Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifiointi

Kestävän kehityksen teko -kilpailun satoa

Takaisin kestävän kehityksen tekojen luetteloon

Kuukausiteemat ja Vihreä vinkki


Toimija

Kuvaus teosta tai toimintamallista


Koulussa toteutaan joka vuosi kuukausiteema-kiertoa. Teemoja käsitellään vuosittaisen kattoteeman kautta, esimerkiksi vuonna 2014 teemana oli veden säästö. Lukuvuoden 2014-2015 teemat ja tapahtumat näkyvät toimintakalenterissa.

Koulun oppilaat ovat oppineet kuukausittaisten teemojen myötä mm.

 • lajittelun oikeat käytänteet
 • erilaisia energiansäästötapoja
 • biojätteen vaikutuksen ympäristön kuormitukseen
 • vähentämään merkittävästi biojätettä ruokailutottumuksilla ja -tavoilla
 • pitämään huolta oppimateriaaleista sekä koulun ympäristöstä
 • käyttöesineiden kierrätystä

Oppilaat ovat päässeet käsittelemään myös näkyvään veteen, piiloveteen sekä vesiensuojeluun liittyviä asioita. Roska päivässä -teema on opettanut oppilaat huolehtimaan omasta ja koulun ympäristöstä. Oppilaiden ehdotuksesta toteutui retki Nuuksioon ("Kiva koulupäivä").

Kaikissa teemoissa oppilaiden osallisuus toteutuu Vihreä Lippu -raadin kautta. Oppilaat ja opettajat ovat yhdessä rakentaneet ympäristöasioiden operatiivisen seinän (kuva yllä), jota voidaan käyttää opetuksessa. Seinällä kuvataan esimerkiksi lajittelun oikeat käytänteet sekä lajittelun vaikutuskerroin.

Vanhempainilloissa oppilaat esittelevät seinän avulla koulun ympäristöohjelmaa ja ympäristöteemoja. Lisäksi jokainen luokka keksii lukuvuoden aikana vuorollaan Vihreän vinkin, jonka avulla oppilaat ja henkilökunta saavat ideoita ympäristöteeman toteutukseen, esim. kuinka säästää vettä.

Vihreä vinkki julkaistaan aulan vitriinissä, josta jokainen oppilas tai opettaja tai vanhempi voi ottaa sen käyttöönsä omaan arkeensa. Vinkki esitellään vitriinissä konkreettisin tavoin.

Toimintamallin vahvuuksia

 • Toimintamallin perusajatuksena on oppilaiden omien innovaatioiden lanseeraaminen sekä aktiivinen rooli.
 • Oppilaista sekä eskarilaisista koottu oppilasraati vie säännöllisesti tietoa kaikkiin luokkiin.
 • Samalla raatilaiset saavat muilta oppilailta ideoita ympäristötyöhön. Näin koko koulun oppilaat ovat mukana toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa.
 • Oppilaat ovat tulleet rohkeammiksi esittämään ajatuksiaan sekä toimintaehdotuksia ympäristöasioissa.
 • Oppilaiden ehdotukset ovat hyvin konkreettisia sekä käytännössä toimivia ratkaisuja.
 • Ajatuksena on, että oppilaat innostuvat ympäristöasioista ja toimivat aktiivisesti ympäristöasioiden eteenpäin viemiseksi.
 • Koulun ympäristöohjelman esittely vanhemmille vanhempainilloissa on innostanut oppilaita ja toiminut hyvänä oppimiskokemuksena.

LISÄTIETOA

Yhteyshenkilö: Heli Siljama
Sähköposti on muotoa: etunimi.sukunimi@hel.fi

Takaisin kestävän kehityksen tekojen luetteloon