Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifiointi

Kestävän kehityksen teko -kilpailun satoa

Takaisin kestävän kehityksen tekojen luetteloon

Metalli- ja elektroniikkakeräys sekä opastettu retki Ämmässuon kaatopaikalle


Toimija

Kuvaus teosta tai toimintamallista


Jalavapuiston koulussa on järjestetty joka toinen vuosi metalli- ja elektoniikkakeräys yhteistyössä vanhempainyhdistys Ulmuksen ja Kuusakoski Oy:n kanssa. Metalli- ja elektroniikkakeräys kestää yhden päivän ajan. Koulupäivän aikana koulun 5. ja 6. luokat opastavat ja avustavat keräyslavojen luona. Koulupäivän jälkeen vanhempainyhdistyksen jäsenet jatkavat opastamista ja valvovat keräyksen loppuun.

Metalli- ja elektroniikkakeräyksestä saadut varat tilitetään vanhempainyhdistys Ulmuksen tilille. Tuotto käytetään Jalavapuiston koulun viides- ja kuudesluokkalaisten hyväksi. Tuotolla maksetaan tilausbussi, jolla kaikki koulun viides- ja kuudesluokkalaiset pääsevät vuorollaan tutustumaan ilmaiseksi Pohjoismaiden suurimpaan kaatopaikkaan Ämmässuolle.

Ilmainen opaspalvelu Ämmässuolle on tilattu Ympäristökoulu Polun tai HSY:n kautta.

Metalli- ja elektroniikkakeräystä mainostetaan sähköisesti yhteistyössä vanhempainyhdistyksen ja Kuusakoski Oy:n kanssa. Lisäksi monistetaan paperisia mainoksia, joita oppilaat vievät lähiympäristön ilmoitustauluille. Myös lähiseudun huoltoyhtiö osallistui mainostamiseen samoin kuin Espoon kaupungin ekotukitoiminta, jonka avulla sähköinen mainos levisi tehokkaasti ympäri Espoota.

Toimintamallimme avulla oppilaat osallistuvat aktiivisesti varainhankintaan ja he hyötyvät itse tekemästään työstä. Metalli- ja elektroniikkakeräystä sekä kaatopaikkaretkeä täydentää osaltaan koko koulun siivoustalkoot, jotka järjestetään vuosittain. Toimintamalli on osa koulumme Vihreä lippu -toimintaa, jossa koulu saavutti kestävän tason vuonna 2013.

Toimintamallin vahvuuksia

  • Oppilaat osallistuvat metalli- ja elektroniikkakeräyksen mainostamiseen sekä Kuusakoski Oy:n järjestämään infotilaisuuteen, jossa oppilaat ovat olleet aktiivisia kyselijöitä.
  • Romua keräämällä oppilaat havahtuvat siihen, kuinka paljon tavaraa on menossa roskiin - osa vaikuttaisi edelleen ihan käyttökelpoiseltakin.
  • Oppilaat näkevät, että romu kierrätetään ammattimaisesti eikä se päädy kaatopaikalle sekajätteeseen.
  • Kaatopaikkaretken aikana selvitettiin myös, miten kaatopaikkajätettäkin voidaan hyödyntää eri tavoin.
  • Pohjoismaiden suurimman kaatopaikan jätevuoret ja niiden käsittely antavat paljon ajattelemisen aihetta.
  • Toteutuksessa laaja yhteistyö: koulun oppilaat ja henkilökunta, huoltajat, vanhempainyhdistys, Espoon kaupunki (siivouspäivän lavat, jätesäkit, siivouspihdit + ekotukitoiminta), Kuusakoski Oy, Ympäristökoulu Polku, HSY, kierrätyskeskus sekä bussifirma, josta varataan tilausbussi.
  • Jatkuvuus takaa sen, että vuorollaan kaikki viides- ja kuudesluokkalaiset pääsevät osallistumaan toimintamalliin.

LISÄTIETOA

Yhteyshenkilö: Sari Pyysiäinen
Sähköposti on muotoa: etunimi.sukunimi@espoo.fi

Takaisin kestävän kehityksen tekojen luetteloon