Kestävyystaitojen oppiminen

Indikaattorin kuvaus

Olemassa olevaa toisintavalla tasolla kestävän tulevaisuuden taitojen oppiminen keskittyy työprosessiin kytkeytyviin tiedollisiin ja toiminnallisiin taitoihin. Niitä ovat esimerkiksi säädökset ja työohjeet, materiaaleja ja energiaa säästävät työtavat ja kierrätys, kemikaalien ja vaarallisten jätteiden hallinta, turvalliset ja ergonomiset työtavat sekä asiakaspalvelu. Oppiminen tapahtuu harjoittelemalla kestäviä toimintatapoja työtehtävien yhteydessä.

Tulevaisuutta ennakoivalla tasolla kestävyystaitojen oppimisen näkökulma laajenee ajattelun taitoihin ja yhteisötaitoihin kuten kriittiseen ja analyyttiseen ajatteluun, kokonaisuuksien ymmärtämiseen ja ongelmanratkaisuun sekä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoihin. Näitä taitoja hyödynnetään ympäristö-, turvallisuus- ja hyvinvointikysymysten käsittelyyn. Oleellista on myös ammattialan toimintaympäristön ymmärtäminen, johon liittyvät esimerkiksi vastuullinen yritystoiminta ja ammattietiikka, elinkaariajattelu, kierto- ja jakamistalous, uudet energiaratkaisut sekä toimintaympäristön muutosten ja tulevaisuuden hahmottaminen. Oppiminen tapahtuu kehittämällä toimintapoja oppilaitoksessa ja työpaikalla.

Yhteiskuntaa uudistavalla tasolla opittavat taidot laajenevat ekososiaalisen sivistyksen omaksumiseen sekä tulevaisuusajattelun ja muutoksentekijän taitojen harjoitteluun. Ekososiaalinen sivistyksen lähtökohtana on ihmiskunnan arvokkaan ja merkityksellisen elämän mahdollistaminen ekosysteemien kestävyyden asettamissa rajoissa. Tulevaisuuslukutaito – kyky ennakoida tulevaisuutta, kuvitella ja visioida vaihtoehtoisia tulevaisuuksia ja toimia niiden toteutumiseksi – on keskeinen yhteiskuntaa uudistavan osaamisen alue. Oppiminen laajenee muutoksen tekemiseen: opiskelijat toimivat uusien ratkaisujen innovoijina yhdessä oppilaitoksen kumppaneiden kanssa.

Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifiointi