Koulutuksen toteutus

Indikaattorin kuvaus

Olemassa olevaa toisintavalla tasolla oppilaitos perustaa tarjottavan kestävyysosaamisen työelämän nykyisiin vaatimuksiin. Osaamisen tavoitteena on ammatissa toimiminen. Kestävyysosaamisen tunnistamisen, tunnustamisen, hankkimisen ja arvioinnin laatu varmistetaan avaamalla tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimukset työtehtävien tasolle ja sisällyttämällä vaatimukset henkilökohtaistamisen prosessiin. Oppilaitos varmistaa, että työpaikkaohjaajilla ja arvioijilla on riittävä tuntemus tutkinnon perusteiden kestävyysosaamisen vaatimuksista sekä arvioinnin kohteista ja kriteereistä.

Tulevaisuutta ennakoivalla tasolla oppilaitos hyödyntää eri ammattialojen työelämä- ja ennakointitietoa kestävän tulevaisuuden osaamistarjonnan laajentamiseen. Kestävyysosaamisen tavoitteena on kestävän elämäntavan ja globaalin vastuun sisäistyminen osaksi opiskelijan identiteettiä. Oppilaitos tarjoaa mahdollisuuksia painottaa opinnoissa kestävän tulevaisuuden osaamista (esimerkiksi oppimispolut ja valinnaiset opinnot).

Yhteiskuntaa uudistavalla tasolla kestävän tulevaisuuden osaamistarjonta laajenee toimintaympäristön muutoksiin ja globaaleihin kestävyyskysymyksiin, kuten ilmastonmuutokseen, luonnon monimuotoisuuden kaventumiseen, luonnonvarojen riittävyyteen, globaaliin eriarvoisuuteen ja tuotannon eettisyyteen. Kestävyysosaamisen tavoitteena on muutoksentekijäksi kasvaminen. Oppilaitos rakentaa tutkintojen ja koulutusalojen rajat ylittävästä osaamisesta tulevaisuuden ratkaisuja ja ammatteja palvelevia kokonaisuuksia.

Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifiointi