi
(koulut ja oppilaitokset)

Suunnittelupäällikkö Erkka Laininen
OKKA-säätiö
erkka.laininen(at)okka-saatio.com
p. 050 3729 195

Vapaan sivistystyön oppilaitokset

Kehittämispäällikkö Tytti Pantsar
Suomen Kansanopistoyhdistys
tytti.pantsar(at)kansanopistot.fi
p. (09) 4542 3345, 044 531 8000


Mukana haastekampanjassa