Indikaattori 7: Oppilaitoksen strategia

Tukidian käsitteiden avauksia

YHTEISKUNNALLISET KESTÄVYYSHAASTEET

Esimerkiksi kestävyyskysymysten vaikutukset työn ja talouden uudistumiseen, oikeudenmukaisuus siirtymässä hiilineutraaliin yhteiskuntaan, hyvinvointikäsityksen uudistamisen tarve, Suomen kansainvälinen rooli kestävyyskysymysten ratkaisijana.

GLOBAALIT KESTÄVYYSKYSYMYKSET

Esimerkkejä globaaleista kestävyyskysymyksistä: ilmastonmuutos, luonnon monimuotoisuuden kaventuminen, luonnonvarojen ehtyminen, ravinnon riittävyys, puhdas vesi, puhdas energia, köyhyys, ihmisoikeuksien loukkaukset, globaali epätasa-arvo, alkuperäiskansojen kulttuurien häviäminen.

 

Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifiointi