Indikaattori 8: Johtaminen

Tukidian käsitteiden avauksia

OPPILAITOKSEN TOIMINNAN UUDISTUMINEN

Johtamista koskevassa indikaattorissa on keskeisenä ajatuksena organisaatiosta nousevan muutoksen mahdollistaminen. Tällaista muutosta vahvistavat organisaatiossa vallitsevat yhteydet, moninaisuus ja informaatiovirta. Organisaatiosta nousevaa uudistumista voidaan tukea myös muun muassa rakentamalla yhteisiä visioita, jakamalla vastuuta ja johtajuutta, tukemalla myönteistä ilmapiriä ja vahvistamalla yhteisön osallisuutta organisaation uuden yhteisen identiteetin rakentamisessa. Indikaattorissa 4 tarkasteltu oppivan yhteisön ajattelu liittyy kiinteästi tällaisen uudistumisen mahdollistamiseen.
Lue lisää

VAIHTOEHTOISET TULEVAISUUDET

Olemme taipuvaisia näkemään tulevaisuuden vallitsevan kehityksen jatkumona. Jos haluamme uudistaa yhteiskuntaa, tarvitsemme tulevaisuushorisontin avartamista erilaisiin mahdollisiin tulevaisuuksiin. Oleellista on pohtia, millainen tulevaisuus olisi toivottava. Kuvittelemamme tulevaisuudet ohjaavat omaa ja yhteistä elämäämme. Tärkein tulevaisuustaito onkin kyky visioida yhdessä vaihtoehtoisia ja tavoittelemisen arvoisia tulevaisuuksia ja oppia käyttämään niitä nykyhetkessä.
Lue lisää

 

 

 

Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifiointi