Indikaattori 1: Koulutuksen tavoitteet

Tukidian käsitteiden avauksia

KESTÄVYYSKYSYMYKSET

Kestävyyskysymykset ovat haasteita, jotka liittyvät ekologisen, sosiaalisen, taloudellisen ja kulttuurisen kestävyyden toteutumiseen. Kestävyyskysymykset ovat tyypillisesti monimutkaisia ja niissä kytkeytyvät yhteen kestävyyden eri näkökulmat. Kestävyyskysymykset voivat olla luonteeltaan paikallisia tai globaaleja. Paikallisen ja globaalin tason kysymykset ovat usein toisiinsa linkittyneitä.
Lue lisää

GLOBAALIVASTUU

Globaalivastuu ilmenee kansalaisen valintoina, jotka perustuvat tietoisuuteen valintojen vaikutuksista esimerkiksi ilmastonmuutokseen, luonnon monimuotoisuuteen sekä ihmisoikeuksien ja oikeudenmukaisuuden toteutumiseen.

KESTÄVÄ ELÄMÄNTAPA

Kestävän elämäntavan määritelmä: Elämäntapa, johon sitoutuneet yksilöt noudattavat erilaisissa tehtävissään ja elämänkaarensa kaikissa vaiheissa kestäviä toimintatapoja ottaen huomioon valintojensa ekologisia, taloudellisia, sosiaalisia ja kulttuurisia vaikutuksia sekä paikallisesti että maailmanlaajuisesti. (KEKO: Kestävän kehityksen kasvatuksen ontologia)

VAIHTOEHTOISET TULEVAISUUDET

Olemme taipuvaisia näkemään tulevaisuuden vallitsevan kehityksen jatkumona. Jos haluamme uudistaa yhteiskuntaa, tarvitsemme tulevaisuushorisontin avartamista erilaisiin mahdollisiin tulevaisuuksiin. Oleellista on pohtia, millainen tulevaisuus olisi toivottava. Kuvittelemamme tulevaisuudet ohjaavat omaa ja yhteistä elämäämme. Tärkein tulevaisuustaito onkin kyky visioida yhdessä vaihtoehtoisia ja tavoittelemisen arvoisia tulevaisuuksia ja oppia käyttämään niitä nykyhetkessä.
Lue lisää

 

Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifiointi