Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifiointi

Kestävän kehityksen teko -kilpailun satoa

Takaisin kestävän kehityksen tekojen luetteloon

Pähkinärinteen koulun KivaPiha –projekti


Toimija

Kuvaus teosta tai toimintamallista

KivaPiha on Pähkinärinteen koulun, oppilaiden huoltajien ja alueen toimijoiden yhteisöllinen projekti, jonka tarkoituksena on ensi vaiheessa parantaa koulun piha-alueita oppilaita osallistavalla tavalla. Tarkoituksena on myös kehittää koulun piha-alueita oppilaiden liikunnallisuutta lisäävään suuntaan. Tärkeä osa projektia on kierrätysmateriaalien käyttö. Projekti on alkanut vuoden 2012 syksyllä.

Esimerkkejä projektin toteutuksesta:

  • Talvella 2013 järjestettiin ”Unelmien koulunpiha” –kulttuurikilpailu koulun oppilaille. Kilpailussa rakennettiin ryhmätöinä pienoismalleja unelmien koulunpihasta. Pienoismallit kuvattiin koulun kotisivuille ja ideoita kerätään edelleen pienoismalleista.
  • Oppilailla on kummikasvilaatikot, joihin he istuttavat itse valitsemansa kasvit ja hoitavat niitä.
  • Oppilaat ovat mukana talkoisssa ja he osallistuvat mm. haravointiin, pihamaalausten suunnitteluun ja toteuttamiseen, rakenteiden maalaukseen. Oppilaat saivat viime talkoissa itse vapaan maalauksen alueen, johon sai käydä maalamassa oman taideteoksen.
  • Vanhojen rakenteiden (kasvillisuuden suoja-aidan) purkaminen turvallisuusnäkökohdat huomioiden. - Oppilaiden mielipiteitä ja ideoita kysytään jo suunnitteluvaiheessa joko oppilaskunnan hallituksen tai opettajien teettämien kyselyiden kautta.
  • Talkoot suunnitellaan siten, että niissä viihtyvät myös lapset ja talkoisiin ovat tervetulleita perheen kaikki lapset, nekin jotka eivät ole koulumme oppilaita.

Projekti toimii vapaaehtoisvoimin ja yritysyhteistyön lahjoituksin. Tarkoituksena on vähitellen laajentaa toimintaa koulun lähiympäristöön. Yhteistyössä on mukana jo kymmenkunta yritystä, Pähkinärinneseura, Pähkinärinteen leijonat, Pähkinähoito, nuorisotoimi, ja alueen asukkaita. Vantaan kaupungin roolina on hyväksyä suunnitelmat ja tarjota välineistöä lainaan talkoita varten.

Toimintamallin vahvuuksia

  • Toimintamallin avulla voidaan kehitellä sellaista uutta ja innostavaa lapsille ja alueen asukkaille, mihin esimerkiksi kunnan taloudellinen tilanne ei antaisi muuten mahdollisuutta.
  • Toiminnalla herätellään oppilaita, oppilaiden huoltajia ja alueen toimijoita edistämään alueen yhteisöllisyyttä ja lasten osallisuutta yhteisiin tapahtumiin.
  • Tätä kautta vaikutetaan yhdessä kotien kanssa oppilaiden ekososiaalisen sivistyksen herättelemiseen.
  • Projektissa mukana olevat ja tapahtumiin osallistuneet ovat viihtymässä yhteisen tekemisen parissa ja haluavat osallistua aktiivisesti toimintaan.
  • Oppilaiden sitoutuneisuus omaan ympäristöönsä lisääntyy projektin edetessä ja siten arvostus ympäristöä kohtaan.

LISÄTIETOA

Yhteyshenkilö: Katja Helminen
Sähköposti on muotoa: etunimi.sukunimi@eduvantaa.fi

Takaisin kestävän kehityksen tekojen luetteloon