Kriteerien tulkintaohje verkkokouluille

OKKA-säätiön hallitus on vahvistanut 9.12.2019 peruskoulujen ja lukioiden kestävän kehityksen kriteerien tulkintaohjeen verkkokouluille. Tulkintaohjetta sovelletaan silloin, kun arvioinnin kohteena ja sertifikaatin hakijana on verkkokoulu (etäkoulu), jossa voidaan opiskella peruskoulun tai lukioiden oppiaineita kokonaisuudessaan etäopiskeluna.

Kriteerien tulkintaohjetta tarvitaan verkkokoulun kohdalla siksi, että koulun toiminta ja sen antama opetus poikkeavat monessa suhteessa tavallisesta kouluopetuksesta. Verkkokoululla ei ole fyysistä työ- ja oppimisympäristöä, jossa oppilaat ja henkilökunta toimivat, eikä verkkokoulun opetus ole välttämättä perusopetus- tai lukiolain alaista opetusta. Näistä syistä verkkokoulua ja tavallista koulua koskevat säännökset ja määräykset ovat erilaisia.

Kestävän kehityksen kriteerien soveltamisen kannalta keskeistä on se, että koulun oman fyysisen oppimisympäristön puuttuessa pedagogiset ratkaisut muotoutuvat erilaisiksi. Oppimisympäristö ja koulun toimintakulttuuri saavat myös uuden tulkinnan, jossa niitä tarkastellaan oppilaiden ja opettajien yhteisen verkko-oppimisympäristön ja toisaalta jokaisen oppilaan oman oppimisympäristön (koti ja lähiympäristö).

Verkkokoulu_kriteerien_tulkintaohje

Julkaistu: 10.12.2019

Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifiointi