Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifiointi

Kestävän kehityksen teko -kilpailun satoa

Takaisin kestävän kehityksen tekojen luetteloon

Kestävän kehityksen opetuksen ja oppimateriaalin yhtenäistäminen - "Keke-passi"


Toimija

Kuvaus teosta tai toimintamallista


Keke-passi -verkkokoulutuskokonaisuus toimii Saimaan ammattiopisto Sampon kaikilla koulutusaloilla yhteisenä kestävän kehityksen opetuksen toimintamallina. Keke-passi antaa kaikille opiskelijoille yhtäläiset tiedot ja taidot kestävään kehitykseen liittyvistä perusasioista ja sen suorittavat kaikki Sampon opiskelijat.

Moodle verkko-oppimisympäristössä toteutettavan 1,5 osaamispisteen laajuisen koulutuskokonaisuuden suoritettuaan opiskelija saa "keke-passin", josta tulee merkintä myös opintosuorituskorttiin.

Oppimateriaali sisältää tekstiä, kuvia, kaavioita ja tapauskuvauksia, oppimisharjoituksia sekä loppukokeen. Lähes kaikki oppimateriaali on myös äänitiedostona, jolloin opiskelijan on mahdollista myös kuunnella teksti. Opetusmateriaalia on laadittu yhteistyössä työelämän toimijoiden kanssa.

Toimintamallin vahvuuksia

  • Moodle – verkkoympäristöön rakennettu kestävän kehityksen opetuskokonaisuus palvelee kaikkia ammatillisia koulutusaloja ja kaikkia opetusryhmiä.
  • Lisäksi opiskelijoiden ympäristötietoisuus, kestävien elämäntapojen omaksuminen sekä yhteiskuntavastuullisuus kehittyvät.
  • Äänitiedostojen käyttö lisää kiinnostavuutta ja helpottaa oppimista esimerkiksi, jos äidinkieli ei ole suomi.
  • Koulutuksen sisältö on käytännönläheistä: opiskelija saa tietoa ja ohjeita, tutustuu auttaviin viranomaisiin ja organisaatioihin sekä oppii asioita, joista on hyötyä arjessa ja työelämässä.
  • Esimerkkiperhe Nappisen tapauskuvausten kautta opiskelija voi samaistua tilanteisiin ja kysymyksiin, mitä jokaisen elämässä joskus tulee vastaan.
  • Keke-passin suorittamalla opiskelija voi osoittaa työnantajalle, että omaa valmiudet toimia ammatissa kestävän kehityksen periaatteiden puolesta.

LISÄTIETOA

Yhteyshenkilö: opettaja Mervi Karoniemi
Sähköposti on muotoa: etunimi.sukunimi@edusampo.fi

Takaisin kestävän kehityksen tekojen luetteloon