Itsearvioinnin kysymyslistat

Kriteerien arviointiperusteet

Kestävän kehityksen kriteereiden toteutumisen arviointia varten on tehty neliportaiset arviointiperusteet, joissa on kuvattu sanallisesti vaadittu suoritustaso 0, 1, 2 ja 3 pisteen saamiseen kriteeristä (puuttuva, käynnistynyt, kehittynyt, vakiintunut). Kehittynyt ja vakiintunut -tasojen toteutuminen edellyttää myös alempien tasojen vaatimusten toteutumista.

Arviointiperusteiden avulla oppilaitos pystyy itse arvioimaan oman suoritustasonsa kaikkien kriteerin osalta. Näin voidaan tunnistaa kestävän kehityksen työn vahvuudet ja parannuskohteet. Arviointiperusteet pohjautuvat alla esitettyyn malliin, jonka pohjalta on laadittu jokaiselle kriteerille omat arviointiperusteet.

Puuttuva
(0 pistettä)
Käynnistynyt
(1 piste)
Kehittynyt
(2 pistettä)
Vakiintunut
(3 pistettä)
Oppilaitos ei ole suunnitellut eikä aloittanut kriteerin mukaista toimintaa. Oppilaitos on suunnitellut kriteerin mukaista toimintaa ja aloittanut sen toteuttamisen. Oppilaitos on toteuttanut kriteerin mukaista toimintaa vähintään yhden lukuvuoden ajan. Kriteerin mukainen
toiminta on muuttunut oppilaitoksen arjessa
toimivaksi, suunnitelmalliseksi käytännöksi, joka on tarvittaessa ohjeistettu.

Itsearvioinnin kysymyslistat

Arviointiperusteiden käytön avuksi on laadittu itsearvioinnin kysymyslistat, jotka helpottavat oppilaitoksen tekemää kriteerikohtaista pisteytystä. Listoissa on esitetty jokaiseen kriteeriin liittyen kysymyksiä, joiden perusteella pisteytys voidaan tehdä. Jotta arvioinnin toteutus on helpompi jakaa useamman arviointiryhmän tehtäväksi, listat on laadittu kriteerien osa-alueittain seuraavaa jakoa noudattaen:

 • Suunnittelu sekä seuranta, arviointi ja kehittäminen (kriteerien osat 1 ja 3)
 • Teemojen toteutuksen ja toimintakulttuurin arviointi (kriteerien osa 2)
 • Koulutusten suunnittelun ja toteutuksen arviointi (kriteerien osa 2)

Kun arviointi on tehty kaikilta kolmelta arviointialueelta, kriteerien pisteet kootaan itsearvioinnin yhteenvetolomakkeeseen. Itsearvioinnin kysymyslistat on laadittu Word-muotoon. Suositeltavaa on, että listat täytetään tietokoneella, jolloin tietojen kopiointi yhteenvetolomakkeisiin helpottuu. Tallenna itsearvioinnin kysymyslistat ensin omalle koneellesi, ennen kuin alat täyttää niitä! Lomakkeiden alussa on annettu tarkemmat ohjeet niiden täyttämisestä.

Suositeltavaa on, että sertifikaattia tavoittelevat oppilaitokset olisivat yhteydessä OKKA-säätiöön ennen itsearvioinnin aloittamista tarkemman ohjeistuksen saamiseksi. Ohjaus itsearvioinnin käynnistämiseen voi tapahtua tarpeen mukaan myös koulussa.

Ohjaus itsearvioinnin toteutukseen:
Erkka Laininen
erkka.laininen(at)okka-saatio.com
puh. 050 3729 195

Kysymyslistat, vapaan sivistystyön oppilaitokset

ARVIOINTIALUE 1: Suunnittelu sekä seuranta, arviointi ja kehittäminen

Arviointiryhmän kokoonpano:
Oppilaitoksen johto ja kestävän kehityksen ryhmä (opiskelijoiden edustajat soveltuvin osin).
Lataa arviointilomake:
Suunnittelu, seuranta, arviointi ja kehittäminen

 • Arvot ja strategiat (kriteeri 1)
 • Lakisääteiset vaatimukset (kriteeri 2)
 • Organisaatio ja resurssit (kriteerit 3 ja 4)
 • Kestävän kehityksen ohjelma (kriteeri 5)
 • Kumppanuudet ja hankkeet (kriteeri 10)
 • Kestävän kehityksen arviointikäytäntö (kriteeri 11)
Tukiaineisto: suunnittelu, seuranta, arviointi ja kehittäminen

ARVIOINTIALUE 2: Koulutusten suunnittelu ja toteutus

Arviointiryhmän kokoonpano:
Oppilaitoksen koulutussuunnittelijat ja opetushenkilöstön edustajat.
Lataa arviointilomake:
Koulutusten suunnittelu ja toteutus

 • Koulutusten suunnittelu (kriteerit 6 ja 7)
 • Koulutusten toteutus (kriteeri 8)
Tukiaineisto: Koulutusten suunnittelu ja toteutus

ARVIOINTIALUE 3: Toimintakulttuuri ja teemojen toteutus

Arviointiryhmän kokoonpano:
Oppilaitoksen kestävän kehityksen työryhmä vahvistettuna mahdollisilla teemojen sisällön asiantuntijoilla.
Lataa arviointilomake:
Toimintakulttuuri ja teemojen toteutus

 • Toimintakulttuuri (kriteeri 9)

Oppilaitos valitsee arviointiin kolme kestävän kehityksen kriteereissä esitettyä teemaa. Lisäksi on mahdollista valita 1-2 teemaa, joista saa lisäpisteitä. Jokaisesta teemasta täytetään oma arviointilomake.

Teemojen toteutuksen esimerkkipankki

ITSEARVIOINNIN YHTEENVETO

Lataa lomake:
Itsearvioinnin yhteenvetotaulukko (kriteerien kaikki osat)
Tälle lomakkeelle tehdään yhteenveto kaikkien kriteerien kolmen osa-alueen toteutumisesta.

 

Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifiointi