Toivion koulun hyvä henki kantaa kauas

Toivion koulu Pirkkalassa oli yksi ensimmäisistä sertifioiduista oppilaitoksista. Maaliskuussa 2006 koululle myönnettiin Oppilaitosten ympäristösertifikaatti numero 9. Kansallinen ympäristösertifiointi uudistui vuonna 2010 kestävän kehityksen sertifioinniksi ja laajentui sisältämään myös sosiaalisen ja kulttuurisen ulottuvuuden. Toivion koulussa uudistus herätti kiinnostusta ja koulu saikin uusimisauditoinnin myötä valtakunnan ensimmäisen Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifikaatin.

”Rehtorimme Tapsa oli jäämässä eläkkeelle ja hän näki, että koulumme vahvuudet ovat juuri näissä uusissa osa-alueissa. Tapsa lähetti kaksi meistä opettajista kestävän kehityksen kriteerien maastouttamishankkeeseen ja näin meillekin syntyi käsitys, mitä tämä KEKE-sertifikaatti pitää sisällään ja lähdimme tavoittelemaan sitä”, muistelee luokanopettaja Pauliina Rintala.

Sertifikaatti on uudistettava kolmen vuoden välein ja Toivion koulun viimeisin uusimisauditointi vuonna 2023 toteutettiin kestävän tulevaisuuden indikaattoreiden mukaisesti. Toivion koulussa nähtiin, että uusien kriteerien mukainen itsearviointi mahdollisti tarkemmat keskustelut ja KEKE-teemojen ”pyörittelyn” henkilökunnan kesken. Kysymysten ymmärtäminen monella tapaa nähtiin avaavan hyviä keskusteluja teemojen parissa.

”Olemme uusimisauditoinnin jälkeen tuoneet toimintaamme entistä enemmän ulospäin näkyväksi esimerkiksi Instagram-tilimme välityksellä. Meillä on myös käynyt paljon ulkomaisia vierailijoita, jotka ovat olleet kiinnostuneita etenkin ympäristökasvatuksesta ja olemme voineet levittää tietotaitoamme eteenpäin. Kaikkien osallisuus oli myös tärkeä teema, jonka parissa olemme työskennelleet tämän lukuvuoden aikana. Koulumme vuosikello päivitettiin täksi lukuvuodeksi ja olemme ottamassa käyttöön valtakunnallisen hyvinvointisuunnitelman”, mainitsee Pauliina Rintala.

Toivion koulussa jokaisella luokalla on oma kestävään kehitykseen liittyvä teemansa, joita on hiljattain uudistettu. Tarkoituksena on, että koulupolkunsa aikana oppilaat käsittelevät näitä teemoja haluamallaan tavalla ja kertovat toiminnastaan muille luokille esimerkiksi aamunavauksien yhteydessä, koulun älynäytöillä tai Instagramissa. Toivion koulu on myös Vihreä lippu -koulu ja Vihreä lippu -raati toimii kerhomuotoisena kaksi-kolme kertaa kuukaudessa. Raadissa on edustajia jokaiselta luokalta vähintään kaksi ja se toteuttaa oppilaiden ideoimia kampanjoita.

Koulun oppilaiden mielestä kestävän tulevaisuuden työssä tärkeintä on ymmärtää, että jokainen voi omalta osaltaan vaikuttaa kestävän tulevaisuuden rakentamiseen, ja että pienillä teoilla on merkitystä. Koulu on osallistunut Miljoona roskapussia -kampanjaan ja osa oppilaista on erittäin sitoutunut tekemään oman osuutensa ja innostanut myös kavereita mukaan roskien keräämiseen.

Ensi lukuvuonna Toivion koulussa yhtenä teemana on tulevaisuusajattelu ja suunnitelmissa on toteuttaa monialaiset oppimiskokonaisuudet Tulevaisuus -työpajoina. Kestävän tulevaisuuden eteen tehtävä työ on koulun koko henkilöstölle merkityksellistä:

”Meillä on loistava henkilökunta, joka puhaltaa yhteen hiileen ja on sitoutunut toimimaan kestävästi. Koulun oma vuosikello sitouttaa jokaisen luokan omaan teemaansa ja myös siisteys- ja keittiöhenkilökunta ovat aktiivisessa yhteistyössä ja vierailevat tarvittaessa raadissa kertomassa kuulumisia. Avoimella vuorovaikutuksella saamme sitoutettua kaikki mukaan. Useat vierailijamme mainitsevat aina Toivion hyvän hengen, joka välittyy meillä vieraillessa. Olemme pohtineet mitä kestävä tulevaisuus voisi koulussamme tarkoittaa. Tämän pohjalta olemme päättäneet toteuttaa tulevaisuustyöpajat ensi lukuvuonna”, kertoo rehtori Kalle Laine.

Toivion koulun henkilökunta kannustaa kouluja rohkeasti mukaan KEKE-toimintaan:

”Hyvin toteutettuna toiminta tuo selkeää struktuuria koulun arkeen, eikä missään nimessä ole taakka tai mikään ylimääräinen lisä. Autamme mielellämme, jos joku kaipaa apua. Meihin voi siis olla vapaasti yhteydessä”, rohkaisevat Kalle Laine ja Pauliina Rintala.


Toivion koulun kestävän kehityksen sertifikaattia esittelevät luokanopettaja Pauliina Rintala, rehtori Kalle Laine sekä entinen rehtori Kimmo Toiviainen.

Julkaistu: 29.5.2024

Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifiointi