Esimerkit: Indikaattori 2

KESTÄVYYSTAITOJEN OPPIMINEN

Tälle sivulle täydennetään sertifiointitoiminnan edetessä oppilaitosesimerkkejä indikaattorin 2 toteutuksesta. Lisäksi sivulla on esitelty kehittämisen työkaluja.

1. Oppilaitosesimerkit

 

2. Kehittämisen työkalut

KESTÄVYYSOSAAMINEN

Kestävyysosaamisella tarkoitetaan kestävän tulevaisuuden rakentamisessa tarvittavaa ammattiosaamista, joka koostuu työprosessin hallintaan, työyhteisössä toimimiseen, toimintaympäristön tuntemukseen ja globaaliin ulottuvuuteen liittyvästä osaamisesta (kuva alla).

  • Toisintavan tason kestävyysosaaminen kytkeytyy työprosessissa tarvittaviin perustaitoihin ja työyhteisössä toimimiseen.
  • Ennakoivan tason kestävyysosaaminen laajenee ammattialan toimintaympäristön muutoksen ja kehityksen ymmärtämiseen sekä reflektiivisiin taitoihin.
  • Uudistavan tason kestävyysosaaminen laajenee globaaliin näkökulmaan, ekososiaaliseen sivistykseen ja muutoksen tekemiseen.

Koulutusalakohtainen kestävyysosaaminen

Mind-map -diat avaavat koulutusaloittain keskeisiä kestävän kehityksen osaamisen alueita. Dioja voidaan hyödyntää opetuksen arvioinnin ja kehittämisen tukena.  Alla olevasta listasta voi ladata eri koulutusalojen diat pdf-muodossa. Diojen osaamiskuvaukset rakennettiin vanhojen ammatillisten perustutkintojen arvioinnin kohteiden jaottelun mukaisesti (työprosessin hallinta, työvälineiden, menetelmien ja materiaalin hallinta, työn perustana olevan tiedon hallinta, elinikäisen oppimisen avaintaidot), mutta ne ovat edelleen käyttökelpoinen työkalu opetuksen kehittämiseen. Mind map -diat toimivat myös vanhan ammatillisten oppilaitosten kestävän kehityksen sertifioinnin tukiaineistona.

Lue lisää ammatillisesta kestävyysosaamisesta

KESTÄVYYSTAITOJEN OPPIMISTA TUKEVAT MENETELMÄT

TYÖELÄMÄN TOIMINTATAPOJEN ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN

Ammattilaisen kädenjälki -sivusto tarjoaa työpaikalla järjestettävän koulutuksen tueksi laajan valikoiman työkaluja, joiden avulla voidaan arvioida ja kehittää työpaikkojen toimintatapoja kestävämmiksi.

KESTÄVÄ KEHITYS OSANA TYÖPAIKALLA TAPAHTUVAA OPPIMISTA

Kestävän kehityksen web-arviointijärjestelmä -hankkeessa (2013 – 2015) rakennettiin työkaluja, jotka tarjoavat tukea kestävän kehityksen näkökulman sisällyttämiseen työpaikalla tapahtuvan oppimisen suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin.

Kestävä kehitys työpaikalla tapahtuvassa oppimisessa

Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifiointi