Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifiointi

Kestävän kehityksen teko -kilpailun satoa

Takaisin kestävän kehityksen tekojen luetteloon

Isovanhempien osallisuuden lisääminen päiväkodin arkeen


Toimija

Kuvaus teosta tai toimintamallista


Päiväkodin henkilökunta, lapset, lasten vanhemmat ja isovanhemmat suunnittelevat yhdessä toimintavuoden tapahtumia, joissa isovanhemmat ovat osallisina. Suunnittelu tapahtuu teemojen pohjalta: entisaikojen lelut, leikit, kädentaidot, sadut ja leipominen.

Tapahtumat järjestetään neljä kertaa vuodessa, jotta kaikki isovanhemmat pääsevät osallistumaan päiväkodin arkeen. Tapahtumien lisäksi keräämme isovanhemmista vapaaehtoisia osallistujia mukaan päiväkodin toimintaan, esimerkiksi metsään retkille sieneen ja marjaan, kansallismuseon vintille, Espoon Glimsin museoon, jne.

Päiväkodin arjessa isovanhemmat voivat antaa aikaa lapsille milloin tahansa heidän omien aikataulujensa mukaan. Päiväkoti on aina avoinna varamummeille ja varavaareille, kun kaikkien lasten kohdalla isovanhempien osallistuminen päiväkodin arkeen ei ole mahdollista.

Ensimmäistä isovanhempien päivää vietimme 19.9.2014, jolloin isovanhemmat saivat osallistua aamupäivän ajan lastenlastensa puuhiin, mm. piirtämällä yhteiskuvan, askartelemalla koruja, purkittamalla hilloa, esittelemällä omia vanhoja lelujaan ja lapsuudenkokemuksiaan, sekä leikkimällä perinneleikkejä omien lastenlastensa kanssa.

Sekä lapset että isovanhemmat olivat todella innostuneita alkaneesta yhteistyöstä. Yhteistyö poiki kutsuja mm. isovanhempien työpaikoille. Monet isovanhemmat ideoivat jo tulevia isovanhempienpäiviä ja esittivät toivomuksia.

Toimintamallin vahvuuksia

  • Toimintatavalla on tarkoitus nivoa vanhempien lisäksi isovanhemmat kasvatuskumppaneiksi ja tukea lapselle merkityksellisten isovanhempien osuutta lasten elämässä.
  • Lapset saavat itse tehdä ja kokea yhdessä isovanhempien kanssa.
  • Toimintamallin kautta lapset tulevat tietoisiksi omasta kulttuuritaustastaan ja oppivat ymmärtämään ja arvostamaan sitä.
  • Lapset saavat monipuolisesti tieto kultuuriperinnöstä sekä kokemuksia taidoista, joista osa on jo unohtunut nuoremmilta sukupolvilta (esimerkiksi sienestys, marjastus, kädentaidot, veisto, leipominen, säilöminen, kasvien kasvattaminen).
  • Isovanhemmat tuovat myös lapsista/suvusta tärkeää tietoa myös päiväkodin kasvattajille.
  • Lasten oman historian ja kulttuurin tuntemus auttaa lapsia käsittelemään arvoja, tunteita ja kunnioittamaan entisaikojen saavutusten vaikutuksia lasten elämässä.
  • Toimintamalli on antanut työntekijöillekin uuden näkökulman omaan työhön ja suhteessa päiväkodin lapsiin.
  • Lisääntynyt yhteistyö vanhempien lisäksi isovanhempien kanssa on tuonut turvallisuutta, pysyvyyttä ja hyvää oloa lapsille, vanhemmille, isovanhemmille ja koko työyhteisölle.
  • Henkilökunnan visiona on, että päiväkoti voisi olla kuten entisaikojen kyläkauppa kohtaamispaikkana.

LISÄTIETOA

Yhteyshenkilö: Marina Primietta
Sähköposti on muotoa: etunimi.sukunimi@espoo.fi

Takaisin kestävän kehityksen tekojen luetteloon