OKKA-säätiö mukana rehtoreiden kestävän tulevaisuuden valmennusohjelman toteutuksessa

Tiina ja Antti Herlinin säätiön Lasten ja nuorten ilmastorahastosta on tehty 46 500 euron lahjoitus peruskoulun ja lukion rehtoreille tarjottavan monitieteisen koulutusohjelman järjestämiseen. Koulutusohjelma tulee tarjoamaan rehtoreille tietoa ja työkaluja, joiden avulla he voivat kehittää omista oppilaitoksistaan yhteiskuntaa uudistavia muutosvoimia.

Hankkeen yhteiskunnallinen tavoite on vahvistaa koulujen kykyä vastata ekologisen jälleenrakennuksen haasteeseen, ennakoida ja tuottaa ratkaisuja sen tarpeisiin sekä toimia yhteiskuntaa uudistavina muutosvoimina. Ohjelma on pilotoitu Lappeenrannassa vuonna 2020 ja hanke käynnistyy vuonna 2021.

Lasten ja nuorten säätiön Tulevaisuuskoulun koordinoiman hankkeen toteutuksessa ovat mukana OKKA-säätiö, Itä-Suomen yliopisto, BIOS-tutkimusyksikkö sekä Metodix Oy. OKKA-säätiön suunnittelupäällikkö Erkka Laininen on mukana valmennuksen sisältöjen suunnittelussa ja toteutuksessa. Tiina ja Antti Herlinin säätiö rahoittaa hankkeen yhdessä Maj ja Tor Nesslingin säätiön kanssa.

Tiina ja Antti Herlinin säätiön uutinen lahjoituksesta

Julkaistu: 27.11.2020

Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifiointi