Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifiointi

Kestävän kehityksen teko -kilpailun satoa

Takaisin kestävän kehityksen tekojen luetteloon

Yhteisöllinen tiedeprojekti


Toimija

Kuvaus teosta tai toimintamallista


Kunniamaininta Kestävän kehityksen teko -kilpailussa 2014


Päiväkodissa toteutetaan vuosittain lasten kysymyksistä alkanut tutkimusaihe yhteisöllisenä tiedeprojektina. Tavoitteina ovat tiedekasvatus, lapsen keksijyys, pitkäjänteisyys ja sisäisen yrittäjyyden löytyminen. Oppiminen on kokemuksellista ja luonnossa tapahtuvaa.

Jokainen esikoululainen osallistuu metsätutkimuksiin aktiivisesti ja toimii kysyjänä, valokuvaajana ja tutkimustapojen keksijänä sekä tutkijana. Vanhemmat ja isovanhemmat ovat mukana toiminnassa lasten kanssa ja toimivat myös asiantuntijoina kertomassa metsästä ja luonnosta oman asiantuntemuksensa pohjalta.

Esimerkkejä tutkimusten toteutuksesta:

 • Retkeilimme metsässä pimeässä, auringossa ja eri vuodenaikoina.
 • Maistelimme mustikoita, puolukoita, katajanmarjoja, ketunleipiä, kantarelleja ja kuusen vuosikasvaimia.
 • Tutustuimme eri puulajeihin.
 • Arvioimme puun ikää.
 • Tutkimme halkaistuja puita, puun lehtiä ja neulasia, kellumista, puiden kasvua, käpyjen syömäjälkiä.
 • Sahasimme, vuolimme ja tutkimme puuta luupilla.
 • Kasvatimme tammet ja vertailimme kahta eri multaa.
 • Tutkimme kuinka puu läpäisee vettä ja imee vettä.
 • Tutkimme, kuinka värivesi kulkee tulppaaniin auringonvalossa ja pimeässä.
 • Rakensimme majaa metsään.

Metsästä tuotiin mm. käpyjä, oksia ja siemeniä sisälle tutkittavaksi. Lasten kysymyksiin etsittiin yhdessä vastauksia tekemällä kokeellisia tutkimuksia ja hyödyntäen internetiä ja kirjastoa. Lapset tekivät myös metsäanimaatioelokuvia ja vierailivat asiantuntijoina kertomassa eskarin tutkimuksista 1-3 luokan oppilaille.

Koko tutkimusprojektin ajan lapset esittelivät innokkaasti havaintojaan myös päiväkodin henkilöstölle, muiden ryhmien lapsille ja kotiväelleen. Tutkimukset koettiin niin innostaviksi, että lapset jatkoivat tutkimista vielä vapaa-ajallaan. Esikoululaiset saivat myös muut lapset innostumaan.

Toimintamallin vahvuuksia

 • Yhteisöllisessä tiedeprojektissa toteutuu pitkälle viety tutkivan ja ilmiöpohjaisen oppimisen toimintamalli.
 • Projektissa yhdistyvät lasten tutkimisen ja tekemisen ilo, vanhempien ja isovanhempien mukanaolo sekä tiedon ja tulosten jakaminen ja esittäminen muille lapsille alakoulussa.
 • Toiminta ”rönsyilee” ulos pelkästä luontokasvatuksesta ja siinä toteutuvat kestävän kehityksen eri osa-alueet.
 • Lapsilla on mahdollisuus kokeilla asioita ja toteuttaa luovasti omia ideoitaan.
 • Kaikki lapset kokevat uusien asioiden oppimisen iloa ja yhdessä tekemisen ja onnistumisen riemua.
 • Omien tutkimustulosten esittely vanhemmille lapsille vahvistaa eskarilaisten itsetuntoa ja uskoa omiin kykyihin.

LISÄTIETOA

Yhteyshenkilö: Kirsi Rehunen
Sähköposti on muotoa: etunimi.sukunimi@taipalsaari.fi

Takaisin kestävän kehityksen tekojen luetteloon