Forssan ammatti-instituutti vastaanotti sertifikaatin

OKKA-säätiö luovutti 14.12.2017 kestävän kehityksen sertifikaatin Forssan ammatti-instituutin tekniikan ja liikenteen alalle. Kysymyksessä oli jo kolmas FAI:n yksikölle myönnetty sertifikaatti. Aiemmin tunnustuksen ovat saaneet vuonna 2015 liiketalouden ja kaupan ala sekä tieto- ja viestintätekniikan ala, ja vuonna 2016 matkailu-, ravitsemis- ja talousala.

Auditoinnissa oppilaitos sai kiitosta kestävän kehityksen työn hyvästä organisoinnista ja resursoinnista sekä vahvasta johdon tuesta. Toimintaa pyörittää aktiivinen kestävän kehityksen työryhmä. Suunnittelua tehdään määrätietoisesti ottamalla huomioon alueen elinkeinoelämän tarpeet ja muutokset.

Tekniikan ja liikenteen alan opetuksessa toteutetaan hyvää sisäistä yhteistyötä eri tutkintojen välillä. Oppimisympäristöjen kehittämiseen on panostettu, mistä esimerkkeinä ovat laatujohtamisen Lean 6S toimintamallin käyttöönotto ja kiertotalousajattelun tuominen työympäristöihin. Yrittäjyyden ja asiakastöiden kautta opiskelijoissa synnytetään omistajuutta ja vastuullisuutta työtä ja opintoja kohtaan. Alalla on panostettu myös Taitaja-valmennukseen.

Forssan ammatti-instituutin sertifikaatti on luovutettu. Kuvassa vasemmalta opettaja Ritva Lumme, rehtori Maaria Silvius sekä koulutuspäälliköt Vesa Rantala, Teijo Mikkola, Kirsi Vainio ja Heli Haataja. Oikealla sertifikaatin luovuttanut säätiönjohtaja Tuulikki Similä. (Kuva: Anu Leinonen)

Julkaistu: 16.12.2017

Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifiointi