KEKE-EFQM: Arviointikysymykset

Tälle sivulle on koottu EFQM-mallin arviointialueittain kysymyksiä, joiden avulla kestävän kehityksen näkökulmaa voidaan laajentaa arvioinnissa. Jokaisen alueen lopussa olevasta linkistä pääset tarkastelemaan kestävään kehitykseen liittyviä erinomaisuuden tunnuspiirteitä ja esimerkkejä toiminnasta. Aineisto on kehitetty OKKA-säätiön koordinoimassa Kestävän kehityksen web-arviointijärjestelmähankkeessa (2013-2015), jonka kumppaneita olivat PKKY, Samiedu, SAKKY ja Osuuskunta Eco-One.

1) JOHTAJUUS

Arviointikysymyksiä

 • 1 a. Miten johtajat sisällyttävät kestävän kehityksen mission, vision, arvojen ja eettisten periaatteiden kehittämiseen ja toimivat näiden arvojen esikuvina ja edistäjinä?
 • 1 b. Miten johtajat osallistuvat henkilökohtaisesti kestävän kehityksen asioiden suunnitteluun, toteutukseen ja jatkuvaan parantamiseen?
 • 1 c. Miten johtajat edistävät kestävän tulevaisuuden rakentamista vuorovaikutuksessa asiakkaiden, yhteistyökumppaneiden ja yhteiskunnan edustajien kanssa?
 • 1 d. Miten johtajat vahvistavat ja tukevat kestävää kehitystä edistävää kulttuuria organisaatiossa?
 • 1 e. Miten johtajat tunnistavat kestävään kehityksen liittyvät muutostarpeet ja saavat aikaan muutoksen kohti kestävän tulevaisuuden oppilaitosta?

Erinomaisuuden tunnuspiirteitä ja esimerkkejä toiminnasta

2) STRATEGIA

Arviointikysymyksiä

 • 2 a. Miten strategiat vastaavat yhteiskunnan ja työelämän kestävän tulevaisuuden edistämistä koskeviin tarpeisiin ja odotuksiin?
 • 2 b. Miten strategioiden laadinnassa hyödynnetään kestävän kehityksen sisäisen suorituskyvyn mittareita, tutkimustietoa, kumppanianalyysejä ja parhaita käytäntöjä?
 • 2 c. Miten kestävä kehitys sisällytetään strategioiden laadintaan, arviointiin ja parantamiseen?
 • 2 d. Miten kestävän kehityksen strategia jalkautetaan ja toteutetaan toimintasuunnitelmien ja keskeisten prosessien avulla?

Erinomaisuuden tunnuspiirteitä ja esimerkkejä toiminnasta

3) HENKILÖSTÖ JA OPISKELIJAT

Arviointikysymyksiä

 • 3 a. Miten organisaation kestävän kehityksen tavoitteet otetaan huomioon henkilöstövoimavarojen suunnittelussa?
 • 3 b. Miten varmistetaan henkilöstön kestävän kehityksen osaaminen ja sen kehittäminen?
 • 3 c. Miten koulutuksen järjestäjä/oppilaitos edistää henkilöstön ja opiskelijoiden osallistumista ja vaikutusmahdollisuuksia kestävän kehityksen asioihin?
 • 3 d. Miten organisaatiossa käydään vuoropuhelua kestävän kehityksen asioissa?
 • 3 e. Miten johto/organisaatio huolehtii henkilöstön ja opiskelijoiden hyvinvoinnista ja palkitsee kestävän kehityksen työstä?

Erinomaisuuden tunnuspiirteitä ja esimerkkejä toiminnasta

4) KUMPPANUUDET JA RESURSSIT

Arviointikysymyksiä

 • 4 a. Miten kestävä kehitys otetaan huomioon ulkoisten kumppanuus- ja toimittajasuhteiden hallinnassa?
 • 4 b. Miten kestävä kehitys otetaan huomioon taloudellisten resurssien hallinnassa?
 • 4 c. Miten kestävä kehitys otetaan huomioon rakennusten, laitteistojen, materiaalien ja hallinnassa?
 • 4 d. Miten kestävä kehitys otetaan huomioon teknologian hallinnassa?
 • 4 e. Miten kestävä kehitys otetaan huomioon tiedon, tietämyksen ja tietopääoman hallinnassa?

Erinomaisuuden tunnuspiirteitä ja esimerkkejä toiminnasta

5) PROSESSIT

Arviointikysymyksiä

 • 5 a. Miten kestävä kehitys yhdistetään prosessien suunnitteluun ja hallintaan?
 • 5 b. Miten kestävä kehitys yhdistetään uusien koulutus- ja pavelutuotteiden kehittämiseen?
 • 5 c. Miten kestävä kehitys yhdistetään koulutus- ja palvelutuotteiden markkinointiin?
 • 5 d. Miten kestävä kehitys toteutuu ydinprosesseissa?
 • 5 e. Miten kestävä kehitys yhdistetään asiakassuhteiden hallintaan ja kehittämiseen?

Erinomaisuuden tunnuspiirteitä ja esimerkkejä toiminnasta

6-9) TULOKSET

Arviointikysymyksiä

 • 6 a. Miten kestävä kehitys otetaan huomioon asiakkaiden näkemysten mittareissa?
 • 6 b. Miten kestävä kehitys otetaan asiakastulosten sisäisissä mittareissa?
 • 7 a. Miten kestävä kehitys otetaan huomioon henkilöstön näkemysten mittareissa?
 • 7 b. Miten kestävä kehitys otetaan huomioon henkilöstöä kuvaavissa sisäisen suorituskyvyn mittareissa?
 • 8 a ja b. Miten kestävä kehitys otetaan huomioon yhteiskunnallisia tuloksia kuvaavissa mittareissa?
 • 9 a. Miten kestävä kehitys otetaan huomioon toiminnan tulosmittareissa?
 • 9 b. Miten kestävä kehitys otetaan huomioon toiminnan sisäisen suorituskyvyn tulosmittareissa?

Erinomaisuuden tunnuspiirteitä ja esimerkkejä toiminnasta

Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifiointi