Itsearviointi sertifikaatin hakemista varten

Sertifikaatin hakemista varten auditoijalle tulee toimittaa seuraavat itsearvioinnin kysymyslistat kokonaisuudessaan täytettynä:

  1. Suunnittelu sekä seuranta, arviointi ja kehittäminen  (kriteerien osat 1 ja 3)
  2. Toimintakulttuuri ja teemojen toteutus (kriteerien osa 2) oppilaitoksen valitsemien teemojen *) osalta
  3. Koulutusten suunnittelu ja toteutus (kriteerien osa 2)
  4. Itsearvioinnin yhteenvetolomake (kaikki kriteerien osat)
 *) Oppilaitos valitsee arviointiin 3-5 kestävän kehityksen kriteereissä esitettyä teemaa, katso lisäohjeet sivulla Teemojen valinta.

Sivun vasemman laidan valikosta löydät ohjeet teemojen valintaan ja itsearvioinnin toteutukseen sekä ladattavat itsearvioinnin kysymyslistat.

Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifiointi