Henkilöstön osaaminen

Indikaattorin kuvaus

Olemassa olevaa toisintavalla tasolla henkilöstön osaamisen kehittäminen keskittyy työtehtävissä tarvittaen perustietojen ja -taitojen hallintaan. Osaamistarpeiden ennakointi ei ole suunnitelmallista, eikä kestävyysosaamisen tarpeita ole tunnistettu esimerkiksi osaamiskartoitusten tai kehityskeskusteluiden avulla. Osaamisen kehittäminen perustuu henkilöstön omaehtoiseen kouluttautumiseen.

Tulevaisuutta ennakoivalla tasolla henkilöstön osaamisen kehittämisen lähtökohtana on toimintaympäristössä tapahtuva muutos.  Oppilaitos ennakoi kestävyysosaamisen tarpeita ja henkilöstön kestävyysosaamista on vahvistettu tunnistettujen tarpeiden pohjalta (tietopohja, työelämäosaaminen, pedagoginen osaaminen). Osaamisen kehittäminen on suunnitelmallista ja resursoitua ja siihen kannustetaan. Kestävyysosaamista jaetaan aktiivisesti henkilöstön kesken.

Yhteiskuntaa uudistavalla tasolla henkilöstön osaamispohjaa vahvistetaan globaaleissa kestävyyskysymyksissä, joita ovat esimerkiksi ilmastonmuutos, luonnon monimuotoisuuden kaventuminen, luonnonvarojen riittävyys, globaali eriarvoisuus ja tuotannon eettisyys. Opetushenkilöstön pedagogista osaamista vahvistetaan  ekososiaalisen sivistyksen ja tulevaisuusajattelun taitojen oppimisessa. Oppilaitos luo uutta kestävyysosaamista sisäisesti ja yhdessä kumppaniverkostonsa kanssa.

 

 

Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifiointi