Oppilaitoksen strategia

Indikaattorin kuvaus

Olemassa olevaa toisintavalla tasolla oppilaitosyhteisöä ei osallisteta johdon toteuttamaan strategiaprosessiin. Strategiassa korostuvat oppilaitoksen sisäiset tarpeet. Strategia on luonteeltaan ulkoisiin muutostekijöihin reagoiva ja pyrkii säilyttämään oppilaitoksen nykytilan. Stragian laadinnassa hyödynnetään heikosti alueellista ja kansallista ennakointitietoa.

Tulevaisuutta ennakoivalla tasolla strategiaprosessi on oppilaitosyhteisöä osallistava ja keskusteleva, ja yhteisön jäsenet voivat aidosti vaikuttaa strategian tavoitteisiin. Strategian laadintaa ohjaavat yhteiskunnan ja työelämän tarpeet ja se uudistaa oppilaitosta ennakointitiedon pohjalta. Yhteiskunnalliset kestävyyshaasteet näkyvät strategian tavoitteissa.

Yhteiskuntaa uudistavalla tasolla oppilaitos näkee kestävän tulevaisuuden rakentamisen olemassaolonsa tarkoituksena. Strategian päämääränä on globaalien kestävyyskysymysten ratkaiseminen. Strategiassa näkyy aktiivisia keinoja yhteiskunnallisen muutoksen tekemiseen. Strategia laajenee kumppaniverkoston jaetuiksi tavoitteiksi, joilla uudistetaan yhteiskuntaa ja työelämää kestävämmäksi yhteiskehittelyn avulla.

Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifiointi