Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifiointi

Kestävän kehityksen teko -kilpailun satoa

Takaisin kestävän kehityksen tekojen luetteloon

Länsialueen keke-savotta


Toimija

Kuvaus teosta tai toimintamallista

Sammonlahden koulu toteutti keväällä 2014 ”Keke-savotta” toimintapäivän yhteistyössä Lappeenrannan länsialueen päiväkotien ja yläkoulun kanssa. Tapahtuman keskeisenä tavoitteena oli käydä läpi kestävän kehityksen eri osa-alueita toiminnallisesti toteutettuna. Lisäksi mukana oli liikunnallinen osuus eri toimintapisteiden välillä. Projektiin liittyi myös seuraavana päivänä pidetty sähkötön päivä osana Earth Hour -kampanjaa.

Yläkoulun taidepainotteinen 7-luokka (18 oppilasta) osallistui alusta pitäen toimintapäivien suunnitteluun osana heidän projektiopintojaan. Suunnittelun ja materiaalien valmistamiseen kului noin puolitoista kuukautta. Lisäksi luokka jaettiin kuuteen ryhmään, jotka toteuttivat oman toimintapisteensä käytännön järjestelyt ja lasten ohjaamisen.

Tapahtumaan osallistuivat myös yläkoulun erikseen valitut ympäristöoppilaat (ympäristöagentit), jotka ohjasivat lasten siirtymiset toimintapisteestä toiseen. Sähköttömän päivän osuudessa koko yläkoulu oppilaineen ja henkilökuntineen oli mukana (n.400 henkeä). Päiväkodin osalta lapsia osallistui toimintapäivään n. 250 lasta (3-6v.) ja n. 40 aikuista.

Oppilaiden itse suunnittelemissa toimintapisteissä kestävän kehityksen periaatteet yhdistettiin toiminnallisesti liikkumisen kanssa. Lasten oppiminen tapahtui tilaisuudessa leikin ja liikunnan avulla. Yläkoululaisten ideat esim. energiavaihtoehtojen esittelyssä oli yhdistetty pelaamisen kaltaiseen arvuutteluun.

Tapahtuman ennakkosuunnitteluun osallistuivat myös päiväkotien lapset, jotka toivat kotoa roskia lajittelupistettä varten. Lasten siirtymiset yläkoululle tapahtuivat kävellen kustakin yksiköstä. Sähkötöntä päivää varten päiväkodin 4-5vuotiaat keke-raatilaiset valmistivat julisteet joka ryhmään. Niihin lapset miettivät ja piirsivät päiväkodissa käytettäviä sähkölaitteita ja joiden käyttöä pyrittiin välttämään Earth Hour -päivänä. Raatilaiset kertoivat päivästä omissa ryhmissään ja valvoivat että sähköttömyyttä noudatettiin.

Toimintapisteiden materiaaleissa huomioitiin kierrättäminen ja ne valmistettiin oppituntien puitteissa. Tapahtuman ideana oli saada aikaan iloinen ja myönteinen asenne ympäristöasioihin. Emme tuoneet esiin tulevaisuuden uhkakuvia vaan lähtökohtana tapahtumalle oli yksilön mahdollisuudet vaikuttaa kestävästi tulevaisuuteen.

Länsialueen eri päiväkotien keke-vastaavat toimivat yhteistyössä tapahtuman järjestämisessä. Sammonlahden Vihreä-lippu -päiväkodista jaettiin tietoa ja hyviä toimintamalleja kestävästä kehityksestä muihin päiväkoteihin. Yhteistyö päiväkodin, yläkoulun ja Satu Oy:n (laitoshuoltajat) henkilökunnan välillä toimi saumattomasti. Jälkikäteen olemme käyneet tapahtumaa läpi lasten kanssa mm. päiväpiireissä. Arkipäivän tilanteissa on kerrattu/muisteltu oppimaamme. Tapahtuman eri pisteiden toiminnot näkyivät myös lasten leikeissä.

Toimintamallin vahvuuksia

  • Tapahtuman suunnittelussa otettiin huomioon lapselle ominaiset tavat toimia, kuten leikkiminen, liikkuminen, taiteellinen kokeminen ja tutkiminen.
  • Lapset saivat omakohtaisesti kokea, luokitella, vertailla, kuunnella. Lapsella oli aktiivinen rooli tapahtumassa. He saivat osallistua keskusteluun ja ilmaista mielipiteensä.
  • Tapahtumassa heräteltiin lapsen mielenkiintoa ympäristöasioihin. He oppivat ymmärtämään ympäristöä ja vastuuta omasta toiminnasta.
  • Kerrattiin vanhaa tuttua asiaa kierrättämisestä ja opittiin uutta esim. energiasta.
  • Siirtymällä pisteestä toiseen eri tavoin liikkuen saatiin mielenkiinto lapsilla pysymään yllä.

LISÄTIETOA

Yhteyshenkilö: Raimo Alaraatikka
Sähköposti on muotoa: etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

Takaisin kestävän kehityksen tekojen luetteloon