Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifiointi

Kestävän kehityksen teko -kilpailun satoa

Takaisin kestävän kehityksen tekojen luetteloon

Kumppanuusmaatalous


Toimija

Kuvaus teosta tai toimintamallista


1. palkinto Kestävän kehityksen teko -kilpailussa 2014


Ravintolakoulu Perho on ollut Herttoniemen Ruokaosuuskunnan Pelto-hankkeen jäsenenä huhtikuusta 2013 alkaen. Osuuskuntatoiminnassa on mukana noin 170 jäsentä. Perho ostaa 10 sato-osuutta vuosittain keväällä, samalla jakaen myös riskin tulevasta satokaudesta.

Kumppanuusmaatalous mahdollistaa ravintolan ja koulun yhteistyön suoraan viljelijän kanssa. Satokauden riski jaetaan, jolloin tuottajan (ruokaosuuskunta) ei yksin tarvitse ottaa riskiä.

Henkilökunta, opiskelijat ja opiskelijaryhmät osallistuvat aktiivisesti peltotöihin eri vuodenaikoina. Luomuraaka-aineita hyödynnetään Ravintola Perhossa ja opetuskeittiöissä.

Kumppanuusmaataloustoiminta mahdollistaa tuottajan ja tulevien ammattilaisten yhteistyön rakentamisen ja ammattiylpeyden kehittymisen jo opiskeluaikana. Tietämys tuotteista innostaa ruuan alkuperän kertomisessa asiakkaille.

Opiskelija oppii luomu- sekä biodynaamisen viljelyn periaatteet, ja että lähellä viljelty ja tuotettu ruoka minimoi pakkausmateriaalien käyttöä (jätemäärä) ja kuljetuksen aiheuttamia päästöjä (hiilijalanjälki).

Mobiilioppimisen mahdollisuuksia hyödynnetään eri muodoissaan (valokuvaus, videointi, hakupalvelujen käyttäminen uusiin tuotteisiin tutustumisessa). Tulevaisuuden tavoitteena on saada digitaalinen tietopankki, jonne tallennetaan esim. Ruokaosuuskuntaan liittyvää materiaalia ja reseptiikkaa.

Toimintamallin vahvuuksia

  • Kumppanuusmaatalous on ainutlaatuinen toimintamalli joka lisää opiskelijan valmiuksia ja motivaatiota toimia ympäristön ja ihmisen hyvinvoinnin puolesta.
  • Toimintamalli opettaa tulevaisuusajattelua ja tulevaisuuden rakentamista ekologisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestäville ratkaisuille.
  • Kumppanuusmaatalous ohjaa opiskelijoita näkemään itsensä ruuan tuotantoketjun osana ja auttaa oivaltamaan, miten he voivat edistää kestävää elämäntapaa ja kehittää toimintatapoja tulevissa työpaikoissaan.
  • Peltotöihin osallistuminen tarjoaa mahdollisuuden käytännön toimintaan ja uusiin kokemuksiin sekä edistää yhteisöllisyyttä.
  • Ruokaosuuskuntatoiminta toimii hyvänä esimerkkinä paikallisen talouden edistämisestä.
  • Toimintamalli mahdollistaa kestävän kehityksen neljän ulottuvuuden ymmärtämisen käytännössä.
  • Kumppanuusmaatalous edustaa uudenlaista oppimista, joka kelpaa hienoksi esimerkiksi kaikille oppilaitoksille.

LISÄTIETOA

Yhteyshenkilö: Jarmo Åke
Sähköposti on muotoa: etunimi.sukunimi@perho.fi (huomaa Å->A)

Takaisin kestävän kehityksen tekojen luetteloon