Toiminnan arviointi ja kehittäminen

Indikaattorin kuvaus

Olemassa olevaa toisintavalla tasolla oppilaitos ei ole määritellyt toiminnalleen ekologisen, sosiaalisen ja taloudellisen kestävyyden mittareita. Oppilaitoksen toiminnan kestävyyden arviointiin ei olemassa selkeää käytäntöä. Oppilaitosyhteisön osallistuminen toiminnan arviointiin ja kehittämiseen on heikkoa ja se tapahtuu rajatusti esimerkiksi arviointikyselyiden kautta.

Tulevaisuutta ennakoivalla tasolla oppilaitos on ottanut käyttöön sisäiset ekologisen, sosiaalisen ja taloudellisen kestävyyden mittarit, joiden avulla toiminnan kestävyyttä arvioidaan. Oppilaitosyhteisö osallistuu arviointitulosten käsittelyyn ja kehittämistavoitteiden määrittelyyn. Oppilaitos hyödyntää systemaattisesti arviointietoa ja kumppaniverkostonsa tukea toiminnan kehittämisessä ja raportoi sidosryhmilleen kestävän tulevaisuuden toiminnasta ja sen tuloksista.

Yhteiskuntaa uudistavalla tasolla oppilaitos on sisällyttänyt kestävyysmittaristoonsa toiminnan yhteiskunnallisen vaikuttavuuden mittareita. Oppilaitos arvioi ja kehittää kestävän tulevaisuuden toimintaa ja kestäviä innovaatioita kumppaniverkostonsa kanssa.

Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifiointi