Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifiointi

Kestävän kehityksen teko -kilpailun satoa

Takaisin kestävän kehityksen tekojen luetteloon

Kestävän elmäntavan oppimista koulukasvihuoneella


Toimija

Kuvaus teosta tai toimintamallista


3. palkinto Kestävän kehityksen teko -kilpailussa 2014


Koulun kestävän kehityksen opetuksessa hyödynnetään innovatiivisesti koulun yhteydessä olevaa koulukasvihuonetta aputiloineen. Ympäristökerholaiset laativat itse toiminnan vuosisuunnitelman yhdessä ohjaavan opettajan kanssa. Oppilaat alakoulusta yläkouluun istuttavat siemeniä, koulivat taimia, hoitavat niitä, maistelevat satoa ja harjoittavat pienimuotoista yritystoimintaa myymällä istukkaita eteenpäin.

Viidennen luokan oppilaat harjoittelevat kasvihuoneen töitä opettajansa johdolla ja sitä pienemmät käyvät joka päivä keskipäivällä tutustumassa kasvihuoneen ihmeisiin. Keväällä oppilaat istuttivat neljäsataa kesäkukan, paprikan ja tomaatin tainta myyntiin. Välitunnit kuluvat kiireisimpään aikaan viljelyhommissa.

Kasvihuoneen lintuosassa tehtävään ohjeistetut oppilaat hoitavat undulaatteja ja peippoja. Keväällä seurataan herkeämättä haudontalaitetta, jonka lämmössä syntyy pikku tipuja pääsiäisen alla.

Kasvihuonetta hyödynnetään eri oppiaineiden opetuksessa:

 • äidinkielessä haetaan kirjoitelma-aiheita luontomuseosta tai aistielämyksiä lintujen liverryksestä
 • kotitaloudessa käytetään oman kasvihuoneen yrttejä
 • teknisessä työssä valmistetaan istutuskehikoita
 • yhteisöllisyyttä opetellaan talkoiden avulla
 • luonnontieteiden biolaboroinnit tehdään kasvihuoneella.

Yläkoululaisille tarjotaan kasvihuoneelle ja sen ympäristöön liittyviä lyhytkursseja. Esimerkiksi viime kesänä toteutettiin ensimmäinen kasvihuoneen kesähoitokurssi kesäkuun alussa, joka osoittautui menestykseksi. Oppilaat pitivät kunnon työn teosta. He kärräsivät multaa, kitkivät ja istuttivat.

Keväällä 2015 kahdeksannen luokan oppilaat toteuttavat yhdessä Jyväskylän AMK:n opiskelijoiden kanssa kasvihuoneen kevät -kurssin. Syksyisin ja keväisin järjestetään isommat teemapäivät, joiden järjestelyyn osallistuu koko kouluyhteisö sekä aktiivinen vanhempainyhdistys. Syksyn 2014 MAKOSA (Mankolan koulun sadonkorjuujuhla) oli mainio osoitus koulun ja sitä ympäröivän yhteisön toimimisesta yhteisen hyvän puolesta. Oppilaat sekä vanhemmat tekivät ja kokivat monenmoisia asioita yhdessä.

Koulun pihasta on tullut alueen asukkaille tärkeä kohtauspaikka ja kasvihuoneella vierailee joka päivä lähitalojen asukkaita. Kasvihuone on avoinna kaikille joka arkipäivä klo 11.45-12.15.

Koulukasvihuoneen historia ulottuu aina vuoteen 1932, jolloin Tuomio- ja Palokkajärven kannakselle aukeni Keski-Suomen emäntäkoulu. Koulun ympäristö on osittain suojeltu, joten koululla on myös vastuu historiallisen miljöön hoidosta.

Nykyinen kasvihuone on rakennettu 1990-luvulla, mutta se oli pitkään tyhjillään. Kasvihuoneen uusi toiminta lähti liikkeelle keväällä 2013, kun kasvihuoneen aputilat valmistuivat. Innokas ja osaava luokanopettaja Pekka Männistö huomasi koulukasvihuoneen mahdollisuudet opetuksessa ja varsinainen toiminta käynnistyi syyslukukauden ja uuden koulun avautuessa elokuussa 2013.

Toimintamallin vahvuuksia

 • Toimintamallin tavoitteena on täydentää luokkahuoneopiskelua, antaa kaupunkilaislapsille mahdollisuus elämykselliseen ja kokemukselliseen oppimiseen uudenlaisessa ympäristössä.
 • Oman ruuan kasvattaminen on parasta käytännön ympäristökasvatustyötä, mitä voi olla. Se on tulevaisuutta myös kaupunkiympäristössä.
 • Oppilaat huomaavat käytännön töitä tekemällä, että he voivat vaikuttaa asioihin ja heidän tekemisillään on seurauksia.
 • Toiminnassa korostuu oppilaiden osallistuminen, aktiivinen rooli.
 • Elämykset ja onnistumisen kokemukset vahvistavat oppilaiden itsetuntoa.
 • Kestävän kehityksen kasvatuksen näkökulmat on otettu huomioon monipuolisesti, esimerkkeinä yrittäjyyskasvatus, omien valintojen globaalien yhteyksien tunnistaminen, kestävä ravinto, kulttuuriympäristön vaaliminen ja vastuuseen kasvattaminen.
 • Toiminta koskettaa koko koulua ja mukaan on saatu myös lähiyhteisö. Tätä kautta toiminnan vaikuttavuus avautuu koulun ulkopuolelle.

LISÄTIETOA

Yhteyshenkilö: Sanna Penttinen
Sähköposti on muotoa: etunimi.sukunimi@jkl.fi

Takaisin kestävän kehityksen tekojen luetteloon