Espoon Omnialle koko toiminnan kattava keke-sertifikaatti

Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnian koko koulutustoiminta on saatu kestävän kehityksen sertifioinnin piiriin. OKKA-säätiö luovutti 5.3.2018 Omnialle Espoon aikuislukiota ja aikuisten perusopetusta koskevan sertifikaatin. Omnian ammatilliselle koulutukselle myönnettiin sertifikaatti jo vuoden 2014 lopulla. Samaan aikaan sai sertifikaatin myös Espoon työväenopisto, joka liitettiin osaksi Omniaa vuoden 2015 alussa.

– Omnia on ensimmäinen kestävän kehityksen sertifikaatin saanut oppilaitos, jonka koulutustarjonta kattaa vahvasti koko elinikäisen oppimisen kaaren. Omniassa on tehty pitkään erinomaista työtä kestävän tulevaisuuden eteen. Elinikäisen oppimisen kautta Omnialla on mahdollisuus nousta vaikuttavaksi yhteiskunnan uudistajaksi, lausui OKKA-säätiön suunnittelupäällikkö Erkka Laininen sertifikaatin luovutustilaisuudessa.

Kestävän kehityksen auditoinnissa Omnia sai kiitosta muun muassa rohkeasta ja vahvasta  strategisesta johtamisesta, kestävän kehityksen kytkemisestä laadunhallintaan ja opetuksen sisältöihin, henkilökunnan sitoutumisesta, innostuksesta ja ammattitaidosta sekä panostuksesta opiskelijoiden hyvinvointiin ja osallistumisen mahdollisuuksiin.

Koulutuskuntayhtymän johtaja Sampo Suihko ja laatupäällikkö Kirsti Nopanen ovat vastaanottaneet kestävän kehityksen sertifikaatin. Vasemmalla OKKA-säätiön suunnittelupäällikkö Erkka Laininen. (Kuva: Milka Mantsinen)

Omnian auditoinnin yhteydessä arvioitiin ensimmäistä kertaa aikuislukion ja aikuisten perusopetuksen toimintaa. OKKA-säätiö laati samalla ohjeet kestävän kehityksen kriteerien soveltamisesta näihin koulutusmuotoihin. Omnian Espoon aikuislukiosta tuli ensimmäinen kestävän kehityksen sertifioitu aikuisten lukiokoulutusta ja perusopetusta antava oppilaitos.

Aikuislukio sai auditoinnissa erityismaininnan vahvasta sitoutumisesta sosiaalisen ja kulttuurisen kestävyyden puolesta toimimiseen. Lukio tarjoaa turvallisen ja hyvän oppimisympäristön. Opiskelijoiden yksilölliset tarpeet otetaan joustavasti huomioon ja jokaisella on oikeus ja mahdollisuus oppimiseen riippumatta iästä tai sosiaalisesta tai etnisestä taustasta. Maahanmuuttajaopiskelijoiden haastatteluissa nousi esille se, että opiskelu Espoon aikuislukiossa on vahvistanut heidän tulevaisuudenuskoaan ja luonut merkityksellisyyden kokemusta.

Julkaistu: 7.3.2018

Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifiointi