Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifiointi

Kestävän kehityksen teko -kilpailun satoa

Takaisin kestävän kehityksen tekojen luetteloon

Pieni toive isoksi iloksi!


Toimija

Kuvaus teosta tai toimintamallista


Kunniamaininta Kestävän kehityksen teko -kilpailussa 2014


Pieni toive isoksi iloksi! -projekti alkoi siitä, että pyysimme oppilaita miettimään, löytyykö koulultamme joitain asioita tai paikkoja, joita voisimme kohentaa tai parantaa. Koulun kaikki ympäristöraatilaiset osallistuivat parannuskohteiden etsimiseen, haastattelivat luokkaansa ja toivat kohteet ympäristöraadin kokoukseen.

Kaikki esitetyt kohteet kuvattiin ja niiden perusteella ympäristöraati valitsi kaksi kohdetta:

  1. SISÄLLÄ alkuopetuksen portaikko tarvitsee lisää väriä, kaikua pitää vähentää (pelottaa pieniä!), lisää valoa ja kevennystä painaviin oviin.
  2. ULKONA pikkupihalla tapahtuu jatkuvasti törmäyksiä, ruusupuskien piikit pistävät, istuimia lisää, hiekkalaatikko on turha ja uusi keinukin olisi kiva.

Kunnostuskohteiden löytymisen jälkeen oppilaat pohtivat ja kertoivat, millä keinoilla viihtyvyyttä ja turvallisuutta voisi edistää. Halusimme tarjota lapsille mahdollisuuden tehdä yhteistyötä alansa ammattilaisten johdolla. Portaikon muutostyön vetäjänä toimi kuvataiteilija Anu Kauhaniemi ja pihan muutosprosessista vastasi ympäristömuotoilija, puuseppä Niko Riepponen.

Kun olimme onnistuneet löytämään projekteille vetäjät ja saimme rahoituksen kumpaankin kohteeseen järjestetyksi, oppilaat käärivät hihansa ja pääsivät töihin. Portaikon suunnittelivat ja toteuttivat 3.-4. -luokkalaiset ja pihan suunnittelussa kaikki esittivät oman ehdotuksensa. Projekteja vietiin eteenpäin hyvin vaihtelevissa ryhmissä, tutustuttamalla eri luokkatasojen oppilaita toisiinsa.

Kummankin kohteen suunnittelussa näkyy lapsen kädenjälki, portaikon jokainen viiva on lapsen käden tekemä. Pihan ilme, toiminnot ja aktiviteetit ovat suoraan lasten värikkäistä visioista. Päivittäin kuulemme jonkun oppilaan ylpeänä ihastelevan ja esittelevän omaa osuuttaan yhteisissä projekteissamme. Itse tehtyä ei rikota eikä sotketa!

Projektien rahoitusta jouduttiin pohtimaan ja etsimään muutama kuukausi. Se oli ympäristötyöhön nimetyn tiimin tehtävä samoin kun kuvataiteilijoiden etsiminen ja haastattelu. Pihan muutostöiden valmistelussa olimme onnekkaita, kun Muotoile!maa -konseptin rahoitus tuli Espoon suomenkielisen opetusviraston budjetista.

Toimintamallin vahvuuksia

  • Oppilaat ovat voineet harjoitella yhteisistä asioista huolehtimista, vastuun kantamista ja työhön tarttumista ja työn tekemistä.
  • Taavinkylän koululle on juurrutettu viimeisten neljän vuoden aikana yhdessä tekemisen kulttuuri. Oppilaiden vaikutusmahdollisuuksia on lisätty oppilasparlamentin, ruokaraadin ja ympäristöraadin toiminnalla.
  • Olemme halunneet tarjota iloista oppimista arjessa toteutetuilla parannuksilla. Se, että heittäydyimme suurella luottamuksella oppilaiden havaitsemien ongelmien kimppuun, tuntui aluksi uhkarohkealta. Mutta ilo, jolla oppilaat tarttuvat heille annettuihin haasteisiin, on saanut jatkua vielä vuosia projektien jälkeen.
  • Työyhteisömme on oppinut luottamaan lasten kykyyn arvioida asioita, joiden kanssa he päivittäin ovat tekemisissä.
  • Oppilaat ovat nähneet kuvataiteilijan ja ympäristömuotoilijan työn hyvät ja raskaat puolet, ja saaneet osallistua eri työvaiheisiin.
  • Pitkäkestoinen projekti on sitouttanut oppilaat portaikkoon ja pihaan, eikä tähän mennessä kukaan ole sotkenut eikä tuhonnut kohteitamme.
  • Suurimpana ja arvokkaimpana asiana näissä projekteissamme koemme sen, että oppilaat ovat omaksuneet ajatuksen, että he itse voivat vaikuttaa ympäröivään maailmaan.

LISÄTIETOA

Yhteyshenkilö: Eeva Karhunen
Sähköposti on muotoa: etunimi.sukunimi@espoo.fi

Takaisin kestävän kehityksen tekojen luetteloon