Kestävät toimintatavat

Kestävä toimintatapa on yksilön tai yhteisön omaksuma käytäntö, joka edistää kestävän kehityksen päämääriä. (KEKO: Kestävän kehityksen kasvatuksen ontologia.) Kestävät toimintatavat voivat liittyä ekologisen, sosiaalisen, taloudellisen tai kulttuurisen kestävyyden edistämiseen. Alla olevassa kuvassa on esitetty näkökohtia, joihin nämä toimintatavat voivat kytkeytyä kestävyyden eri osa-aluilla.

Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifiointi