Kestävän tulevaisuuden indikaattorit ammattioppilaitoksille

OKKA-säätiö uudistaa vuoden 2020 alussa ammatillisten oppilaitosten kestävän kehityksen kriteerit ja sertifioinnin. Uusissa kestävän tulevaisuuden indikaattoreissa tarkastellaan, miten oppilaitoksen toiminta heijastaa tulevaisuutta ennakoivaa ja yhteiskuntaa uudistavaa toimintatapaa.

Ilmastonmuutoksen torjuminen uudistaa yhteiskunnan rakenteet, työelämän ja kansalaisten arjen. Kestävä tulevaisuus on elinikäisen oppimisen haaste. Oppilaitosten on muututtava yhteiskunnan tarpeisiin vastaajista uudistajiksi, jotka myös itse oppivat ja uudistuvat. Ammatillisen koulutuksen reformi haastaa oppilaitokset uudenlaiseen työelämäkumppanuuteen, jossa työpaikalla tapahtuva koulutus ja työelämän kehittäminen kohtaavat.

Kymmenessä kestävän tulevaisuuden indikaattorissa tarkastellaan, miten oppilaitoksen opetus, toimintakulttuuri ja johtaminen heijastavat tulevaisuutta ennakoivaa ja yhteiskuntaa uudistavaa toimintatapaa. Indikaattoreiden keskiössä ovat oppilaitosyhteisöstä nouseva uudistuminen ja kumppanuuksien syventäminen työelämän ja yhteiskunnan toimijoiden kanssa. Indikaattorit otetaan käyttöön oppilaitosten kestävän kehityksen sertifioinnissa vuoden 2020 alussa ja niiden käyttöönottoa tuetaan Suomen ympäristöopisto Syklin koordinoimalla Yhteiskuntaa uudistava ammattioppilaitos -koulutuksella, jota järjestetään Helsingissä, Tampereella ja Kuopiossa.

Indikaattoreiden toteutumista arvioidaan tulevaisuudentutkimuksessa ja tulevaisuuspaneeleissa käytetyllä eDelphi-työkalulla. Oppilaitokseen voidaan perustaa useita arviointiryhmiä, joiden avulla kerätään näkemyksiä indikaattoreiden toteutumisesta johdolta ja henkilöstöltä. Jatkossa arviointiin osallistetaan myös opiskelijoilta ja sidosryhmiä. Arvioinnin päättää oppilaitoksen yhteinen keskustelu, jonka pohjalta rakennetaan suunnitelma kehittämistoimenpiteistä.

Kiinnostuitko kestävän tulevaisuuden indikaattoreista? Ota yhteyttä!
Lisätietoa kestävän tulevaisuuden indikaattoreista

Kestävän tulevaisuuden indikaattoreita on kehitetty OKKA-säätiön, Savon koulutuskuntayhtymän, Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Riverian, Kainuun ammattiopiston, Osuuskunta Eco-Onen, Metodix Oy:n ja pilottioppilaitosten yhteistyönä. Hanketta rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö.

Julkaistu: 31.10.2019

Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifiointi