Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifiointi

Kestävän kehityksen teko -kilpailun satoa

Takaisin kestävän kehityksen tekojen luetteloon

Koulun metsäretki


Toimija

Kuvaus teosta tai toimintamallista

Muuramen lukiossa on vuodesta 2001 alkaen järjestetty joka kolmas vuosi toukokuussa koko lukion yhteinen Metsäretki. Lukion koko opiskelijakunta ja opettajat viettävät kaksi päivää ja yhden yön metsässä.

Opiskelijoista ja opettajista muodostetaan telttakunnat, joissa jokaisessa on noin 15 opiskelijaa ja 1-2 opettajaa. Ryhmät muodostetaan arpomalla ja eri ikäluokat sekoittaen. Jokainen ryhmä huolehtii puolijoukkueteltan pystyttämisestä ja toiminnasta. Eli ryhmä mm. ruokailee ja yöpyy (kipinävuorot) yhdessä.

Ryhmät kiertävät joukkueena toimintarasteja ratkoen erilaisia toiminnallisia tehtäviä. Tehtävät liittyvät turvallisuuteen (ensiapu, palon sammutus, kadonneen etsintä), luonnossa liikkumiseen (teltan pystytys, trangian toiminta ja kostean nuotion sytytys) ja ryhmäytymiseen (pelit, ongelmanratkaisut).

Ryhmien johtajina ja toimintarastien vetäjinä toimivat opiskelijat, jotka on koulutettu tehtäviinsä koulun Turvakurssilla. Opettajat ovat mukana tavallisina ryhmäläisinä kuitenkin huolehtien (sivusta) toiminnan turvallisuudesta ja ryhmäytymisen onnistumisesta. Opettaja on lähinnä taustavaikuttaja, joka puuttuu tapahtumiin mahdollisimman vähän, jotta opiskelijaryhmänjohtajat saavat harjoitusta.

Yhteistyökumppaneina metsäretken suunnittelussa ja toteuttamisessa ovat Keski-Suomen vapaaehtoinen maanpuolustus, SPR, Vapepa, Keuruun metsästysseura, Keuruun palokunta ja Keuruun seurakunta. Metsäretkestä on ollut juttuja Keskisuomalaisessa, Muuramelaisessa, Keuruun sanomissa ja Reserviläisessä.

Toimintamallin vahvuuksia

 • Kaikki lukion opiskelijat osallistuvat Metsäretkeen.
 • Opiskelijat toimivat telttakuntien johtajina ja toimintarastien suunnittelijoina ja vetäjinä.
 • Opiskelijat joutuvat harjoittelemaan kuinka ryhmää ohjeistetaan, vedetään ja luodaan ryhmähenkeä.
 • Opiskelijoilla mahdollisuus muuttaa kuvaa itsestään kouluyhteisön sisällä esim. taitava puiden pilkkoja, hyvä ryhmähengen nostattaja.
 • Metsäretki on toiminnallinen keino koko kouluyhteisön hengen rakentamiseksi.
 • Oppimisympäristö vaihtuu, kun koko koulu siirtyy runsaaksi vuorokaudeksi metsään.
 • Opiskellaan kansalaistaitoja yhteistyökumppaneiden avustuksella.
 • Syntyy uusia yhteyksiä ja näkökulmia, kun eri vuosikurssien opiskelijat ja opettaja ovat samassa telttakunnassa ja yhdessä ratkovat tehtäviä.
 • Retken aikana korostuvat luonnon merkitys ja virkistysarvo.Lisäksi kiinnitetään huomiota luonnon suojeluun (mm. maaston kulumisen ehkäisy ja jälkien siivous).
 • Metsäretki on opiskelijoille yhtä mieleenpainuva tapahtuma kuin Vanhojen tanssit ja penkinpainajaiset.
 • Suunnittelu ja toteutus tapahtuvat yhteistyössä ulkopuolisten kumppaneiden kanssa.

LISÄTIETOA

Yhteyshenkilö: Irma Pauha
Sähköposti on muotoa: etunimi.sukunimi@edu.muurame.fi

Takaisin kestävän kehityksen tekojen luetteloon