Esimerkit: Indikaattori 10

TOIMINNAN ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN

Tälle sivulle täydennetään sertifiointitoiminnan edetessä oppilaitosesimerkkejä indikaattorin 10 toteutuksesta.

1) Oppilaitosesimerkkejä

 

2) Kehittämisen työkalut

INDIKAATTORIPANKKI

Kestävyyden mittarit voivat olla määrällisiä mittareita kuten energian tai materiaalien kulutus, jätemäärät, tapaturmat ja kulttuuritapahtumien määrä tai laadullisia mittareita kuten henkilöstön ja opiskelijoiden hyvinvointikyselyt tai oppimistulokset. Oleellista on, että oppilaitos valitsee käyttöönsä itselleen sopivat ja tarpeelliset mittarit, joilla voidaan seurata tavoitteiden toteutumista ja pitkäaikaista kehitystä. Myös kestävän tulevaisuuden indikaattorit toimivat mittareina. Ne antavat laajempaa ja yleisemmän tason laadullista aineistoa arvioinnin tueksi. On tärkeää, että näiden indikaattoreiden lisäksi oppilaitoksella on käytössään edellä mainittuja tarkemman tason mittareita, joista osa on määrällisiä.

Alla olevasta indikaattoripankista voit tutustua oppilaitoksen toiminnan kestävyyden määrällisiin ja laadullisiin mittareihin.

MÄÄRÄLLISET MITTARIT

LAADULLISET MITTARIT

Arviointityökaluja

KESTÄVÄ KEHITYS OSANA LAADUNHALLINTAA

Alla on kuvattu CQAF-mallin viitekehyksessä toimenpiteet, joiden avulla koulutuksen järjestäjä tai oppilaitos voi yhdistää kestävän kehityksen osaksi laadunhallintaa ja toiminnan jatkuvaa parantamista.

KESTÄVÄ KEHITYS TOIMINNAN ARVIOINNIN JA KEHITTÄMISEN PROSESSISSA

KESTÄVÄ KEHITYS OSANA EFQM-ARVIOINTIA

Alla on olevasta linkistä pääset sivustolle, jossa esitellään EFQM-laatupalkintomallin arviointialueiden viitekehyksessä keskeiset arviointikysymykset, joiden avulla koulutuksen järjestäjä voi vahvistaa kestävän kehityksen näkökulman huomioon ottamista EFQM-arvioinnissa ja toimintajärjestelmässään.

Kestävä kehitys EFQM-arvioinnissa

 

Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifiointi