Sitran tutkimusprojektin kokoelmateos julkaistu – OKKA-säätiö mukana asiantuntijana

Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra käynnisti kesällä 2015 tutkimusprojektin ”Education for a Changing World”, joka pyrki selvittämään, kuinka oppilaat, koulut ja yhteisöt voivat yhdessä rakentaa tulevaisuuden kestävän hyvinvoinnin yhteiskuntaa. Kansainvälinen projekti kokosi yhteen 15 suomalaista ja pohjoisamerikkalaista tutkijaa, ja nyt tutkimushankkeen keskeiset tulokset ovat luettavissa ”Sustainability, Human Well-being and the Future of Education” -kokoelmateoksesta.

OKKA-säätiön suunnittelupäällikkö Erkka Laininen oli mukana Sitran tutkimusprojektissa ja kirjoitti syksyllä julkaistuun teokseen asiantuntija-artikkelin ”Transforming Our Worldview Towards a Sustainable Future”. Tekstissään Laininen tarkastelee yhteiskunnassamme vallitsevia ja tiedostamattomiakin ajatus- ja toimintamalleja, joiden muuttaminen on ensiarvoisen tärkeää kaiken inhimillisen toiminnan saattamiseksi ympäristön ja tulevaisuuden kannalta kestävälle pohjalle.

Lainisen mukaan kestävän tulevaisuuden rakentamisessa tarvitaan transformatiivista oppimista, joka uudistaa olemassa olomme perusteita – ymmärrystämme ja käsityksiämme ihmisen ja luonnon keskinäisestä riippuvuudesta, ihmisyydestä, hyvinvoinnin tekijöistä sekä talouden roolista maailmassamme ja päivittäisessä elämässämme. Jotta todellinen muutos olisi mahdollinen, koulujen tulisi rohkeasti lähteä luomaan uusia oppimis- ja toimintatapoja. Olennaista on globaaleihin haasteisiin tarttuminen yhdistämällä luonnon, yhteiskunnan, talouden ja ihmisyyden näkökulmat.

Opetuksessa on uskallettava kyseenalaistaa vallitseva kasvua, kulutusta ja ympäristön tuhoa ruokkiva hedonistinen ja yksilökeskeinen maailmankuvamme. Koulun tulee luoda mahdollisuuksia eettiselle kasvulle ja uusien merkitysten rakentamiselle. Tähän tarvitsemme rationaalisen ajattelun lisäksi intuitiivisen ajattelun ja tunteiden hyödyntämistä. Kasvatuksen tavoitteeksi ei enää riitä kestävän elämäntavan omaksuminen, vaan tarvitsemme muutosagentteja, joilla on kyky uudistaa yhteiskuntaa oman elämänsä eri rooleissa. Vallitseva yksilökeskeinen oppimisajattelu tulee laajentaa yhteisöihin ja kulttuuriseen muutokseen.

Tulevaisuudessa nykymuotoisen koulun haastajia voivat olla itseorganisoituvat oppimisyhteisöt – esimerkiksi asukasyhteisöt, järjestöt ja työpaikat – jotka rakentavat kestävää tulevaisuutta uudistuneiden maailmankuvien ja merkitysten pohjalle. Tällaiset yhteisöt voivat muodostaa verkostoja, jotka lopulta haastavat yhteiskunnalliset instituutiot ja vallitsevan järjestelmän. Myös nykymuotoinen koulu voi toimia aktiivisena muutoksen tekijänä rakentamalla oppimis- ja kehittämiskumppanuuksia edistyksellisten oppimisyhteisöjen kanssa.

Lataa ilmainen e-kirja ”Sustainability, Human Well-being and the Future of Education”

Lisätietoja Sitran projektista ”Education for a Changing World”

Julkaistu: 23.10.2018

Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifiointi