Peruskoulut ja lukiot

KRITEERIEN OSA KRITEEREITÄ KPL MINIMIPISTEMÄÄRÄ SERTIFIKAATIN SAAMISEKSI MAKSIMI- PISTEMÄÄRÄ
OSA 1: Suunnittelu (kriteerit 1-10)  10  20  30
OSA 2: Toteutus
Kestävän kehityksen teemat
(kriteerit 11-13 arvioidaan viiden koulun valitseman teeman osalta)
 3  30  45
Opetuksen toteutus 
Peruskoulut ja lukiot (kriteerit 14-22)  9  16  30 *)
Aikuislukio ja aikusten perusopetus (kriteerit 14-21)  8  14  27 *)
OSA 3: Seuranta, arviointi ja kehittäminen (kriteerit 23 ja 24)  2  6  12 **)
*) Kriteerissä 14 pisteytys on kaksinkertainen (0, 2, 4, 6 pistettä).
**) Kriteereissä 23 ja 24 pisteytys on kaksinkertainen (0, 2, 4, 6 pistettä).Kriteerien osakohtaisten minimipistemäärien lisäksi koulun tulee saavuttaa kaikissa kriteereissä vähintään ”käynnistynyt” -tason suoritus. Poikkeuksena ovat opetuksen toteutusta koskevat kriteerit seuraavasti:

  • Peruskoulut ja lukiot: kriteerit 21 ja 22 ovat lisäpistekriteereitä, joista ei tarvitse saada pisteitä.
  • Aikuislukio ja aikuisten perusopetus: kriteerit 19, 20 ja 21 ovat lisäpistekriteereitä, joista ei tarvitse saada pisteitä. Kriteeriä 22 ei arvioida aikuislukiossa ja aikuisten perusopetuksessa.

 

Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifiointi