Indikaattori 10: Toiminnan arviointi ja kehittäminen

Tukidian käsitteiden avauksia

a) KESTÄVYYDEN MITTARIT

Kestävyyden mittarit voivat olla määrällisiä mittareita kuten energian tai materiaalien kulutus, jätemäärät, tapaturmat ja kulttuuritapahtumien määrä tai laadullisia mittareita kuten henkilöstön ja oppilaiden hyvinvointikyselyt tai oppimistulokset. Oleellista on, että oppilaitos valitsee käyttöönsä itselleen sopivat ja tarpeelliset mittarit, joilla voidaan seurata tavoitteiden toteutumista ja pitkäaikaista kehitystä. Myös kestävän tulevaisuuden indikaattorit toimivat mittareina. Ne antavat laajempaa ja yleisemmän tason laadullista aineistoa arvioinnin tueksi. On tärkeää, että näiden indikaattoreiden lisäksi oppilaitoksella on käytössään edellä mainittuja tarkemman tason mittareita, joista osa on määrällisiä.

Kestävän kehityksen mittareiden antamaa tietoa hyödynnetään toiminnan arvioinnissa. Oleellista on määrällisen ja laadullisen tiedon käsittely johdon, henkilöstön ja opiskelijoiden yhteistyönä. Arviointikeskustelun pohjalta voidaan tunnistaa kehittämiskohteet, joita hyödynnetään toiminnan kehittämiseen. Alla olevasta indikaattoripankista voit tutustua oppilaitoksen toiminnan kestävyyden määrällisiin ja laadullisiin mittareihin.

1) Määrälliset mittarit

2) Laadulliset mittarit

Arviointityökaluja

Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifiointi