Perustason kriteerit: johtaminen

7) Kestävän kehityksen teemat ovat osa oppilaitoksen tavoitteita ja arvopohjaa. Kriteerin selitys: Kestävän kehityksen teemat voivat näkyä oppilaitoksen strategiassa, tavoitteissa…

Perustason kriteerit: toimintakulttuuri

4) Oppilaitos on varmistanut ympäristöasioihin liittyvien säädösten vaatimusten toteutumisen ja kehittänyt tavoitteellisesti toimintansa ympäristövastuullisuutta. Kriteerin selitys: Oppilaitoksen ympäristövastuuseen liittyviin normeihin…

Perustason kriteerit: opetus

1) Oppilaitos on tunnistanut taiteenalojensa suhteen kestävään kehitykseen. Kriteerin selitys: Taidekasvatus tarjoaa mahdollisuuden kaikenikäisten oppijoiden ajattelun avartamiseen, vaihtoehtoisten tulevaisuuksien kuvittelemiseen,…

Perustason kriteerit: johtaminen

7) Kestävän kehityksen teemat ovat osa oppilaitoksen tavoitteita ja arvopohjaa. Kriteerin selitys: Kestävän kehityksen teemat voivat näkyä oppilaitoksen strategiassa, tavoitteissa…

Perustason kriteerit: toimintakulttuuri

4) Oppilaitos on varmistanut ympäristöasioihin liittyvien säädösten vaatimusten toteutumisen ja kehittänyt tavoitteellisesti toimintansa ympäristövastuullisuutta. Kriteerin selitys: Oppilaitoksen ympäristövastuuseen liittyviin normeihin…

Perustason kriteerit: opetus

1) Oppilaitos on suunnannut koulutustarjontaansa kestävään kehitykseen liittyviin teemoihin ja aiheisiin. Kriteerin selitys: Oppilaitos voi suunnata koulutustarjontaansa esimerkiksi seuraaviin teemoihin:…

Perustason kriteerit: johtaminen

7) Kestävän kehityksen teemat ovat osa koulun tavoitteita ja arvopohjaa. Kriteerin selitys: Kestävän kehityksen teemat voivat näkyä koulun tavoitteissa ja…

Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifiointi