Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifiointi

Kestävän kehityksen teko -kilpailun satoa

Takaisin kestävän kehityksen tekojen luetteloon

Kestävän kehityksen vuosipolku päiväkodista peruskouluun


Toimija

Kuvaus teosta tai toimintamallista

Piispanlähteen koulu on yli 600 oppilaan yhtenäiskoulu, jonka ylä- ja alakoulun rakennukset sijaitsevat kilometrin etäisyydellä toisistaan. Alakoulun yhteydessä on nyt toiminut kahden vuoden ajan päiväkoti. Yhtenäiskoululle on myönnetty kestävän kehityksen sertifikaatti keväällä 2013 ja koulu on ollut koko yhtenäiskouluajan vuodesta 2007 Vihreä Lippu -koulu, ja alakoulu jo ennen sitä.

Myös uuden päiväkodin henkilökunnasta osa tuli Vihreä lippu -päiväkodeista. Koulussa haluttiin yhdistää eri yksiköistä tuleva ympäristökasvatuksen osaamisen yhteen rakentamalla malli kestävän kehityksen vuosipolusta.

Toiminnan päämäärät on listattu seuraavasti:

 1. kestävän kehityksen vuosipolun luominen
 2. asenteiden muokkaaminen ympäristömyötäisemmäksi
 3. pysyvien yhteisytötahojen saaminen ympäristökasvatuksen toteutukseen
 4. päiväkoti ja alakoulu: kestävien toimintatapojen vakiinnutaminen osaksi lasten arkea
 5. yläkoulu: tietoisuuden lisäämine oman toiminnan lokaaleista ja globaaleista ympäristövaikutuksista
 6. koulu: parantaa kestävän kehityksen käsitteen ymmärtämistä toteuttamalla yksittäisten teemojen sijaan kestävän kehityksen teemapäiviä.

Mallin ideana on, että eri-ikäisille lapsille mietitään ikätasoon sopivat ympäristökasvatuksen teemat toimintoineen, joita voidaan vuosittain toteuttaa. Yhtenä perusajatuksena on ”isot opettavat pieniä”, jolloin yläkoululaiset voivat suunnitella ympäristökasvatuksen opetustuokioita päiväkotiin tai alakoululaisille. Vastaavasti myös alakoululaiset voivat toimia yhdessä päiväkodin lasten kanssa.

Lukuvuosi 2013-14 oli ensimmäinen, jolloin mallia kehitettiin. Kehitystyö jatkuu edelleen ja malli hakee vielä toimintamuotojaan.

Lapset ja nuoret osallistuvat jokaisessa yksikössä ikätasoon sopivalla tavalla ja aikuisten ohjauksen määrä on pienempi, mitä vanhemmista lapsista on kyse. Yläkoulun ympäristöraatilaiset miettivät yhdessä erilaisia kestävän kehityksen teemoja, teemapäiviä ja teemaviikkoja, joita he halusivat koulussa viettää ja tuoda esille. Näitä olivat mm. eläinten viikko, älä osta mitään -päivä, Earth Hour, jätteiden lajittelun sujuvuus koulussa, lintujen talviruokinta sekä sekalaisen löytötavarasysteemin kehittäminen.

Ympäristöraadin rinnalla toimii tukioppilastoiminta, jossa 9. luokan tukioppilaat mm. järjestävät uusille 7. luokkalaisille ryhmäyttävää toimintaa sekä koko koululle mm. ystävänpäivän ja vappuriehan. Lisäksi 5. luokkalaiset toimivat 1. luokkalaisten kummeina, jolloin toiminta on vastaavaa kuin tukioppilailla. Tukioppilaat ovat myös pitäneet kouluohjaajan kanssa iltapäivätoimintaa alakoululaisille, mm. kokkikerho, näytelmäkerho.

Tapahtumien järjestämisessä on ollut mukana runsaasti yhteistyötahoja, mm. leipomo, Turun kaupungin eläinhoitola, Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän Karderoobi (vähävaraisten vaatepuoti), Luonto-Liitto, Turun Seudun Jätehuolto, Nuorten Akatemia, Kaarinan nuorkauppakamari, Turun yliopisto, Kaarinan yrittäjät ry, ELY-keskus, Kaarinan kaupungin nuorisotoimi ja Poliisi. Tukioppilastoiminnan yhteistyökumppani on MLL.

Toimintamallin vahvuuksia

 • Yhtenäiskoulun hallinnolliseen yhtenäisyyteen liitetään yhteistyö päiväkodin kanssa. Tähän pohjautuen rakenteilla on myös yhtenäinen kestävän kehityksen polku.
 • Tavoitteena on kehittää lapsille ja nuorille kestävän elämäntavan toimintamalleja, jotka on helppo ottaa arkeen mukaan ja viedä jopa kotiin.
 • Koulussa on pysyvä henkilökunnan tiimijärjestelmä, joissa on mm. Kestävän kehityksen sekä Työhyvinvointi tiimit. Tiimit järjestävät toimintaa sekä henkilökunnalle että oppilaille.
 • Ympäristöraatitoiminta on vakiintunut koululla osaksi arkea ja tavoitteena on lisätä ”isot ohjaavat pienempiä” –toimintaa yläkoulun ja alakoulun sekä päiväkodin välillä.
 • Vakiintuneita toimintamuotoja ovat myös KiVa-koulu sekä tukioppilas- ja kummioppilastoiminta.

LISÄTIETOA

Yhteyshenkilö: Niina-Kaisa Puustinen
Sähköposti on muotoa: etunimi.sukunimi@kaarina.fi

Takaisin kestävän kehityksen tekojen luetteloon