Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifiointi

Ravintolakoulu Perho Kestävän kehityksen teko -kilpailun voittoon

OKKA-säätiö julisti viime keväänä päiväkodeille ja kouluille sekä toisen asteen ja vapaan sivistystyön oppilaitoksille suunnatun kilpailun parhaasta kestävän kehityksen teosta tai toimintamallista. Säätiö sai kilpailuun yhteensä 57 hakemusta, jotka arvioi Opetushallituksen Irmeli Halisen johdolla toiminut palkintoraati.

OKKA-säätiö luovutti 12.11. Helsingissä järjestetyssä Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifioinnin 10-vuotisjuhlassa palkintostipendit kolmelle parhaalle hakijalle. Kilpailun voittajaksi nousi Ravintolakoulu Perhon "Kumppanuusmaatalous".

OKKA-säätiön Kestävän kehityksen teko -kilpailun palkitut vasemmalta lukien: Hämeenkyrön varhaiskasvatus (2. palkinto): Ulla-Maija Suovaniemi ja Mirja Isoaho-Allila; Mankolan koulu (3. palkinto): Sanna Penttinen ja Pekka Männistö; Ravintolakoulu Perho (1. palkinto): Marit Nieminen ja Jarmo Åke.

1. sija: Ravintolakoulu Perho (1 500 euroa)

Ravintolakoulu Perho on Herttoniemen Ruokaosuuskunnan Pelto-hankkeen jäsen. Peltotöihin sekä sadonkorjuuseen pääsevät osallistumaan koulun henkilöstö ja opiskelijat. Luomuraaka-aineita hyödynnetään Ravintola Perhossa ja opetuskeittiöissä. Kumppanuusmaatalous rakentaa tuottajan ja tulevien ammattilaisten yhteistyötä jo opiskelun aikana ja vahvistaa opiskelijoiden ammattiylpeyttä. Tietämys tuotteista innostaa ruuan alkuperän kertomisessa asiakkaille.

Palkintoraadin perustelut hakemuksen palkitsemiselle

”Kumppanuusmaatalous osuu ravintola-alan ammatillisen osaamiseen ytimeen. Se ohjaa opiskelijoita näkemään itsensä ruuan tuotantoketjun osana ja auttaa oivaltamaan, miten he voivat edistää kestävää elämäntapaa ja kehittää toimintatapoja tulevissa työpaikoissaan. Tätä kautta mallin vaikuttavuus ulottuu laajalle yhteiskuntaan. Kumppanuusmaatalous edustaa uudenlaista oppimista, joka kelpaa hienoksi esimerkiksi muillekin oppilaitoksille”.


2. sija: Hämeenkyrön varhaiskasvatus (1 000 euroa)

Toiselle sijalle ylsi Hämeenkyrön varhaiskasvatuksen kestävän kehityksen kasvatuksen Keke-projekti. Kunnassa on laadittu varhaiskasvatuksen yksikkökohtaiset kestävän kehityksen suunnitelmat. ja opas ”Näimme Hämeenkyrösä arvostetaa luantoo ja tykätää kiärrättää”. Projektiin sisältyvät myös työntekijöiden koulutus ja ohjaus, tukihenkilön työn resursointi.

Palkintoraadin perustelut hakemuksen palkitsemiselle

"Toimintamalli perustuu koko kunnan varhaiskasvatuksen kestävän kehityksen toiminnan strategiseen ohjaukseen, jonka kohteena on myös perhepäivähoito. Ohjauksen kautta päästään hienoihin kestävän kehityksen käytäntöihin, jotka tulevat osaksi varhaiskasvatuksen arkea. Hämeenkyrö toimii esimerkkinä kaikille Suomen kunnille kestävän kehityksen työhön sitoutumisesta ja toiminnan resursoinnista. Hämeenkyrön varhaiskasvatus on tehnyt toiminnastaan toimenpidesitoumuksen kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumukseen."


3. sija: Mankolan koulu (500 euroa)

Kolmanneksi kilpailussa arvioitiin Mankolan koulun ”Kestävän elämäntavan oppimista koulukasvihuoneella". Lapset kasvattavat koulun omalla kasvihuoneella vihanneksia ja hedelmiä ja hoitavat lintuja. Peltoon istutetaan perunaa, porkkanaa ja muita juureksia. Koko koulu osallistuu toimintaan.

Palkintoraadin perustelut hakemuksen palkitsemiselle

Toimintamallissa korostuu oppilaiden osallistuminen ja aktiivinen rooli. Toiminta kasvihuoneella on kytketty onnistuneesti opetukseen. Kestävän kehityksen kasvatuksen näkökulmat on otettu huomioon monipuolisesti, mistä esimerkkeinä ovat yrittäjyyskasvatus, omien valintojen globaalien yhteyksien tunnistaminen ja vastuuseen kasvattaminen. Toiminta koskettaa koko koulua ja mukaan on saatu myös lähiyhteisö. Tätä kautta toiminnan vaikuttavuus avautuu koulun ulkopuolelle. Myös kulttuuriympäristö on kytketty onnistuneesti oppimisen viitekehykseksi"


Kunniamaininnat

Kilpailussa myönnettiin lisäksi kunniamaininnat sijoille 4-8 päätyneille hakemuksille:

  • Savon koulutuskuntayhtymä: ”Savon koulutuskuntayhtymä kestävän työelämän edistäjänä”
  • Päiväkoti Metsäpolku (Taipalsaari): ”Yhteisöllinen tiedeprojekti”
  • Espoon Seudun koulutuskuntayhtymä Omnia: ”OmniaShop - kestävän kehityksen oppilaitosmyymälä”
  • Taavinkylän koulu (Espoo): ”Pieni toive isoksi iloksi!”
  • Oulunsalon kirkonkylän koulu: "Keke-messut"
Kaikki Kestävän kehityksen teko -kilpailuun osallistuneet


OKKA-säätiö kiittää kaikkia osallistujia!

OKKA-säätiö esittää lämpimät kiitokset kaikille kilpailumme osallistujille. Oli upeaa nähdä, miten hienoa työtä Suomen päiväkodeissa, kouluissa ja oppilaitoksissa tehdään kestävän tulevaisuuden puolesta. Olimme vaikuttuneita!

Palkintoraadin tehtävä oli erittäin haasteellinen, sillä kaikki kilpailuun lähetetyt hakemukset kertoivat tärkeistä ja arvokkaista teoista. OKKA-säätiö haluaakin myöhemmin julkaista Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifioinnin www-sivuilla kilpailuun lähetettyjen tekojen ja toimintamallien kuvauksia.