Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifiointi

Kestävän kehityksen teko -kilpailun satoa

Takaisin kestävän kehityksen tekojen luetteloon

Oululainen kestävän kehityksen oppimispolku


Toimijat

Kuvaus teosta tai toimintamallista

Oululainen kestävän kehityksen oppimispolku on toimintamalli, jonka tavoitteena on lasten ja nuorten kestävän kehityksen mukaisen elämän edellyttämien arvojen, tietojen ja toiminnan taitojen vahvistaminen.

Ainolan Alaköökin ja Timosenkosken luontokoulun johdolla laadittu oppimispolku sisältää oululaisille lapsille ja nuorille tarjottavia konkreettisia oppimiskokemuksia kestävän kehityksen eri osa-alueilta:

 1. luonto
 2. kestävä kulutus
 3. hyvinvointi ja turvallisuus
 4. kulttuuri identiteetti ja maailmankansalaisuus.

Opetussuunnitelmaan sidottuna oppimiskokemuksista syntyy varhaislapsuudesta lähtevä mielekkäästi etenevä oppimispolku kohti ekososiaalista sivistystä ja vastuullista elämäntapaa. Toimintamalli on osa tulevaa paikallista perusopetuksen opetussuunnitelmaa ja sitä kautta se velvoittaa opettajia toteuttamaan opetuksessaan kokemuksellisesti ja elämyksellisesti kaikkia kestävän kehityksen osa-alueita.

Opettajan pitämää opetusta tukemaan on tuotettu erilaisia opetuspaketteja. Ainolan alakööki ja Timosenkosken luontokoulu tarjoavat toimintamallin toteuttamiseen monipuolisia ohjelmia. Lisäksi erilaiset yhteistyökumppanit tarjoavat kouluvierailuja ja opintokohteita.

Oululainen kestävän kehityksen oppimispolku on vahvistanut Oulun sivistys- ja kulttuuripalveluiden kestävän kehityksen kasvatuksen toimijoiden yhteistyötä. Opetussuunnitelmatyötä tekevien työryhmien mukanaolo on mahdollistanut kestävän kehityksen painotuksen ja toimintamallin liittämisen paikalliseen opetussuunnitelmaan.

Oulun sivistys- ja kulttuuripalvelut on antanut kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumuksen, jonka yhtenä tavoitteena on kestävän kehityksen oppimispolun rakentaminen varhaiskasvatuksesta lukioon ja sen kirjaaminen kuntakohtaiseen opetussuunnitelmaan.

Toimintamallin vahvuuksia

 • Saatiin ensimmäistä kertaa laadittua kasvatusalan toimijoiden yhteinen malli kestävän kehityksen kasvatuksen toteuttamisesta.
 • Oppilaat ovat osallistuneet mallin kehittelyyn pilotoinnin ja palautteen antamisen kautta.
 • Oppimispolku on rakennettu lapsen ja nuoren näkökulmasta, jolloin oppimiskokemukset vahvistavat kestävää elämäntapaa riippumatta siitä mihin päiväkotiin tai kouluun lapsi sattuu kuulumaan.
 • Tukimateriaalit kuten "retkireput" sisältävät runsaasti erilaisia tutkivaan ja toiminnalliseen oppimiseen kannustavaa välineistöä.
 • Organisoidun lainaustoiminnan kautta yksittäisten päiväkotien ja koulujen ei tarvitse hankkia omia välineitä.
 • Tomintamalleissa korostuu oppilaiden osallisuus ja aktiivinen rooli oppimiskokemusten toteuttamisessa.
 • Osa oppimiskokemuksista esim. "Kaupunkiroolipeli" käsittelee päätöksentekoa ja yhteisiin asioihin vaikuttamista.
 • Useissa "Maailmakoulun" matkalaukuissa lähestytään tavoiteltavaa tulevaisuutta pohtimalla globaalia tasa-arvoa ja oikeudenmukaisuutta.

LISÄTIETOA

Yhteyshenkilö: rehtori Seppo Saloranta
Sähköposti on muotoa: etunimi.sukunimi@ouka.fi

Takaisin kestävän kehityksen tekojen luetteloon