Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifiointi

Kestävän kehityksen teko -kilpailun satoa

Takaisin kestävän kehityksen tekojen luetteloon

Savon koulutuskuntayhtymä kestävän työelämän edistäjänä


Toimija

Kuvaus teosta tai toimintamallista


Kunniamaininta Kestävän kehityksen teko -kilpailussa 2014


Savon koulutuskuntayhtymä on lähtenyt rohkeasti ammatillisen koulutuksen edelläkävijänä omaehtoiseen kestävän kehityksen kehittämistyöhön ja työelämän muutosten ennakointiin. Kuntayhtymä kirjasi keväällä 2014 omat kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumuksen tavoitteensa ympäristöministeriön tietokantaan ensimmäisenä ammatillisena koulutuksen järjestäjänä.

Kuntayhtymän sitoumus koostuu

 • kahdeksan toimipisteen kestävän kehityksen sertifioinnista sekä
 • hankintojen ja kehittämishankkeiden toteuttamisesta kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti.

Savon koulutuskuntayhtymän strategian tavoitteena on vahvistaa kuntayhtymän roolia kestävän kehityksen edistäjänä sekä opetuksessa että työelämän kehittämis- ja palvelutehtävässä. Tavoitteena on toimia niin oman alueen kestävän kehityksen osaajana kuin valtakunnallisena edelläkävijänä.

Savon koulutuskuntayhtymässä on tehty työtä kestävän kehityksen edistämiseksi suunnitelmallisesti ja ohjatusti lähes kymmenen vuotta ja se näkyy myös tuloksissa. Kestävän kehityksen toteutumiselle asetetaan tavoitteita, joiden toteutumista seurataan erilaisten mittareiden avulla.

Toimipisteitä palkitaan vuosittain energian (lämmön, sähkön ja veden) säästöstä ja opiskelijoista valitaan ympäristöstipendin saaja. Kestävän kehityksen ohjelman avulla on vähennetty energiankulutusta reilusti yli asetettujen tavoitteiden. Myös paperinkulutus on vähentynyt tuntuvasti viime vuosien aikana.

Esimerkkejä Sakkyn toiminnasta

 • Savon koulutuskuntayhtymän sisäiset työssäoppimispaikat perehdyttävät opiskelijat kestävän kehityksen toimintatapoihin, esim.
  • liiketalousalan SakkyShop- matalan kynnyksen työssäoppimispaikka, jossa myydään mm. kierrätysmuovista ja puusta valmistettuja ekotuotteita sekä valmentavan ja kuntouttavan koultuksen opiskelijoiden käsitöitä.
 • Opiskelijoita on osallistettu kestävän kehityksen toimintaan erilaisten tapahtumien avulla, esim.
  • kirpputoritapahtumat
  • ympäristönsiivouspäivät
  • messutapahtumat
  • Taitaja-kisat
  • Valentine`s Day
  • Matka maailman ympäri
  • valtakunnallinen energiansäästöviikko

 • Kuntayhtymä on mukana monissa kestävään kehitykseen liittyvissä valtakunnallisissa ja alueellisissa hankkeissa ja kestävän kehityksen verkostoissa.
 • Kuntayhtymässä on suunniteltu ja toteutettu räätälöityjä eri alojen kestävän kehityksen koulutuksia yrityksille ja työelämän tarpeisiin.
 • Sisäiset työssäoppimispaikat (mm. SakkyShopit, Hyvän Olon Talo, hotelli-ravintola Savonia, Muuruveden luomutila, Viretori, rakennusalan säältä suojaan-halli) juurruttavat opiskelijoihin kestävän kehityksen mukaiset toimintatavat, jotka siirtyvät saumattomasti työelämään.
 • Joidenkin koulutusalojen opiskelijoiden työelämäjaksoja hyödynnetään yritysten kestävän kehityksen toimintojen tarkasteluun ja kehittämiseen (esim. jätehuollon tai materiaalitoimintojen kartoitus ja kehittämisehdotukset).
 • Kuntayhtymässä on aloitettu uusina koulutuksina ekokampaaja ja – kosmetologikoulutusta.
 • Kuntayhtymä on viime vuosien aikana tiivistänyt yhteistyötä merkittävästi Pohjois-Savon alueen yritysten kanssa, esimerkkinä Mestari-tapahtumat, joiden keskeisenä teemana on ollut kestävä kehitys.
 • Sakky on ottanut tavoitteekseen sisällyttää jokaiseen tutkintoon johtavaan koulutukseen Kestävät elämäntavat-kestävä tulevaisuus kurssin (1ov), sisältöinä mm.
  • ympäristöongelmat
  • luonnon monimuotoisuus
  • kestävän kehityksen ekologinen, taloudellinen, sosiaalinen ja kulttuurinen ulottuvuus
  • luonnonvarojen rajallisuus
  • kestävän elämäntavan merkitys
  • oman ammattialan kestävän kehityksen kysymykset.

LISÄTIETOA

Yhteyshenkilö: Anu Salo
Sähköposti on muotoa: etunimi.sukunimi@sakky.fi

Takaisin kestävän kehityksen tekojen luetteloon