Esimerkit: Indikaattori 3

OPPIMISYMPÄRISTÖT

Tälle sivulle täydennetään sertifiointitoiminnan edetessä oppilaitosesimerkkejä indikaattorin 3 toteutuksesta. Lisäksi sivulla on esitelty kehittämisen työkaluja.

1. Oppilaitosesimerkit

KESTÄVÄN TULEVAISUUDEN OPPIMISYMPÄRISTÖT

Kestävän kehityksen oppimistulosten kannalta tärkeitä oppimisympäristöjen kehittämisen näkökohtia ovat muun muassa seuraavat asiat:

  1. Tehdään kestävä kehitys näkyväksi oppimisympäristöissä esimerkiksi ohjeiden, kulutustietojen tai oppilastöiden avulla.
  2. Tehdään työympäristön prosessit näkyviksi ja tarkastellaan opetuksessa kokonaisuutena prosessin kestävän kehityksen näkökohtia (esimerkiksi hankinnat -> varastointi -> valmistus -> jakelu -> jätteiden kierrätys).
  3. Varmistetaan oppimisympäristöjen vastaavuus normeihin ja standardeihin (ympäristö, turvallisuus, terveellisyys, ym.).
  4. Otetaan käyttöön ammattialan parhaita kestäviä työtapoja ja teknologiaa.
  5. Kehitetään työympäristön käytäntöjä yhdessä opiskelijoiden kanssa esimerkiksi kartoittamalla ympäristö- tai turvallisuusasioita (sopii tehtäväksi myös työssäoppimiseen).
  6. Laajennetaan oppimisympäristöä koko tuotantoketjuun ja kiertotalouteen (esim. työssäoppiminen, yritysvierailut).

Edellä kuvattujen oppimisympäristöön liittyvien näkökohtien avulla voidaan vaikuttaa muun muassa opiskelijoiden kestävän kehityksen asenteisiin ja motivaatioon, kokonaisuuksien ymmärtämiseen, kriittiseen ajatteluun ja kestävien toimintatapojen oppimiseen.

SAVON AMMATTIOPISTO: Energiankulutus näkyväksi

Savon ammattiopiston matkailu- ja ravitsemisalalla on otettu käyttöön sähköinen energiankulutuksen laitekohtainen seuranta opiskelijaravintolassa. Seuranta mahdollistaa eri ruoanvalmistusmenetelmien ja -prosessien energiankulutuksen vertailun. Opetuskeittiön työvuorossa olevat opiskelijat lukevat mittarin ja merkitsevät kulutuslukemat taulukkoon. Puhdas ja ekologinen työympäristö -kurssilla energiansäästötoimenpiteitä harjoitellaan opetuskeittiöllä ja sisäisessä työssäoppimisessa. Opiskelijoiden tekemiä energiansäästösloganeita on esillä käytävien seinillä. Sähkönsäästöstä on ohjeet keittiöissä.
Sakkyn kestävän kehityksen toiminta

Kuva: Savon koulutuskuntayhtymä

OMNIA KOULUTUS: Kestävä yrittäjyys

OmniaShop on Omnia Koulutuksen tiloissa ja toimiva kestävän kehityksen myymälä ja monimuotoinen oppimisympäristö. OmniaShopissa on pienten yritysten, nuorten työpajojen, oppilaitoksen osastojen tuote- ja palvelutarjontaa. Myymälä tarjoaa opiskelijoille monipuolisen työssäoppimispaikan ja tekee yhteistyötä myös ammattikorkeakoulujen kanssa. OmniaShop yhdistää opiskelijat ja yritykset, lisää tietoa ja näyttää kestävän kehityksen esimerkkiä opiskelijoille, henkilökunnalle ja asiakkaille.
Omnia Shop Thinglink

PERHO LIIKETALOUSOPISTO: Perho Green City Farm

Perho liiketalousopisto on rakentanut yhteistyössä Herttoniemen Ruokaosuuskunnan kanssa Helsingin Malmin Longinojalle kumppanuusmaatalouden malliin pohjautuvan kestävän gastronomian oppimiskeskuksen. Perho Green City Farmilla ravintola-, matkailu- ja liiketalouden opiskelijat pääsevät kokemaan ruoan kestävän tien ekologiselta pellolta keittiöön ja asiakkaan pöytään. Ilmiöpohjaisessa pelto-oppimisympäristössä matkaan kytkeytyy yrittäjyyttä, markkinointia ja tuotekehitystä. Lähialueen asukkaille Longinojan pelto ja Malmin kampus tuottavat tulevaisuudessa virikkeitä ja tilaisuuden osallistua viljelyyn ja ruoanvalmistukseen sekä asukkaiden omista toiveista muodostuvaan yhteisölliseen toimintaan.
Perho Green City Farm

Kuva: Perho liiketalousopisto

HAAPAJÄRVEN AMMATTIOPISTO (JEDU): Tulevaisuuden ratkaisut

Haapajärven ammattiopiston opetusmaatilalla on biokaasureaktori, jossa tuotetaan kaasua maatilan nautaeläinten lietelannasta, ylijäämä- tai pilaantuneesta rehusta ja muista orgaanisista jätteistä. Reaktorista poistuvaa lietettä hyödynnetään lannoitteena opiston pelloilla. Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä on asettanut tavoitteeksi muuntaa kuntayhtymän ajoneuvot biokaasukäyttöisiksi. Muutostyöt tehdään opistojen auto-osastojen toimesta ja biokaasun valmistuksesta vastaa opetusmaatila.

Opetusmaatilalla on myös puuhakkeella toimiva CHP-laitos, joka tuottaa maatilalle lämpöä ja sähköä. Biodieselin jalostuslaitoksessa tehdään rypsistä polttoainetta oppilaitoksen omiin koneisiin. Oppilaitoksella on useita bioenergian kehittämishankkeita yhdessä yritysten ja korkeakoulujen kanssa. Tavoitteena on tiedon hyödyntäminen alueen maatilojen kehittämisessä. Oppimisympäristössä opiskelijoilla on mahdollisuus hahmottaa konkreettisesti kiertotalouden toimintaa ja kouluttautua kestävän tulevaisuuden maatalouden osaajiksi.
Haapajärven ammattiopisto panostaa bioenergiaan

Kuva: Haapajärven ammattiopisto

2. Kehittämisen työkalut

Kestävän kehityksen teemapankki sisältää aiempien kestävän kehityksen kriteerien pohjalta rakennettuja esimerkkejä ekologisen, taloudellisen, sosiaalisen ja kulttuurisen kestävyyden edistämisestä toimintakulttuurissa ja oppimisympäristöissä sekä opetuksessa.

 

 

Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifiointi