Planetaarinen sosiaalipedagogiikka

Planetaarinen sosiaalipedagogiikka on oppimiseen ja ihmisenä kasvamiseen perustuva vastaus aikamme kriiseihin, jotka kytkeytyvät ekologiseen ja sosiaaliseen todellisuuteen. Se tarkastelee ihmisen paikkaa maailmassa osana yhteisöjä, yhteiskuntaa ja koko biosfääriä. Planetaarinen sosiaalipedagogiikka tarjoaa näkymän yhteiskuntaan, jossa opitaan maailmayhteyden rakentamista tutkimalla tilan, moraalin ja ajan ulottuvuuksia jokapäiväisessä elämässä.

OKKA-säätiön suunnittelupäällikkö Erkka Laininen osallistui planetaarisen sosiaalipedagogiikan teorian kehittämiseen Itä-Suomen yliopiston professori Arto O. Salosen johtamassa tutkimushankkeessa. Teoria julkaistiin lokakuussa 2023 Educational Theory -lehdessä. Teorialla on runsaasti sovelluskohteita niin formaalissa koulutuksessa kuin informaalin oppimisen kentällä esimerkiksi työelämässä ja kansalaisyhteiskunnan toimijoiden parissa.

Lue lisää OKKA-säätiön verkkosivujen planetaarisen sosiaalipedagogiikan tietosivulta.

TÄYDENNYSKOULUTUSTA VAPAAN SIVISTYSTYÖN OPETTAJILLE

Syksyllä 2024 käynnistyy Itä-Suomen yliopiston ja OKKA-säätiön vapaan sivistystyön opetushenkilöstölle suunnattu täydennyskoulutushanke Planetaarisuus vapaan sivistystyön opetukseen ja arkeen. Koulutus pohjautuu planetaarisen sosiaalipedagogiikan teoriaan, ja sen lähestymistapana on kokemuksellinen oppiminen. Tavoitteena on tukea planetaarisen orientaation sisäistymistä osaksi opettajan ammatti-identiteettiä.
Lue lisää koulutuksesta

Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifiointi